Tiết 37 - Hóa 8: Tính chất của oxi (10-11)


BÀI GIẢNG HOÁ HỌC LỚP 8
TIẾT 37: TÍNH CHẤT CỦA OXI (tiết 1)
BÀI GIẢNG HOÁ HỌC LỚP 8
TIẾT 37. BÀI 24: TÍNH CHẤT CỦA OXI
GIÁO VIÊN: LƯƠNG THỊ THU HƯƠNG
ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THCS BÁO ĐÁP PHÒNG
GD VÀ ĐT HUYỆN TRẤN YÊN

Những hình ảnh sau đều liên quan đến chất nào?
Thợ lặnBệnh nhân cấp cứu
Tên lửa Bếp gaz cháy


- Oxi có tính chất gì? Oxi có vai trò như thế
nào trong cuộc sống?
- Sự oxi hóa, sự cháy là gì?
- Phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy là gì?
- Điều chế oxi như thế nào?
- Không khí có thành phần như thế nào?

Hãy cho biết:
-
Kí hiệu hoá học của nguyên tố oxi
Nguyên tử khối
- Công thức hoá học của đơn chất oxi (khí
oxi)

Phân tử khối
: O
: O
2
: 16
: 32

Sơ đồ tỉ lệ (%) về thành phần khối lượng của các
nguyên tố trong vỏ trái đất
Silic
25,8%
Oxi
49,4%
Sắt 4,7 %
Nhôm 7,5%
Các nguyên
tố còn lại
12,6%
Oxi là nguyên tố hoá học phổ biến nhất (chiếm 49,4 % khối lượng
vỏ trái đất).
Nhận xét tỉ
lệ % về
thành phần
khối lượng
của
nguyên tố
Oxi trong
vỏ trái đất?

Tính chất của oxi
Tính chất của oxi
Tiết 37, bài 24
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:
1. Quan sát:
Yêu cầu học sinh quan sát lọ đựng khí oxi
a. Hãy nhận xét màu sắc của khí oxi?
b. Mở nút lọ đựng khí oxi. Đưa nhẹ lên gần mũi và dùng
tay phẩy nhẹ khí oxi vào mũi. Nhận xét mùi của khí oxi?
Khí oxi không mùi
Khí oxi
Khí oxi không màu

2. Trả lời câu hỏi:
a. 1 lít nước ở 20
o
c hòa tan được 31 ml khí oxi. Có
chất khí (thí dụ amoniac) tan được 700 lít trong
một lít nước...Vậy oxi là chất tan nhiều hay tan ít
trong nước?
Khí oxi tan rất ít trong nước
b. Khí oxi nặng hơn hay nhẹ hơn không khí? (cho
biết tỉ khối cúa oxi so với không khí là 32/29).
Khí oxi nặng hơn không khí

3. Kết luận:
Khí oxi là chất khí không màu, không mùi, ít tan
trong nước, nặng hơn không khí. Oxi hóa lỏng ở
- 183
0
C. Oxi lỏng có màu xanh nhạt
Oxi lỏng
Quan sát ống
nghiệm đựng
khí oxi lỏng
ở hình bên
và nhận xét
màu sắc.

Generate time = 0.05290699005127 s. Memory usage = 1.93 MB