BÀI GIẢNG : PHÂN SỐ LỚP 4


Phạm Văn Tiến
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG HỮU

.
Bài : Phân số
Nói : Đã tô màu năm phần
sáu hình tròn
Ta gọi , là phân số
5
6
Phân số , có tử số là 5,
mẫu số là 6
5
6
a)
Viết :

, đọc là năm phần sáu
5
6

Viết
1
2
Viết
3
4
Viết
4
7
Đọc : một phần hai Đọc : bốn phần bảyĐọc : ba phần tư
Bài : Phân số
b) Ví dụ : Phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi
hình dưới đây được viết, đọc như sau :

Bài : Phân số
Mỗi phân số có tử số và mẫu số. Tử số là số
tự nhiên viết trên gạch ngang. Mẫu số là số tự
nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang.
c) Nhận xét : là những phân số
5 1 3 4
; ; ;
6 2 4 7

Hình 1
Hình 2 Hình 3
Bài : Phân số
Bài 1. a) Viết rồi đọc phân số chỉ số phần đã tô màu
trong mồi hình dưới đây:
Đọc: Hai phần ba
2
3
Viết
Đọc: Năm phần tám
Viết
3
4
Đọc: Ba phần tư
5
8
Viết

Generate time = 0.077629089355469 s. Memory usage = 1.93 MB