Ôn tập truyện dân gian- K. Nguyệt


Tr­êng :THCS M¹o Khª II
GV : KiÒu ThÞ BÝch NguyÖt

Hãy kể tên các thể loại truyện dân gian đã học ?

KIỂM TRA BÀI CŨ
TRUYỆN DÂN GIAN
TRUYỆN
CƯỜI
TRUYỆN
NGỤ NGÔN
TRUYỆN
TRUYỀN
THUYẾT
TRUYỆN
CỔ TÍCH

TiÕt: 54

ÔN TẬP TRUYỆN DÂN GIAN ( tiếp theo )
Yêu cầu: tiết học gồm 4 nội dung chính.
- Bài tập 1: Kể, tóm tắt các truyện dân gian đã học.
- Bài tập 2: Trình bày cảm nhận của em về một truyện, một
nhân vật hoặc chi tiết trong các truyện dân gian mà em thích
nhất.
- Bài tập 3: Chỉ ra điểm giống và khác nhau giữa truyền
thuyết với truyện cổ tích.
- Bài tập 4: Chỉ ra điểm giống và khác nhau giữa truyện ngụ
ngôn với truyện cười.

ÔN TẬP TRUYỆN DÂN GIAN ( tiếp theo )
Các bước tóm tắt văn bản:
- Bước 1: Đọc kĩ toàn bộ văn bản cần tóm tắt để nắm chắc
nội dung của văn bản đó.
- Bước 2: Lựa chọn những sự việc chính và nhân vật
chính.
- Bước 3: Sắp xếp các nội dung chính theo một trình tự hợp
lí.
- Bước 4: Viết bản tóm tắt bằng lời văn của mình.
I. Tìm hiểu chung:
1. Hệ thống hóa kiến thức:
2. Lập bảng thống kê:
II. Luyện tập:
Bài 1: Kể, tóm tắt các truyện dân gian đã học.

ÔN TẬP TRUYỆN DÂN GIAN ( tiếp theo )
I. Tìm hiểu chung:
1. Hệ thống hóa kiến thức:
2. Lập bảng thống kê:
II. Luyện tập:
Bài 1: Kể, tóm tắt các truyện dân gian đã học.
TRUYỆN
CƯỜI
TRUYỆN
NGỤ NGÔN
TRUYỆN
TRUYỀN
THUYẾT
TRUYỆN
CỔ TÍCH

CON RỒNG, CHÁU TIÊN
LẠC LONG QUÂN
Có nhiều phép lạ,
thuộc nòi rồng
Kết duyên
ÂU CƠ
Xinh đẹp, dòng họ
thần Nông
Con trưởng làm vua lấy
hiệu là Hùng Vương
Chia nhau cai quản các phương
50 con lên núi
Bọc trăm trứng, nở
trăm người con.
50 con xuống biển
CON RỒNG, CHÁU TIÊN

EM BÉ THÔNG MINH
4
1
2
3
Quan sát và kể ra
các sự việc được
minh họa trong các
bức tranh trên ?

Generate time = 0.13334202766418 s. Memory usage = 1.93 MB