ĐỀ KIỂM TRA HKI ÂM NHẠC 6

Trường THCS ……………... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I ( 2010-2011)
Họ Và tên: MÔN ÂM NHẠC 6 ( Thời gian 45 phút)
Lớp:
Điểm Lời phê của giáo viên
I, PHẦN TRẮC NGHIỆM.
Hãy khoanh vào phương án trả lời đúng( Mỗi phương án trả lời đúng được 0,5 điểm)
Câu 1: “ Làng tôi” là bài hát do ai sáng tác ?
A. Hoàng Lân B.Văn cao C. Phạm Tuyên D. Hoàng Long

Câu 2: Bài “Thật là hay” của nhạc sĩ Hoàng Lân (TĐN số 3) được viết ở nhịp gì ?
A. 4/4 B. 3/4 C. 2/4 D. Không có nhịp
Câu 3: Nhịp 2/4 là nhịp gồm có mấy phách ?
A. 3 phách B. 2 phách C. 4 phách D. 6 phách

Câu 4: Giá trị trường độ của một nốt tròn bằng mấy lần giá trị trường độ của một nốt
đen?
A. 2 lần B. 3 lần C. 4 lần D. 8 lần
Câu 5: Ca khúc nào của nhạc sĩ Văn Cao được chọn làm bài Quốc ca Việt Nam?
A. Làng tôi B. Tiến về Hà Nội C. Trường ca Sông Lô D. Tiến quân ca
Câu 6: Bài “Vui bước trên đường xa” do nhạc sĩ Trần Kiết Tường sưu tầm, ký âm và do
nhạc sĩ nào sau đây đặt lời mới?
A. Phạm Tuyên B. Hoàng Vân C. Văn Cao D. Hoàng Lân
Câu7: Lời ca “Hãy phất cao lên lá cờ hòa bình” là của bài hát nào?
A. Tiếng chuông và ngọn cờ B. Vui bước trên đường xa
C. Mùa xuân trong rừng D. Làng tôi
Câu 8 : Dấu lặng đen có tác dụng ngừng nghỉ như thế nào?
A. Ngừng hẳn B. Tương ứng với một nốt trắng
C. Tương ứng với một móc đơn D. Tương ứng với một nốt đen
II, PHẦN TỰ LUẬN ( 6 ĐIỂM)
Câu1(4 điểm) Em biết gì về nhạc sĩ Văn Cao?
Câu2(2 điểm) Em hãy nêu 4 thuộc tính của âm thanh.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA MỘT TIẾT
MÔN ÂM NHẠC 6
I, PHẦN TRẮC NGHIỆM : (4 điểm)
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
ĐA B C B C D D A D
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1:
- Nhạc sĩ Văn Cao ( 1923- 1995)
Là một trong những nhạc sĩ lớp đầu tiên của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại. Ông
là tác giả của nhiều ca khúc thời kì trước cách mạng được nhiều người ưa thích như Suối
mơ, Thiên thai, Đàn chim Việt, Thăng Long hành khúc ca..
Năm 1944 ông sáng tác bài Tiến quân ca. Tại kỳ họp Quốc hội khóa I nước VN
DC cộng hòa, bài hát đã được chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị chọn làm Quốc ca nước VN.
Trong kháng chiến chống Pháp ( 1946- 1954) ông đã sáng tác những tác phẩm nổi
tiếng như: Trường ca Sông lô, Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Ngày mùa, Tiến về Hà Nội
Ông đã được Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT.
Câu 2: Bốn thuộc tính của âm thanh là:
- Cao độ: Độ trầm bổng, cao thấp.
- Trường độ: Độ ngân dài, ngắn.
- Cường độ: Độ mạnh nhẹ.
- Âm sắc: Sắc thái ( Màu sắc) của âm thanh.

Generate time = 0.1057710647583 s. Memory usage = 1.93 MB