Tap doc: Cay da que huongThứ tư ngày 7 tháng 11 năm 2009
Tập đọc
Kiểm tra bài cũ
Câu1: - Người ông dành những
quả đào cho ai?- Xuân đã làm gì
với quả đào ông cho?
Câu2:- Bé Vân đã làm gì với quả
đào ông cho?- Ông đã nhận xét
về Vân như thế nào?
Câu3:- Việt đã làm gì với quả
đào ông cho?- Ông đã nhận xét
về Việt như thế nào?

Thứ tư ngày 7 tháng 11 năm 2009
Tập đọc
Theo NGUYỄN KHẮC VIỆN

Thứ tư ngày 7 tháng 11 năm 2009
Tập đọc
Luyện đọc Từ mới
Theo NGUYỄN KHẮC VIỆN
-nghìn năm, toà cổ kính
-ôm không xuể, giận dữ
Trong vòm lá, gió chiều gẩy lên những điệu nhạc li kì
tưởng chừng như ai đang cười đang nói.
/
/
/ //
Xa xa, giữa cánh đồng, đàn trâu ra về, lững thững
từng bước nặng nề. Bóng sừng trâu dưới ánh chiều kéo
dài, lan giữa ruộng đồng yên lặng.
/ /
/
//
/ //

Thứ tư ngày 7 tháng 11 năm 2009
Tập đọc
Theo NGUYỄN KHẮC VIỆN
Luyện đọc
Từ mới
-nghìn năm, toà cổ kính
-ôm không xuể, giận dữ
- Thời thơ ấu :
- Cổ kính:
- Chót vót :
- Li kì:
- Tưởng chừng:
- Lũng thững:

Generate time = 0.041676998138428 s. Memory usage = 1.93 MB