Bai 12Nuoc Duc giua 2 cuoc CTTG(18-39)

11/01/13 Truong THPT Krong Ana
Truong Minh Duc
1
TRƯỜNG THPT KRÔNG ANA
TRƯỜNG THPT KRÔNG ANA
Giáo viên soạn - giảng:
Giáo viên soạn - giảng:
Trương Minh Đức
Trương Minh Đức
Kính chào quý thầy
Kính chào quý thầy
cô,
cô,
Cùng các em học sinh!
Cùng các em học sinh!
11/01/13 Truong THPT Krong Ana
Truong Minh Duc
2
Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài cũ
Bài 11.
Bài 11.


TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN
TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN
GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI.
GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI.
-
Cuộc khủng hoảng KT 1929-1933 đã gây ra
Cuộc khủng hoảng KT 1929-1933 đã gây ra
những hậu quả gì?
những hậu quả gì?
-
Tại sao cuộc KHKT 1929-1933 lại dẫn tới nguy
Tại sao cuộc KHKT 1929-1933 lại dẫn tới nguy
cơ một cuộc CTTG mới?
cơ một cuộc CTTG mới?
11/01/13 Truong THPT Krong Ana
Truong Minh Duc
3
Bài12.
Bài12.
NƯỚC ĐỨC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN
NƯỚC ĐỨC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN
TRANH THẾ GIỚI(1918-1939)
TRANH THẾ GIỚI(1918-1939)
11/01/13 Truong THPT Krong Ana
Truong Minh Duc
4
I.Nước Đức trong những năm1918-1929.
I.Nước Đức trong những năm1918-1929.
1.Nước Đức và cao trào cách mạng 1918-
1.Nước Đức và cao trào cách mạng 1918-
1923
1923
.
.
a.Hoàn cảnh lòch sử.
a.Hoàn cảnh lòch sử.


CTTGI có tác động gì đến nước Đức?
CTTGI có tác động gì đến nước Đức?
?
?
11/01/13 Truong THPT Krong Ana
Truong Minh Duc
5
*
*
Nước Đức sau chiến tranh:
Nước Đức sau chiến tranh:
-
-
Đức là nước bại trận bò
Đức là nước bại trận bò
chiến tranh tàn phá
chiến tranh tàn phá
nghiêm trọng.
nghiêm trọng.
-Tháng 9/1919, hoà ước
-Tháng 9/1919, hoà ước
Véc-xai được kí kết.
Véc-xai được kí kết.
Nước Đức phải chòu
Nước Đức phải chòu
nhiều điều khoản nặng
nhiều điều khoản nặng
nề.
nề.

Tài chính tồi tệ, lạm
Tài chính tồi tệ, lạm
phát cao.
phát cao.
Trẻ em Đức làm diều bằng những đồng
Mác mất giá-1920
11/01/13 Truong THPT Krong Ana
Truong Minh Duc
6
=>Kinh tế:
=>Kinh tế:


Kiệt quệ, rối loạn.
Kiệt quệ, rối loạn.
=>Xã hội:
=>Xã hội:


Mâu thuẫn giữa nhân dân lao động với các
Mâu thuẫn giữa nhân dân lao động với các
tầng lớp thống trò ngày càng sâu sắc.
tầng lớp thống trò ngày càng sâu sắc.
11/01/13 Truong THPT Krong Ana
Truong Minh Duc
7
b.Cao trào cách mạng .
b.Cao trào cách mạng .
Cao trào cách mạng 1918-1923 ở Đức đã
Cao trào cách mạng 1918-1923 ở Đức đã
diễn ra như thế nào?
diễn ra như thế nào?
=> Cách mạng đã bùng nổ:11/1918.
=> Cách mạng đã bùng nổ:11/1918.Mùa hè năm 1919, Quốc hội lập hiến họp tại Vaima,
Mùa hè năm 1919, Quốc hội lập hiến họp tại Vaima,
thông qua Hiến pháp, thiết lập chế độ cộng hoà tư
thông qua Hiến pháp, thiết lập chế độ cộng hoà tư
sản-nền
sản-nền
Cộng hoà Vaima.
Cộng hoà Vaima.1919-1923,Đảng cộng sản Đức thành lập, lãnh đạo
1919-1923,Đảng cộng sản Đức thành lập, lãnh đạo
phong trào cách mạng.
phong trào cách mạng.Tháng 4/1919, công nhân vùng Ba-vi-e nổi dậy và
Tháng 4/1919, công nhân vùng Ba-vi-e nổi dậy và
thành lập nước CHXV Ba-vi-e, Cách mạng đạt đến
thành lập nước CHXV Ba-vi-e, Cách mạng đạt đến
đỉnh cao.
đỉnh cao.
?
?

Generate time = 0.66840004920959 s. Memory usage = 1.93 MB