Đề KT SỬ - ĐỊA lớp 5 Kì 1(CÓ ĐÁP ÁN)

Đề 1
Họ và tên HS: ……………………………………………….Lớp………………………
Điểm bài kiểm tra:
Bằng chữ: …………………… ………Họ tên người coi:……………………………….
Bằng số: ………………………………Họ tên người chấm:……………………………..
ĐỀ BÀI
A. Lịch sử: 5 điểm
I. Trắc nghiệm (1,5 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất
1. Ngày kỉ niệm cách mạng tháng Tám ở nước ta là:
A. 18-8 B. 19-8 C. 23-8 D. 25-8
2. Để giải quyết nạn đói, Bác Hồ lãnh đạo nhân dân ta thực hiện:
A. Quyên góp tiền vàng. B. Trồng cây lương thực có năng xuất cao.
C. Lập hũ gạo cứu đói, đẩy mạnh khai hoang, tăng gia sản xuất
3. Mốc thời gian bắt đầu kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp xâm lược của
nhân dân ta là:
A. 23/9/1945 B. 23/11/1945 C. 19/12/1945 D. 20/12/1945
II. Tự luận: ( 3,5 điểm)
Câu 1: Hãy trình bày kết quả của hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam?
Câu 2 : Chiến Thắng Việt Bắc thu - đông 1947 có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc
kháng chiến chống Pháp?
TRƯỜNG TIỂU HỌC
THANH LUÔNG
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2010 - 2011
Môn : Lịch sử - Địa lí lớp 5
Thời gian 40 phút không kể thời gian giao đề
B. Địa lí: 5 điểm
I. Trắc nghiệm (1,5 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất
1. Đặc điểm khí hậu của nước ta là:
A. Nhiệt độ cao không có gió mùa. B. Nhiệt độ thấp gió và mưa thay đổi theo mùa.
C. Nhiệt độ cao gió và mưa thay đổi theo mùa.
2.Ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta là:
A. Chăn nuôi. B. Trồng trọt. C .Trồng rừng. D. Nuôi và đánh bắt tôm cá
3. Đặc điểm nào không đúng với phân bố dân cư của nước ta:
A. Dân cư đông đúc ở đồng bằng, ven biển . B.Dân cư đông đúc ở vùng núi.
C. Dân cư thưa thớt ở vùng núi
II. Tự luận: ( 3,5 điểm)
Câu 1: Biển có vai trò thế nào đối với sản xuất và đời sống?
Câu 2: Nêu đặc điểm nghề thủ công và tên trung tâm công nghiệp lớn nhất ở nước ta?
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM KIỂM SỬ- ĐỊA
LỚP 5 ( đề 1)
Bài kiểm tra cho theo thang điểm 10, điểm của bài kiểm tra được làm tròn là
số nguyên ( Ví dụ 9,25 làm tròn là 9; 9,5 làm tròn là 10)
A. Lịch sử: 5 điểm
I. Phần trắc nghiệm (1,5 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng cho 0,5 điểm
Câu 1 2 3
Trả lời
B C D
II. Phần tự luận: ( 3,5 điểm)
Câu 1: (1.5 điểm) Câu 1: Hãy trình bày kết quả của hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng
sản ở Việt Nam?
- Hội nghị đã nhất trí hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng Cộng sản duy nhất
( 0,5đ) , lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam( 0,5đ) đề ra đường lối lãnh đạo cách mạng
nước ta( 0,5đ)
Câu 2: (2 điểm) Câu 2 : Chiến Thắng Việt Bắc thu - đông 1947 có ý nghĩa như thế nào
đối với cuộc kháng chiến chống Pháp?
- Chiến thắng Việt Bắc đã đập tan âm mưu mau chóng kết thúc chiến tranh của địch
(1đ)
- Bảo vệ được cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến (1đ)
B. Địa lí : 5 điểm
I. Phần trắc nghiệm (1,5 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng cho 0,5 điểm
Câu 1 2 3
Trả lời
C B B
II. Phần tự luận: ( 3,5 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Biển có vai trò thế nào đối với sản xuất và đời sống của nhân dân ta?
- Biển điều hòa khí hậu.(0,5đ)
- Là nguồn tài nguyên lớn.(0,5đ)
- Là đường giao thông quan trọng.(0,5đ)
- Ven biển có nhiều bãi tắm và phong cảnh đẹp thích hợp cho việc du lịch và nghỉ mát.
(0,5đ)
Câu 2: (1,5 điểm) Nêu đặc điểm nghề thủ công và tên trung tâm công nghiệp lớn nhất
ở nước ta?
- Đặc điểm nghề thủ công ở nước ta: Là những nghề chủ yếu dự vào truyền thống, sự
khéo léo của người thợ và nguồn nguyên liệu sẵn có. (1đ)
- Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta.(0,5đ)
TRƯỜNG TIỂU HỌC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010 - 2011
THANH LUÔNG
Môn : Lịch sử - Địa lí Lớp 5
Thời gian 40 phút không kể thời gian giao đề
Đề 2
Họ và tên HS: ……………………………………………….Lớp……………………….
Điểm bài kiểm tra:
Bằng chữ: …………………… ………Họ tên người coi:……………………………….
Bằng số: ………………………………Họ tên người chấm:……………………………..
ĐỀ BÀI
A. Lịch sử
I. Trắc nghiệm (1,5 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất
1.Ai là người chủ trì hợp nhất các tổ chức cộng sản?
A. Nguyễn Trường Tộ B. Nguyễn Ái Quốc.
C. Phan Bội Châu D. Tôn Thất Thuyết.
2. Nhân dân ta làm gì để chống giặc dốt?
A. Mở các lớp bình dân học vụ, mở thên trường học cho trẻ em.
B. Đưa người ra nước ngoài học tập. C. Mời chuyên gia nước ngoài đến dạy.
3. Ý nào không phải là mục đích của ta khi quyết định mở chiến dịch Biên giới thu-
đông 1950?
A. Củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc. B. Khai thông đường liên lạc quốc tế.
C. Chặn đường rút quân của Pháp trên đường số 4.
II. Tự luận: (3,5 điểm)
Câu 1: Hãy hoàn thành bảng sau?
Thời gian Sự kiện lịch sử
1-9-1858
5-6-1911
3-2-1930
19-8-1945
2-9-1945
Câu 2: Cuối bản "Tuyên ngôn Độc lập" Bác Hồ thay mặt nhân dân cả nước khảng định
điều gì?
B Địa lí : 5 điểm
I. Trắc nghiệm (1,5 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất
1. Phần đất liền của nước ta giáp với các nước:
A. Cam -pu-chia, Thái Lan, Trung Quốc. B. Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia..
C. Lào, Nhật Bản, Trung Quốc.
2. Loại cây nào được trồng nhiều nhất ở nước ta?
A. Cây ăn quả. B. Cà phê. C. Cao su. D. Lúa gạo.
3. Điều kiện nào không thuận lợi cho việc phát triển du lịch ở nước ta?
A. Có nhiều phong cảnh đẹp. B. Nhiều di tích lịch sử.
C. Mức sống của nhiều người dân chưa cao. D. Các công trình kiến trúc.
II. Tự luận: (3,5 điểm
Câu 1: Rừng có vai trò như thế nào đối với sản xuất và đời sống của nhân dân ta?
Câu 2: Hãy kể tên các loại hình giao thông vận tải ở nước ta? Tuyến đường nào dài nhất
đất nước?
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM KIỂM SỬ- ĐỊA

Generate time = 0.24388003349304 s. Memory usage = 1.93 MB