Bài giảng Dia 7- bai 35- khai quat


Kính chúc các thầy giáo, cô giáo, các em học
sinh sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc.
H

c

s
i
n
h

c

n
:


T


g
i

c
,

T
r

t

t

,

T

c
h

c

c
,

S

n
g

t

o
,

G
h
i

c
h

py


Châu lục nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc?

Những châu nào nằm cả ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam?
Kiểm tra bài cũ:

Những châu nào nằm ở nửa cầu Ðông?
Kiểm tra bài cũ:
Nửa cầu Đông
Nửa cầu Tây
N

a

c

u

T
â
y

Trên con đường tìm tới Ấn Độ theo hướng Tây. Ngày
12.10.1492- Đoàn thủy thủ do Crix-tốp Cô- Lông lần đầu
cập bến tại một miền đất lạ- mà chính ông không hề biết
là mình đã khám phá ra một lục địa thứ 4 của trái đất: Đó
là châu mĩ.

Soạn: 5/1/2011
Giảng: 7/1-Lớp 7
Chương VII- CHÂU MĨ
TUẦN 20 – TiẾT 40
BÀI 35- KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
1. Một lãnh thổ
rộng lớn:
2. Vùng đất của dân
Nhập cư, thành phần
Chủng tộc đa dạng:
1. Một lãnh thổ rộng lớn:

Quan sát bảng số liệu diện tích các châu lục cho biết:
diện tích châu Mĩ và so sánh với các châu lục khác?
Châu lục Diện tích (triệu km
2
)
1 Châu Á 44,4
2 Châu Âu 10
3 Châu Mĩ 42
4 Châu Nam Cực 14
5 Châu Phi 30
6 Châu Ðại Dương 8,5
Bắc Mĩ : 24,2 triệu km
2
- Nam Mĩ: 17,8 triệu km
2
.

Nửa cầu Đông Nửa cầu Tây
Quan sát bản đồ tự nhiên thế giới và cho biết
vị trí địa lý của châu Mĩ có gì ?
đặc biệt
N

a

c

u

T
â
y

Soạn: 5/1/2011
Giảng: 7/1-Lớp 7
Chương VII- CHÂU MĨ
TUẦN 20 – TIẾT 40
BÀI 35- KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
1. Một lãnh thổ
rộng lớn:
2. Vùng đất của dân
Nhập cư, thành phần
Chủng tộc đa dạng:
1. Một lãnh thổ rộng lớn:
+ Diện tích: 42 triệu km2
+ Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây.


Hãy xác định : Các
đường chí tuyến,
đường xích đạo và hai
vòng cực?

Cho biết vị trí , lãnh
thổ châu Mĩ so với các
châu lục khác có điểm
gì khác biệt cơ bản?
Không kể đảo:
Từ 71
0
50’B - 55
0
54’N

Soạn: 5/1/2011
Giảng: 7/1-Lớp 7
Chương VII- CHÂU MĨ
TUẦN 20 – TIẾT 40
BÀI 35- KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
1. Một lãnh thổ
rộng lớn:
2. Vùng đất của dân
Nhập cư, thành phần
Chủng tộc đa dạng:
1. Một lãnh thổ rộng lớn:
+ Diện tích: 42 triệu km2
+ Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây.
+ Lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc
đến vùng cận cực Nam.

Vị trí của châu Mĩ và châu Phi
có những điểm gì giống và khác nhau?
X
í
c
h

đ

o
Xích đạo

Cho biết châu Mĩ
tiếp giáp những đại
dương nào?

Generate time = 0.19469714164734 s. Memory usage = 1.93 MB