Giáo Án tiết sinh hoạt chủ nhiệm lớp 10

SỞ GIÁO DỤC DÀO TẠO SÓC TĂNG GVCN: ĐẶNG ANH HOA PHƯỢNG
TRƯỜNG THPT THUẬN HÒA LỚP 10C2
Tuần 19
Tiết 01
05/12/09
GIÁO ÁN
TIẾT SINH HỌAT LỚP
CHỦ ĐỀ: UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
- chủ đề: “Tìm hiểu về các anh hùng liệt sĩ ở địa phương ”
- Giáo dục HS về học tập, đạo đức
- Khen thưởng, xử phạt công minh
- Đưa ra biện pháp khắc phụcvà kế họach tuần
II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1/ Ổn định: VS,SS,TP (1’)
2/ Kiểm tra bài cũ:
? Nhắc lại kế họach tuần trước
3/ Bài mới: Tiết sinh họat tuần 19
NỘI DUNG
1/ Lớp trưởng điều khiển buổi sinh họat lớp
2/ Bí thư đọc bài về “tìm hiểu các anh hùng liệt sĩ ở địa phương” hoặc phó văn thể bắt giọng hát một
bài nói về chủ đề trên như “anh Ba Hưmg”
3/ Bốn tổ trưởng báo cáo
- Nhận xét ưu khuyết điểm và đưa ra kế họach tuần tới
4/ Lớp phó lao động báo cáo
- Nhận xét ưu khuyết điểm và đưa ra kế họach tuần tới
5/ Lớp phó trật tự báo cáo
- Nhận xét ưu khuyết điểm và đưa ra kế họach tuần tới
6/ Cờ đỏ báo cáo
- Nhận xét ưu khuyết điểm và đưa ra kế họach tuần tới
7/ Thủ quỹ báo cáo
- Nhận xét ưu khuyết điểm và đưa ra kế họach tuần tới
8/ Lớp phó học tập
- Nhận xét ưu khuyết điểm và đưa ra kế họach tuần tới
9/ Bí thư lớp báo cáo
- Nhận xét ưu khuyết điểm và đưa ra kế họach tuần tới
10/ Lớp trưởng nhận xét
- Khen thưởng thành tích lớp ở các tổ và cá nhân
- Xử phạt qui phạm của HS trong tuần theo qui định
- Nhận xét ưu khuyết điểm đồng thời nhắc nhở, đưa ra kế hạch tuần tới
11/ Giáo viên nhận xét tình hình trong tuần về học tập lẫn đạo đức của HS
- Nhấn mạnh những thành tích tốt của HS và đồng thời chê bai những tệ nạn xấu trong tuần
- Nhắc nhở giáo dục rồi đưa ra kế họach tuần tới cần thực hiện
- Học hướng nghiệp phải đảm bảo 100% không vắng .bởi vì khi học hướng nghiệp có tác dụng giúp ích
cho các em có sự hiểu biết khi quyết định chọn tay nghề cho mình một cách phù hợp…
- Ổn định 15 phút đầu giờ kể cả tiết học và trống tiết
- Đảm bảo lớp đạt 100% tiết A
- Phấn đấu đạt điểm tốt không còn điểm xấu
- Không nghĩ học khi không có lí do chính đáng
-Cố gắng học tập thật tốt chuẩn bị thi hoc kì I đạt kết qủa tốt
- Không được ra ngòai khi chuyển tiết
- Ăn mặc đồng phục theo qui định của trường đề ra
- Xe cộ để cần phải kĩ càng và nề nếp theo qui định
- Thực hiện tốt ATGT và phòng chống tệ nạn (Không hút thuốc uống rượu bia… )
- Vệ sinh trường lớp phải sạch sẽ cả khi đi vệ sinh phải giữ gìn sạch sẽ
- Tắt đèn quạt trước khi ra về , bảo quản cơ sở vật chất trường lớp
- Ban cán sự quan tâm nhắc nhở thành các viên trong lớp học tập tốt
- Bạn bè phải tôn trọng và có ranh giới rõ ràng ,trong sáng.
- Tham gia học phí và hội phí theo đúng qui định
- Tham gia bảo hiểm y tế hết hạng 10/12/09
Ý KIẾN CỦA HỌC SINH VÀ GIẢI TRÌNH CỦA GVCN (nếu có)
Ghi chú: Nếu còn thời gian GV cho bí thư đọc bài nói về tấm gương tốt
- Phó văn thể bắt giọng bài hát “ Gặp nhau đây rồi chia tay”
TUYÊN BỐ KẾT THÚC BUỔI SINH HỌAT LỚP.

Generate time = 0.1375880241394 s. Memory usage = 1.93 MB