Đề cương ôn tập Lịch sử 6 kì 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 6 - KÌ 1
Câu 1: Lòch sử là gì ? Dựa vào đâu để biết và dựng lại lòch sử ?
Câu 2: Đời sống của người tinh khôn có những điểm nào tiến bộ hơn người tối cổ ?Vì sao xã
hội nguyên thủy tan rã ?
Câu 3: Kể tên các quốc gia cổ đại phương Đông ?Xã hội cổ đại phương đông bao gồm những
tầng lớp nào?
Câu 4: Kể tên các quốc gia cổ đại phương Tây ?Em hiểu thế nào là chế độ chiếm hữu nô lệ ?
Câu 5: Thế nào là âm lòch và dương lòch ?
Câu 6: Nêu những thành tựu văn hóa của các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây?
Câu 7: Con người xuất hiện như thế nào?
Câu 8: So sánh người tối cổ và người tinh khôn?
Câu 9: Nêu những đặc điểm mới trong đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thủy
Hòa Bình , Bắc Sơn ,Hạ Long?
Câu 10: Trình bày những chuyển biến trong đời sống kinh tế của người nguyên thủy ?
Câu 11: Lập bảng hệ thống các giai đoạn phát triển của người nguyên thủy trên đất nước ta
( thời gian , đòa điểm ,công cụ )
Câu 12: Sự phân công lao động đã được hình thành như thế nào ? xã hội có gì đổi mới ?
Câu 13: Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào và được tổ chức ra sao ?
Câu 14: Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang được biểu hiện như thế nào ?
Câu 15: Đất nước u Lạc có gì thay đổi?
Câu 16: Cuộc kháng chiến của nhân dân Tây u và Lạc Việt chống quân xâm lược Tần đã
diễn ra như thế nào ?
Câu 17: Nước u Lạc ra đời như thế nào ?
Câu 18: Nước Văn Lang được thành lập như thế nào ?
Câu 19: Nông nghiệp và các nghề thủ công của cư dân Văn Lang như thế nào ?
Câu 20: Thuật luyện kim đã được phát minh như thế nào ?

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ LỚP 6
Câu 1: Lòch sử là gì ? Dựa vào đâu để biết và dựng lại lòch sử ?
-Lòch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ . Lòch sử là một khoa học vì lòch sử tìm hiểu và dựng lại toàn bộ hoạt động của
con người và xã hội loài người trong quá khứ .
-Dựa vào 3 nguồn tư liệu :+ Tư liệu truyền miệng +Tư liệu hiện vật +Tư liệu chữ viết
Câu 2: Đời sống của người tinh khôn có những điểm nào tiến bộ hơn người tối cổ ?Vì sao xã hội nguyên thủy tan rã ?
-Người tinh khôn sống thành thò tộc,biết trồng trọt chăn nuôi,biết làm đồ gốm ,dệt vải ,làm đồ trang sức.
-Khoảng 4000 năm TCN kim loại xuất hiện->dùng kim loại chế tạo công cụ -> diện tích trồng trọt tăng ->tạo ra sản phẩm dư
thừa-> xuất hiện kẻ giàu người nghèo =>xã hội nguyên thủy tan rã.
Câu 3:Kể tên các quốc gia cổ đại phương Đông ?Xã hội cổ đại phương đông bao gồm những tầng lớp nào?
-Ai Cập ,Lưỡng Hà, ,Trung Quốc, n Độ. -Gồm 3 tầng lớp:vua- quý tộc ,nông dân và nô tì .
Câu 4:Kể tên các quốc gia cổ đại phương Tây ?Em hiểu thế nào là chế độ chiếm hữu nô lệ ?
-Gồm Hy Lạp Và Rô Ma.
-Gồm 2 giai cấp : chủ nô và nô lệ .
+Chủ nô có quyền hành , đời sống sung sướng bóc lột nô lệ .
+Nô lệ là lực lượng sản xuất chính , lao động nặng nhọc bò bóc lột .
Câu 5: Thế nào là âm lòch và dương lòch ?
-m lòch :tính theo sự di chuyển của mặt trăng quanh trái đất -Dương lòch :theo sự di chuyện của trái đất quanh mặt trời
Câu 6:Nêu những thành tựu văn hóa của các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây?
