de thi lop 2 ky 1

Họ và tên học sinh:..............................................................Lớp...................
Bài kiểm tra khảo sát chất lợng học kỳ I 2010 - 2011
Môn: toán lớp 2
(Thời gian: 40 phút)
Điểm:
Bằng số :........................ Bằng chữ: .....................
Lời phê của giáo viên:
..........................................................................................................
.
Giáo viên chấm:
.1..........................................

.2.........................................
Giáo viên coi:
1......................................
.2........................................
I/ Phần trắc nghiệm
Khoanh vào chữ cái đặt trớc câu trả lời đúng:
1/ Trong phép cộng có tổng bằng 64 , số hạng thứ nhất bằng 26.Hỏi số hạng thứ hai
bằng bao nhiêu?
A. 48 B.28 C.38 D.36

2/ 3dm2cm 12cm =?
A .23dm B. 20cm C.47dm D.47cm
3/ Số tam giác trong hình vẽ bên là:
A. 4 hình C. 8 hình
B. 6 hình D. 7 hình

4/ Mẹ đi làm về đến nhà lúc 18 giờ. Hỏi mẹ đi làm về lúc đó là buổi nào:
A .Tối
B.sáng
C.Đêm D. Chiều
5/ Cho dãy số: 41, 36, 31, 26, 21, . . .
Số cần điền vào chỗ chấm là:
A. 20
B. 16
C. 15 D. 17
6. 25l 25kg
Dấu cần điền vào ô trống là:
A. <
B. =
C. > D. Không dấu nào
II/ Phần tự luận
0
A B
C D
1/ Đặt tính, tính:
55 - 38 100 - 47 92 - 55 57 + 36 7 + 86
2/Tìm x
x + 18 = 56 x 21 = 19 82 17 - x = 57
3/ Tính
28 + 34 25 = 72kg 26kg 15kg =
4/Đoạn thẳng AB dài 35 cm và dài hơn đoạn thẳng CD 19 cm . Hỏi đoạn thẳng CD dài
bao nhiêu xăng ti- mét ?
6/ Bỏ thêm một bao gạo 5kg vào thùng bánh thì cân tất cả đợc 22 kg. Hỏi thùng bánh cân
nặng bao nhiêu khi cha bỏ bao gạo vào?
5/ Tính nhanh
11 + 28 + 24 + 16 + 12 + 9
Hớng dẫn chấm Bài kiểm tra khảo sát chất lợng học kỳ I 2010 - 2011
Môn: toán lớp 2
I/ Phần trắc nghiệm : Khoanh tròn vào chữ cái trớc câu trả lời đúng
Mỗi ý cho 0,5 điểm
1.C
2. B
3. C
4. D
5. B
6. D
II/ Phần tự luận : 7 điểm
1) 2,5 điểm. Mỗi phép tính đúng cho: 0, 5 điểm
2) 1,5 điểm. Mỗi phép tính đúng cho: 0, 5 điểm
3) 1,5 điểm. Mỗi ý đúng cho: 0,75điểm

4) 2điểm . Đoạn thẳng CD dài số xăng-ti-mét là: ( 0,5 điểm)
35 19 = 16 ( cm ) ( 1 điểm )
đáp số: 16 cm ( 0,5 điểm)


5) 1,5 điểm
Khi cha bỏ bao gạo vào, thùng bánh cân nặng là: ( 0, 5 điểm)
22 5 = 17( kg) (0,75 điểm)
Đáp số :17 kg ( 0,25 điểm)
6) 1 điểm
CKTKN Kiểm tra định kì To¸n ( cuối học kì I )
- Kiểm tra tập trung vào các nội dung sau đây:
Phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100
- Giải toán có lời văn bằng một phép cộng hoặc phép trừ có liên quan đến các đơn vị đo
đã học.
- Nhận dạng hình đã học
Trờng tiểu học
ninh vân
Bài kiểm tra chất lợng kì i
Năm học 2010-2011
Môn : Tiếng Việt 2 ( Thời gian làm bài viết : 40 phút)
Giám thị 1:.................................................Giám thị 2:.................................
Họ tên GV chấm
GK1..............................GK2 .. ..........................
Lời phê của giáo viên:
Điểm
Đọc Viết Toàn bài
A. Kiểm tra viết:
I. Viết chính tả (nghe viết) (5 điểm) thời gian viết bài khoảng 15 phút.
II. Tập làm văn (5 điểm) - thời gian làm bài 25 phút.
Viết đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) kể về gia đình em theo gợi ý câu hỏi sau:
1. Gia đình em gồm mấy ngời? đó là những ai?
2. Nói về từng ngời trong gia đình em?
3. Em yêu quý những ngời trong gia đình em nh thế nào?
Bài làm

Generate time = 0.10408091545105 s. Memory usage = 1.93 MB