Xây dựng trường học X-S-D

PHẦN THỨ NHẤT
HỌ VÀ TÊN: Phạm Thò Dư
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC: Trường THCS Đông Hưng B-An Minh-Kiên Giang.
CHỨC VỤ: Hiệu trưởng
Tên đề tài:
MỘT VÀI HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TRƯỜNG
XANH -SẠCH - ĐẸP
PHẦN THỨ HAI
I/ĐẶT VẤN ĐỀ:
Việc xây dựng môi trường Xanh –Sạch –Đẹp có tầm quan trọng đối với
mọi người mà nhất là trong trường học, tạo cho học sinh có bóng mát để vui
chơi, có cảnh đẹp để học sinh được chiêm ngưỡng thư giãn sau những giờ học
tập căng thẳng. Qua đó giáo dục cho học sinh có ý thức bảo vệ cảnh quan môi
trường.
Với ý nghóa chủ trương trên, việc trồng cây xanh gây bóng mát, tạo cảnh
đẹp trong trường học nói riêng và bên ngoài nhà trường nói chung là nhu cầu
hết sức cần thiết và quan trọng trong hoạt động giáo dục của nhà trường. Một
mặt của việc trồng cây xanh là tạo bóng mát cho các em học sinh có một môi
trường học tập, vui chơi lành mạnh, mặt khác qua việc trồng cây xanh tạo bóng
mát, trồng cây cảnh trong nhà trường còn có tác dụng giáo dục hành vi cho các
em biết chăm sóc cây xanh và bảo vệ môi trường cuộc sống xung quanh, đồng
thời xây dựng ngôi trường của các em Xanh –Sạch –Đẹp.
II/KHÓ KHĂN:
- Khu vực trường rộng , mặt bằng trường trũng (Trường được xây dựng
trên nền khu rừng tràm, đất bò nhiễm phèn nặng rất khó cho việc trồng cây
xanh và hoa kiểng đặc biệt là vào mùa mưa thì xung quanh trường học như một
biển nước không có cây hoa, cây cảnh nào sống nổi.
- Cơ sở vật chất, trang thiết bò mau xuống cấp luôn phải tu sửa lại hàng
năm (Do xây dựng trên nền đất quá thấp so với mặt lộ giao thông.
-Đời sống của nhân dân trong đòa bàn còn rất khó khăn, nhân dân sống
bằng nghề nông là chính nên việc vận động ủng hộ kinh phí phục cho công việc
xây dựng trường Xanh-Sạch-Đẹp này gặp rất nhiều khó khăn.Kinh phí đầu tư
của ngành cho công tác này hầu như không có, trường chủ yếu là vận động từ
trong nội lực của CBGV và học sinh.
-Thói quen sinh hoạt ở gia đình chưa có ý thức bảo vệ môi trường như vứt
rác, xác súc vật chết xuống sông…
-Ở đòa phương khu vực trường đóng khóng có bãi xử lý rác thải.
III/ NHỮNG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TRƯỜNG XANH –SẠCH – ĐẸP :
1/ Công tác tuyên truyền :
Để thực hiện tốt việc xây dựng trường Xanh – Sạch – Đẹp ở mức độ cao
nhà trường tổ chức triển khai một số công văn như:
- Công văn số 08/SGD&ĐT – GDTH Tiêu chí xây dựng trường học Xanh
– Sạch – Đẹp mức độ cao.
- Quyết đònh số 176/QĐ –TC ngày 07 tháng 09 năm 2006 Về việc thành
lập ban chỉ đạo xây dựng trường Xanh – Sạch – Đẹp của phòng Giáo dục An
Minh.
2/ Thực hiện :
-Hiệu trưởng ký quyết đònh thành lập ban chỉ đạo xây dựng trường Xanh-
Sạch-Đẹp mức độ cao.
-Trưởng ban tham mưu xây dựng các tiểu ban, phân công giao nhiệm vụ
và thời gian hoàn thành công việc cho từng tiểu ban.
