Kiểm tra hki

Tr.THPT NGUYỄN VĂN XIỆN ĐỀ THI HỌC KÌ I – LỚP 8 THCS
Tổ Lý-Hóa-Sinh-CN MÔN: SINH HỌC.
Đề chính thức Ngày thi: 14/12/2010
(Đề thi có 04 câu, 01 trang)
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1( 2điểm): Xương to ra và dài ra do đâu? Cho biết thành phần hoá học và tính chất của
xương?
Câu 2( 3điểm): Hãy trình bày đường đi của máu trong vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ?
Vai trò của hai vòng tuần hoàn này là gì?
Câu 3( 3điểm): Hãy cho biết các biện pháp bảo vệ hệ hô hấp khỏi các tác nhân có hại? Tác dụng
của các biện pháp đó là gì?
Câu 4( 2điểm): Thức ăn từ dạ dạy xuống ruột non như thế nào? Hãy cho biết tín hiệu đóng mở
môn vị? Một người bị triệu chứng thiểu axit trong dạ dày thì sự tiêu hoá ở ruột non diễn ra như thế
nào?
--- Hết ---
(Học sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.)
Họ và tên thí sinh :.................................................. GT1 :..................................................
SBD :.............................. GT2 :..................................................
Tr.THPT NGUYỄN VĂN XIỆN ĐỀ THI HỌC KÌ I – LỚP 8 THCS
Tổ Lý-Hóa-Sinh-CN MÔN: SINH HỌC.
Đề chính thức Ngày thi: 14/12/2010
(Đề thi có 04 câu, 01 trang)
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1( 2điểm): Xương to ra và dài ra do đâu? Cho biết thành phần hoá học và tính chất của
xương?
Câu 2( 3điểm): Hãy trình bày đường đi của máu trong vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ?
Vai trò của hai vòng tuần hoàn này là gì?
Câu 3( 3điểm): Hãy cho biết các biện pháp bảo vệ hệ hô hấp khỏi các tác nhân có hại? Tác dụng
của các biện pháp đó là gì?
Câu 4( 2điểm): Thức ăn từ dạ dạy xuống ruột non như thế nào? Hãy cho biết tín hiệu đóng mở
môn vị? Một người bị triệu chứng thiểu axit trong dạ dày thì sự tiêu hoá ở ruột non diễn ra như thế
nào?
--- Hết ---
(Học sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.)
1
Họ và tên thí sinh :.................................................. GT1 :..................................................
SBD :.............................. GT2 :..................................................
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010-2011
MÔN SINH KHỐI 8
Thời gian làm bài: 45 phút
Đánh giá
Chủ đề chính
N. BIẾT T.HIỂU V.DỤNG PT - TH TỔNG
Tự luận Tự luận Tự luận Tự luận
Vận động 1 1
2.0 2.0
Tuần hoàn 1 1
3.0 3.0
Hô hấp 1 1
3.0 3.0
Tiêu hóa 1 1
2.0 2.0
TỔNG
1 1 1 1 4
2.0 3.0 3.0 2.0 10.0
ĐÁP ÁN CHI TIẾT VÀ THANG ĐIỂM
NỘI DUNG ĐIỂM
Câu 1:
- Xương dài ra: do sự phân chia của các tế bào ở lớp sụn tăng trưởng
- Xương to ra: do sự phân chia của các tế bào màng xương
- Thành phần:
+ Chất hữu cơ: cốt giao
+ Chất vô cơ: Muối Ca
2+
- Tính chất:
+ Rắn chác
+ Đàn hồi, mềm dẻo
0,5
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
Câu 2:
- Vòng tuần hoàn nhỏ:
Máu từ tâm thất phải động mạch phổi mao mạch phổi tĩnh mạch
phổi tâm nhĩ trái
- Vòng tuần hoàn lớn:
Máu từ tâm thất trái động mạch chủ mao mạch phổi tế bào
tỉnh mạch chủ tâm nhĩ phải
- Vai trò:
+ Vòng tuần hoàn nhỏ: trao đổi khí với môi trường
+ Vòng tuần hoàn lớn: Trao đổi chất với tế bào
1,0
1,0
0,5
0,5
Câu 3:
- Xây dựng môi trường trong sạch, trồng nhiều cây xanh: điều hoà thành phần không khí, hạn
chế ô nhiễm môi trường.
- Không hút thuốc lá: hạn chế ô nhiễm không khí từ các chất độc ( CO, NO
x
, nicotin)...
1,0
1,0
2
- Đeo khẩu trang khi lao động, sinh hoạt ở nơi có nhiều bụi: hỗ trợ khả năng tự làm sạch không
khí của đường dẫn khí.
1,0
Câu 4:
- Thức ăn từ dạ dày xuống tá tràng từng lượng nhỏ nhhờ sự đóng mở của môn vị
- Độ axit cao trong thức ăn là tín hiệu đóng môn vị.
- Nếu một người thiếu axit trong dạ dày thì thiếu tín hiệu đóng môn vị nên thức ăn sẽ qua môn
vị xuống ruột non liên tục và nhanh hơn nên thức ăn sẽ không đủ thời gian ngấm đều dịch tiêu
hoá của ruột non dẫn đến hiệu quả tiêu hoá kém.
0,5
0,5
1,0
Tân Thạnh, ngày 29 tháng 11 năm 2010
Giáo viên ra đề
Nguyễn Trang Như
3

Generate time = 0.11497592926025 s. Memory usage = 1.93 MB