De trac nghiem "Tim hieu ngay 22/12"

LIÊN ĐÔỊ TRƯỜNG TH NINH BÌNH ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
Tên:……………………..Lớp:…….. CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP
QĐNDVN 22/12
Em hãy khoanh tròn vào ý đúng cho các câu trả lời sau:
1. Khi mới thành lập, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải Phóng Quân gồm có bao nhiêu người?
A. 34 người
B. 35 người
C. 36 người
2. QĐND VN được ra đời tại đâu?
A. Lạng Sơn
B. Bắc Kạn
C. Cao Bằng
3. Dòng sự kiện lịch sử nào được sắp xếp theo thứ tự thời gian đúng nhất?
A. Chiến thắng Bạch Đằng – Chiến thắng Đống Đa- Chiến thắng Chi Lăng.
B. Chiến thắng Bạch Đằng - Chiến thắng Chi Lăng. – Chiến thắng Đống Đa.
C. Chiến thắng Chi Lăng - Chiến thắng Bạch Đằng – Chiến thắng Đống Đa.
4. Ai là người Đội viên đầu tiên của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh?
A. Nguyễn Bá Ngọc
B. Kim Đồng
C. Vừ A Dính
5.QĐNDVN được thành lập vào ngày tháng năm nào?
A. 22/12/1934
B. 22/12/1944
C. 22/12/1954
6. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ diễn ra vào ngày tháng năm nào?
A. 5/7/1954
B. 7/5/1944
C. 7/5/7954
7. Vị vua nào dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La?
A. Lý Chiêu Hoàng
B. Lê Thái Tổ
C. Lý Thái Tổ
8. Trong chiến dịch Biên Giới, chiến sĩ nào đã chặt cánh tay để hoàn thành nhiệm vụ?
A. Tô Vĩnh Diện
B. Bế Văn Đàn
C. La Văn Cầu
9. Nỏ Thần- được xem là vũ khí lợi hại nhất chống quân thù của nước ta cách đây hơn 2000 năm, gắn liền với
truyền thuyết nào?
A. Lạc Long Quân và Âu Cơ.
B. Trọng Thủy và Mỵ Châu.
C. Sơn Tinh và Thủy Tinh.
10. Truyền thuyết trả lại Gươm Thần sau khi dẹp xong giặc nhà Minh của Lê Lợi đã thể hiện điều gi?
A. Dân tộc ta khao khát và yêu chuộng hòa bình.
B. Đất nước ta không còn quân xâm lược.
C. Do thần Kim Quy đòi lại gươm báu.
11. “ Sông núi nước Nam, vua Nam ở
Rành rành đã định tại sách Trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời !”
Bài thơ lịch sử trên đây do ai viết?
A. Trần Quốc Tuấn
B. Nguyễn Trãi
C. Lý Thường Thường Kiệt
13. “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” là khẩu hiệu của QĐNDVN phát động trong thời gian nào?
A. 1945
B. 1946
C. 1947
15. Tính đến nay,đia phương Ninh Bình được nhà nước phong tặng bao nhiêu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng?
A. 5 ngưòi
B. 7 người
C. 9 người
17. “ Còn cái lai quần cũng đánh” là câu nói của nữ Anh hùng nào?
A. Nguyễn Thị Định
B. Nguyễn Thị Hồng Gấm
C. Nguyễn Thị Út
18. Thị xã Ninh Hòa hiện nay gồm những Phường nào?
A. Ninh Hiệp, Ninh Giang, Ninh Diêm, Ninh Đa, Ninh Thủy, Ninh Hà, Phụng.
B. Ninh Hiệp, Ninh Giang, Ninh Diêm, Ninh Đa, Ninh Thủy, Ninh Hà, Ninh Quang
C. Ninh Hiệp, Ninh Giang, Ninh Diêm, Ninh Đa, Ninh Thủy, Ninh Hà, Ninh Hải
19. Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập vào ngày tháng năm nào?
A. 2/9/19945
B. 7/5/1954
C. 30/4/1975
20. Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống:
“ Trung với Đảng, hiếu với………..
Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành
Khó khăn nào cũng………………
Kẻ thù nào cũng đánh thắng! ”
CHÚC CÁC EM BÌNH TĨNH,TỰ TIN… LÀM BÀI ĐẠT KẾT QUẢ CAO!

Generate time = 0.068999052047729 s. Memory usage = 1.93 MB