-Hiệu trưởng tạo điều kiện cho các thành viên trong ban đi tham quan
giao lưu các đơn vò bạn trong huyện đã được công nhận trường Xanh – Sạch –
Đẹp xuất sắc để học hỏi kinh nghiệm (trường TH Đông Hưng B, Trường TH
Đông Hưng 1, TH Thò Trấn 1... và moat số trường khác đã đạt chuẩn Xanh-
Sạch-Đẹp trong tỉnh để về vận dụng vào thực tế với điều kiện của nhà trường
- Căn cứ vào 15 tiêu chí đánh giá trường Xanh – Sạch – Đẹp mức độ cao
để họp hội đồng tư vấn , đònh hướng xây dựng bổ túc các tiêu chí còn thấp nâng
chất các tiêu chí của trường Xanh – Sạch – Đẹp 11 tiêu chí.
- Ban giám hiệu họp với Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng thảo luận kế
hoạch xây dựng và cụ thể hoá từng bước đi đến thống nhất thực hiện.
- Ban giám hiệu tạo mối quan hệ chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học
sinh, từng bước thực hiện có báo cáo sơ kết với phụ huynh học sinh của từng chi
hội lớp .
- Mời chuyên viên phòng Giáo dục và Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng
giúp đỡ nhà trường trong việc tổ chức thực hiện.
- Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khoá tuyên truyền vệ
sinh môi trường cho học sinh.
-Tổ chức thi báo tường trong học sinh với chủ đề về Môi trường-An toàn
giao thông nhân dòp lễ 20/11.
IV/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN :
1.Trồng cây :
- Đến nay nhà trường đã trồng được nhiều loại cây bóng mát cũng như
cây lấy gỗ trong khuân viên trường như : Cây bàng, còng, gừa, sao, dầu, bằng
lăng, bạch đàn…
- Trường trồng nhiều thảm hoa trên nền đất, trong chậu kiểng và các bồn
bao quanh cây xanh.
2.Xây dựng vườn cây học tập :
- Nhà trường có xây dựng vườn cây học tập cho học sinh có phân theo
từng khu vực: Khu vực tròng thuốc nam với tổng số trên 20 loại cây, số cây này
được sự đóng góp của PHHS và tập thể giáo viên, học sinh nhà trường (có ghi
tên từng loại cây và công dụng của từng loại). Khu vực trồng rau sạch để GV
cải thiện bữa ăn, Khu vực ươm cây giống để tạo nguồn bổ sung trồng vào
những cây già cỗi. Điểm đáng lưu ý là nhà trường xây dựng vườn trường đã chú
ý tới trồng nhiều loài cây: cây sống ở dưới nước, cây ở trên cạn, cây thân bò,
cây thân mộc....tạo điều kiện cho các em quan sát khi học một số bài ở môn
sinh học.
xanh lấy bóng mát và lấy gỗ sử dụng trong các hoạt động của nhà trường
3.Quản lý rác thải:
- Trong lớp học được các em HS đóng góp tiền mua sắm các sọt rác, để
chứa rác và được xử lý kòp thời hàng ngày. Đặc biệt TPT có liên hệ được với cơ
sở mua phế liệu thu mua những lon, họp đồ mủ, giấy vụn để các em gây quỹ
đội, quỹ lớp.
-Ngoài sân trường nhà trường đặt những sọt chứa rác ở những nơi thuận
tiện cho học sinh khi bỏ rác.
- Việc xử lý rác thải nhà trường phân công cho cán bộ bảo vệ làm thường
xuyên và đúng nơi quy đònh.
4. Khu vực vệ sinh :
- Hiện nay nhà trường có 1 khu nhà vệ sinh với 2 bàn cầu để phục vụ cho
HS. Nhà trường chưa có điều kiện xây nhà cầu riêng phục vụ cho GV. Nhìn
chung khâu vệ sinh được các em tự quản khá sạch sẽû.
5.Xanh hoá lớp học và các phòng làm việc của trường :
- Nhà trường phát động thi đua chấm điểm trồng cây xanh trong lớp, trang
trí lớp học, nhìn chung các lớp học đều thực hiện nghiêm túc đầy đủ theo yêu
cầu quy đònh. Hàng năm cứ ngay vào đầu năm học trường đều phát động các
lớp trang trí lại lớp học cho đẹp, có cây xanh treo tường để tạo bầu không khí
thoáng mát.
6.Các hoạt động vì môi trường :
-Trường phân công GV dạy mỹ thuật vẽ một bức hoạ lớn về môi trường
ngay trên bức tường lớp học trung tâm của dãy phòng học với dòng chữ " Giữ
gìn trường lớp em Xanh-Sạch-Đẹp" nhằm nhắc nhở các em thường xuyên phải
có ý thức giữ vệ sinh chung, bảo vệ bầu không khí cho cuộc sống.
