sinh ly sinh san o trau bo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG
Sinh lý sinh sản ở Trâu, BÒ
Trần Hữu Nghị
Tăng Mỹ Tiên
Đặng Phú Cường
Võ Minh Thông
Nguyễn Kim Dung
Võ Hữu Vui
Trương Minh Trung
Nguyễn Thị Kim Cúc
3092628
3092645
3096874
3092641
3096876
3092649
3092647
3092603
Nhóm 1
I. Sinh lý sinh sản ở trâu, bò đực
1. Giải phẩu cở quan sinh dục trâu bò đực
Các bộ phận sinh dục quan trọng là dịch hoàn, dịch hoàn phụ, ống
dẫn tinh và các tuyến sinh dục phụ
Cấu tạo cơ
quan sinh
dục trâu bò
đực
a. Dịch hoàn
Trâu, bò có 2 dịch hoàn
treo bên ngoài cơ thể
chứa trong bao dịch
hoàn
Chức năng của dịch
hoàn sản xuất tinh trùng
và hormone.
Cấu tạo của dịch hoàn
b. Dịch hoàn phụ
Là một ống xuất phát từ dịch
hoàn, có thề dài khoảng 40-
60m
Có chức năng hấp thu, dịch
chuyển,làm trưởng thành và dự
trữ tinh trùng.
Dịch hoàn
phụ
(epidymis)
c. ống dẫn tinh
Là một ống ngắn, có cơ chắc chạy từ đuôi dịch hoàn phụ
đến phồng ống dẫn tinh
Có chức năng dẫn tinh trùng từ dịch hoàn đến dương vật.
d. Các tuyến sinh dục phụ
- Phòng dẫn tinh: chứa
tinh dịch đủ cho 1 hoặc 2
lần phóng tinh.
- Tuyến tinh nang:Tiết
một phần quan trong của
tinh thanh nhờ có chứa
fructoza và axit xitric.
- Tuyến tiền liệt: tiết ra
dịch giàu acid amin va
các enzyme khác.
- Tuyến củ hành: tiết ra
dịch rửa trước mỗi lần
phóng tinh.
2. Tinh dịch
Gồm 2 phần khác nhau: tinh trùng và tinh thanh
a. Tinh trùng
- Hình thái tinh trùng.
- Sự tạo thành tinh và chín của tinh trùng
b. Tinh thanh
- Chứa nhiều loại muối, aa và men góp phần vào hoạt động sống và trao
đổi chất của tinh trùng
- Thành phần của một liều xuất tinh điển hình ở bò.
+ dung lượng 4ml (biến động 2-10)
+ số tinh trùng 1000 (600-2000) triệu con/ml
+ pH 6,9 (6,4 – 7,8)
+ protein 7,3 (6,3-8,4) mg/100ml
+ fructozo 550 (200-900) mg/100ml
+ acid xitric 700 (300-1100) mg/100ml
3. Điều hòa quá trình sinh tinh
Não
Hành vi sinh
dục, tính năng
Hormone stroid inhibin
Liên hệ ngược
GnRH
Tuyến yên
LH FSH
Dịch hoàn
Cơ quan sinh dục Cơ quan sinh dục
phụ
Cơ và các mô khác
Trục dưới đồi- tuyến yên- dịch hoàn ở bò đực
Kích thích ngoại cảnh Kích thích bên trong
TKTK
Dưới đồi
Tuyến yên
FSH
LH
ống sinh tinh Tế bào Leydig
Tế báo
Sectoli
Tinh tử
testosteron
Tinh trùng
CQSD phụ
Cơ thể
Tập tính
sinh dục
3. Các phản xạ sinh dục của trâu bò đực
- Phản xạ ham muốn sinh dục
- Phản xạ cương cứng dương vật
- Phản xạ nhảy.
- Phản xạ giao phối
- Phản xạ phóng tinh.
4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất tinh
trùng
- Hormone
- Giống
- Thức ăn
+ khẩu phần cân bằng thì chất lượng tinh sẽ tốt
- Chăm sáo
+ giá trị sinh vật học và hàm lượng đạm trong khẩu phần
+ tỷ lệ protein
+ hàm lượng vitamin
+ chất khoáng, cấu trúc khẩu phần và loại hình
thức ăn.
- Chế độ lấy tinh.
- Thời tiết - khí hậu
- Tuổi

Generate time = 0.053701877593994 s. Memory usage = 1.93 MB