+Phương Đông:
*Chữ số ,chữ viết : sáng tạo ra chữ viết đặc biệt là toán học. *Về các khoa học :sáng tạo ra âm lòch và dương lòch .
*Về các công trình nghệ thuật: Kim Tự Tháp ( Ai Cập ), Thành Babilon(Lưỡng Hà)
+Phương Tây :
*Chữ viết ,chữ số:sáng tạo ra chữ cái a,b,c.
*Về các khoa học :biết làm lòch và các tri thức khoa học :toán ,vật lý ,sử học , đòa lý ,văn học .
*Về các công trình nghệ thuật :điêu khắc nổi tiếng , tượng lực só ném đóa, thần vệ nữ .
Câu 7: Con người xuất hiện như thế nào?
-Khoảng 3- 4 triệu năm qua quá trình tìm kiếm thức ăn người vựơn cổ chuyển thành người tối cổ đi = 2 chân , 2 tay cầm
nắm,.biết sử dụng những hòn đó làm công cụ.
-Những hài cốt được tìm thấy ở nhiều nơi :Miền Đông Châu Phi , Đảo Giava (Inđonêsia),Bắc Kinh (Trung Quốc)
-Sống theo bầy săn bắt và hái lượm , ở hang động , chế tạo công cụ lao động , biết dùng lửa.
Câu 8: So sánh người tối cổ và người tinh khôn?
Ngừời Thể tích não Công cụ lao động Cách thức kiếm sống Tổ chức xã hội
Tối cổ
850-1.100cm3 Đá cũ Săn bắt ,hái lượm Bầy đàn
Tinh khôn
1.450 Cm3 Đá mới Trồng trọt , chăn nuôi Thò tộc
LỊCH SỬ VIỆT NAM
Câu 9:Nêu những đặc điểm mới trong đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thủy Hòa Bình , Bắc Sơn ,Hạ Long?
- Họ sống trong các túp lều , thường xuyên cải tiến công cụ
- Biết làm đồ gốm ,sống thành từng nhóm nhỏ ,đònh cư lâu dài ,chế độ thò tộc đầu tiên được hình thành
- Biết làm đồ trang sức
- Chôn người chết cùng công cụ lao động
Câu 10:Trình bày những chuyển biến trong đời sống kinh tế của người nguyên thủy ?
- Công cụ lao động được cải tiến , loại hình công cụ và đồ gốm đa dạng phong phú
-Nghề trồng lúa nước ra đời ở các vùng đồng bằng ven sông.
Câu 11: Lập bảng hệ thống các giai đoạn phát triển của người nguyên thủy trên đất nước ta ( thời gian , đòa điểm ,công cụ )
Các giai đoạn Thời gian Đòa điểm Công cụ
Người tối cổ
Cách đây 40-30
vạn năm
Hang Thẩm Khuyên ,Thẩm Hai (Lạng Sơn),Núi
Đọ ,Quan Yên (Thanh Hóa ), Xuân Lộc (Đồmg Nai
)
Đá ghè đẻo thô sơ dùng để chặt ,
đập
Người tinh khôn
(giai đoạn đầu)
Khoảng 3-2 vạn
năm trước đây
Mái đá Ngườm( thái Nguyên) ,Sơn Vi( Phú Tho)ï ,
Lai Châu( Sơn La )Bắc Giang, Thanh Hóa
Những chiếc rìu = hòn cuội ghè
đẻo thô sơ có hình thù rõ ràng
Người tinh
khôn(giai đoạn
phát triển)
12.000- 4.000
năm
Hòa Bình ,Bắc Sơn , Quỳnh Văn ( Nghệ An),Hạ
Long ( Quảng Ninh), Bàu Tró ( Quảng Bình)
Công cụ đá mài ở lưỡi sắc hơn :rìu
đá cuội ,rìu ngắn , rìu có vai..
Câu 12:Sự phân công lao động đã được hình thành như thế nào ? xã hội có gì đổi mới ?
-Nông nghiệp ngày càng phát triển . -Việc làm giữa nam và nữ được phân đònh rõ ràng
-Xã hội có sự đổi mới :
+Hình thành các làng bản, chiềng ,chạ có quan hệ mật thiết =>bộ lạc
+Chế độ phụ hệ thay thế mẫu hệ +Có sự phân chia giàu nghèo
Câu 13:Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào và được tổ chức ra sao ?