- BGH nhà trường giao cho GV dạy mỹ thuật hướng dẫn các em vẽ tranh
môi trường qua đợt phát động làm báo tường với chủ đề về môi trường-ATGT
có 100% học sinh tham gia vẽ tranh, viết bài dự thi, các lớp chọn bài hay để
trang trí báo tường và dán ở các phòng học.
- Nhà trường tổ chức cho CBGV và mời các chuyên gia ở đòa phương
cùng PHHS am hiểu về môi trường tổ chức giao lưu sinh hoạt môi trường để học
sinh nhận thức ngày một tốt hơn.
- Từ đầu năm học đến nay nhà trường tổ chức được 1 buổi dã ngoại sinh
hoạt môi trường cho GV và học sinh đi tham quan vùng đệm U Minh Thượng.
- Trong quá trình xây dựng trường Xanh-Sạch-Đẹp mức độ cao tập thể
giáo viên là lực lượng nòng cốt tích cực làm việc và đã có tác động lơn đến
cộng đồng. Nhiều Gia đình mặc dù không có con em học trong trường cũng tặng
cây kiểng cho nhà trường. Một số vò PHHS đã nhiệt tình cùng đội ngũ GV lặn
lội đi bứng những gốc cây cổ thụ về để trang trí trong sân trường
- Tập thể giáo viên đóng góp rất nhiều ngày công để xây vòng bao quanh
gốc cây xanh, xây hàng rào, xây đường đi….Số ngày giờ công của GV giành cho
việc xây dựng trường Xanh-Sạch-Đẹp trên nghìn ngày công.
- Chi đoàn nhà trường đã tình nguyện xây cột cờ, xây hòn non bộ, đoàn
viên đã đi trục vớt đá ở dưới sông để về tạo dáng hòn non bộ với 100 ngày
công lao động.
- Liên đội TNTP.HCM đã tích cực tham gia lao động làm cỏ, làm vệ sinh
trường lớp. Đào , khiêng đất đổ vào các bồn cây để tròng bông..... Số lượt lao
động của các em có tuần cao điểm lên tới 4 lượt lao động tập thể..
- Tổ chức tuyên truyền trong các chương trình phát thanh măng non về vệ
sinh môi trường, tuyên dương khen ngợi những cá nhân tập thể thực hiện tốt.
- Giao lưu môi trường: nhà trường thành lập đoàn cho cả GV và HS đi
tham quan giao lưu với một số trường bạn trong huyện để học tập lẫn nhau
được 4 cuộc..
-Công tác xã hội hoá giáo dục của đòa phương thực hiện tốt . Ban
ĐDCMHS trường đã tích cực đi vận động một số hộ buôn bán nhỏ và PHHS
đóng góp tiền gây quỹ hội để tu sửa trường lớp hàng năm
- Trường đã xây dựng 1 hòn non bộ đẹp trong khuôn viên trường học
công trình này là của chi đoàn TNCS.HCM .
-Trường cũng giành một phần đất đào một cái ao thả cá, trồng bông súng
Đà Lạt đồng thời để lấy nước tưới cây trong mùa khô.
- Trường giành một phần đất rộng để trồng tràm hiện nay tràm đã lớn
(Hình ảnh rừng tự nhiên thu nhỏ).
V/ ĐÁNH GIÁ CHUNG :
Qua các tiêu chí trường Xanh – Sạch – Đẹp mức độ cao nhà trường nhận
thấy cơ bản đã thực hiện đạt được ở cả 15 tiêu chí.
Trong quá trình xây dựng, trường được sự đồng tình của các bậc PHHS đã
phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong suốt quá trình thực hiện xây dựng trường
Xanh – Sạch –Đẹp mức độ cao.
Công tác xã hội hoá giáo dục có chiều hướng tốt: Các ngành đoàn thể và
Ban ĐDCMHS đãõ tham gia hết sức tích cực cho nhà trường, người góp công,
người góp của để tôn tạo một cảnh quan môi trường sư phạm ngày càng đẹp
hơn .
Học sinh có ý thức chăm sóc cây xanh và vệ sinh trường lớp sạch đẹp.


Phạm Thò Dư

Generate time = 0.19132900238037 s. Memory usage = 1.94 MB