Khoa học lớp 4:Mây được hình thành như thế nào,Mưa từ đâu ra

Người thực hiện: Võ Thị Kim Oanh
Người thực hiện: Võ Thị Kim Oanh


Trường tiểu học Hồ Chơn Nhơn
Trường tiểu học Hồ Chơn Nhơn


Câu 1: Nước tồn tại ở những thể nào?Ở mỗi dạng tồn tại
nước có tính chất gì?
Thể rắn
Thể lỏng
Thể lỏng
Thể khí
Câu 2:Dựa vào sơ đồ em trình bày sự chuyển thể của nước.


+Nước ở sông,hồ,biển … bay hơi vào không khí.
+Lên cao gặp lạnh, từ hơi nước lại biến thành
những hạt nước nhỏ li ti.
+Hơi nước bay lên cao,gặp lạnh ngưng tụ thành
những hạt nước rất nhỏ,tạo nên các đám mây.


Generate time = 0.072251081466675 s. Memory usage = 1.93 MB