-Hoàn cảnh :
+Sản xuất phát triển cuộc sống đònh cư ,làng bản ,chiềng chạ mở rộng +Sự phân chia giàu nghèo +Nhu cầu giao lưu tự vệ
-Sơ đồ tổ chức:
Hùng vương
Lạc hầu-lạc tướng
Trung ương

Lạc tướng
(Bộ)
lạc tướng
(Bộ )
Bồ chính
(chiềng, chạ )
Bồ chính
(Chiềng, chạ)
Bồ chính
(Chiềng, chạ )
 Tổ chức còn đơn giản
Câu 14:Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang được biểu hiện như thế nào ?
*Đời sống vật chất:
- = nhà sàn , đi lại = thuyền .ăn cơm nếp ,cơm tẻ , rau cà cá thòt ,quả củ…
-Nam đóng khố ,nữ mặc váy , đeo đồ trang sức .
*Đời sống tinh thần :
-Tổ chức các lễ hội vui chơi ,thờ cúng => “mong mưa thuận gió hòa” -Chôn người chết cùng công cụ lao động và đồ trang sức.
=>Có ý thức cộng đồng sâu sắc.
Câu 15:Đất nước u Lạc có gì thay đổi?
+Nông nghiệp :sử dụng lưỡi cày đồng được cải tiến và phổ biến ->lúa gạo ,khoai,đậu ,rau…ngày một nhiều hơn
-Chăn nuôi ,đánh cá ,săn bắt phát triển
+các nghề thủ công:đồ gốm ,dệt ,làm đồ trang sức ,đóng thuyền ngày phát triển hơn
=> Ngành xây dựng và luyện kim ngày càng phát triển hơn .
=>Do kinh tế phát triển ,dân số tăng đã làm cho sự phân biệt giữa tầng lớp thống trò và nhân dân sâu sắc hơn.
Câu 16:Cuộc kháng chiến của nhân dân Tây u và Lạc Việt chống quân xâm lược Tần đã diễn ra như thế nào ?
Thế kỷ thứ III TCN nước Văn Lang không còn bình yên nữa->năm 218 nhà Tần xâm lược phương nam -> cư dân Lạc Việt và
Tây u đoàn kết chống giặc chiến đấu ròng rã -> Đồ Thư bò giết->nhà Tần bãi binh=>cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi
Câu 17:Nước u Lạc ra đời như thế nào ?
- Năm 201 Thục phán phải buộc V H nhường ngôi , hợp hai vùng đất Tây u và Lạc Việt thành một nước có tên là u Lạc
- Thục phán tự xưng là An Dương Vương đóng đô ở Phong Khê ( Cổ Loa- Đông Anh –Hà Nội )
-Bộ máy nhà nước giống thời Văn Lang nhưng chỉ khác là Vua có quyền hơn trong việc trò nước
Câu 18:Nước Văn Lang được thành lập như thế nào ?
Thế kỷ VII TCN thủ lónh Văn Lang hợp nhất các bộ lạc lập nước Văn Lang , tự xưng là Vua Hùng đóng đô ở Văn Lang ( Bạch
Hạc – Phú Thọ)
Câu 19:Nông nghiệp và các nghề thủ công của cư dân Văn Lang như thế nào ?
- Thóc lúa là lương thực chính ,ngoài ra còn có thêm khoai ,đậu ,bầu ,bí …trồng dâu ,nuôi tằm
-Nghề đánh cá ,nuôi gia súc ngày càng phát triển.
-Các nghề thủ công được chuyên môn hóa cao phát triển nhất là nghề luyện kim , trống đồng vừa thể hiện trình độ kỷ thuật
vừa là vật tiêu biểu cho nền văn hóa của ngừời Lạc Việt
Câu 20:Thuật luyện kim đã được phát minh như thế nào ?
-Cuộc sống đònh cư lâu dài đòi hỏi con người phải cải tiến công cụ sản xuất
-Kim loại được sử dụng đầu tiên là đồng =>thuật luyện kim ra đời mở ra con đường tìm nguyên liệu mới

Generate time = 0.10374689102173 s. Memory usage = 1.94 MB