Đề thi HKI Môn Tiếng Việt Lớp 4

Trường TH Thị Trấn Rạch Gòi B
ĐỀ THI KIỂM TRA CUỐI HKI
MÔN: Tiếng Việt đọc ( Đọc thành tiếng)
Lớp 4
Năm học: 2010-2011
- GV coi thi cho học sinh bóc thăm,bóc trúng thăm tập đọc thì
cho Hs nhìn sách giáo khoa đọc,thăm HTL thì đọc không nhìn
SGK,sau đó trả lời câu hỏi trong đoạn vừa đọc do giáo viên
coi thi đặt ra:
- GV làm thăm các bài sau: ( Đọc đúng 4đ); Trả lời đúng 1đ.
1/ Ông trạng thả diều ( S 104)
2/ Vẽ trứng ( S 120)
3/ Cánh diều tuổi thơ ( S 144 )
4/ Kéo co ( S 155 )
5/ Trong quán ăn “ Ba cá bống” ( S 158 )
Hướng dẫn chấm bài lớp 4
- Hs đọc lưu loát,rõ ràng,mạch lạc,đúng tốc độ theo quy
định,biết ngưng nghỉ hơi khi gặp các dấu câu,phát âm đúng
các từ khó,các từ nước ngoài (4đ)
- Trả lời đúng câu hỏi GV đặt ra (1đ)
Tuỳ theo mức độ sai sót của học sinh mà Gv trừ điểm ( 0,5 đến 1đ:
đọc sai 2 tiếng trừ 0,5đ,đọc chậm,nghe không rõ trừ 0,5đ,trả lời câu
hỏi sai trừ 1đ……………….Trường TH Thị Trấn Rạch Gòi B
ĐỀ THI KIỂM TRA CUỐI HKI
MÔN: Tiếng Việt đọc ( Đọc thành tiếng)
Lớp 5
Năm học: 2010-2011
- GV coi thi cho học sinh bóc thăm,bóc trúng thăm tập đọc thì
cho Hs nhìn sách giáo khoa đọc,thăm HTL thì đọc không nhìn
SGK,sau đó trả lời câu hỏi trong đoạn vừa đọc do giáo viên
coi thi đặt ra:
- GV làm thăm các bài sau: ( Đọc đúng 4đ); Trả lời đúng 1đ.
1/ Người gác rừng tí hon ( S 124)
2/ Chuỗi ngọc lam ( S 134 )
3/ Buôn chư Lênh đón cô giáo ( S 144 )
4/ Thầy thuốc như mẹ hiền ( S 153 )
5/ Ngu Công xã Trịnh Tường ( S 164 )
Hướng dẫn chấm bài lớp 5
- Hs đọc lưu loát,rõ ràng,mạch lạc,đúng tốc độ theo quy
định,biết ngưng nghỉ hơi khi gặp các dấu câu,phát âm đúng
các từ khó,các từ nước ngoài (4đ)
- Trả lời đúng câu hỏi GV đặt ra (1đ)
- Tuỳ theo mức độ sai sót của học sinh mà Gv trừ điểm ( 0,5
đến 1đ: đọc sai 2 tiếng trừ 0,5đ,đọc chậm,nghe không rõ trừ
0,5đ,trả lời câu hỏi sai trừ 1đ……………….

Generate time = 0.09260082244873 s. Memory usage = 1.93 MB