DE KIEM TRA HOC KY I_VAT LY 7_1

THI HỌC KÌ I
MÔN Vật lý
Thời gian:60 Phút.
( Không kể thời gian phát đề)
Đề lẻ


I/ TRẮC NGHIỆM:
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Vì sao ta nhìn thấy được một vật ?
a. Vì vật phát ra ánh sáng.
b. Vì vật được ánh sáng chiếu vào
c. Vì có ánh sáng truyền vào mắt ta.
d. Vì mắt ta phát ra tia sáng.
Câu 2: Tính chất nào sau đây đúng khi nói tính chất ảnh của một vật tạo bởi
gương phẳng.
a. Là ản h ảo, lớn bằng vật.
b. Là ảnh ảo, nhỏ hơn vật.
c. Là ảnh thật, lớn hơn vật.
d. Là ảnh thật, lớn bằng vật.
Câu 3: Khi biên độ dao động của nguồn âm càng lớn thì:
Mức
độ
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng
Trắc
nghiệm
Tự luận
Trắc
nghiệm
Tự luận
Trắc
nghiệm
Tự luận
Nguồn sáng
Vất sáng
1
0,5
1
0,5
1
2
3

3
Ảnh của một
vật tạo bởi
gương phẳng.
1
0,5
1
0,5
Gương cầu 1

0,5
1
2
2
2,5
Độ cao, to
của âm
1

0,5
1
2
1

0,5
3

3
Môi trường
truyền âm
1

0,5
1
0,5
Phản xạ âm –
Tiếng vang
1
0,5
1
0,5
câu
Tổng:

Điểm
5

2,5
1

0,5
2
4
2

1
1

2
11

10
a. Âm phát ra càng trầm.
b. Âm phát ra càng nhỏ.
c. Âm phát ra càng bổng.
d. Âm phát ra càng to.
Câu 4: Âm không thể truyền qua chất nào trong các chất sau:
a. Chân không. c. Chất lỏng
b. Chất rắn. d. Chất khí
Câu 5: Trong những vật sau đây vật nào phản xạ âm kém ?
a. Tường gạch. c. Áo len
b. Mặt đá hoa. d. Tấm gương.
Câu 6: Một vật dao động 50 lần trong 1 giây, tần số dao động của vật đó là:
a. 25Hz
b. 100Hz.
c. 75Hz
d. 50Hz
B. Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
Câu 7: Góc phản xạ bằng 50
0
thì góc tới bằng………………
Câu 8: Ảnh ……… của một vật tạo bởi gương ………….. .. không hứng được
trên màn chắn và nhỏ hơn vật.
II/ TỰ LUẬN:
Câu 1: Một vật phát ra âm có tần số là 5Hz.Hỏi tai người có nghe được không? Vì
sao?
Câu 2: Nêu 2 ví dụ về việc ứng dụng gương cầu lõm trong thực tế.
Câu 3: Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng như hình vẽ:
Hãy vẽ tiếp tia phản xạ IS’ theo định luật phản xạ ánh sáng.
S


I
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I VẬT LÝ 7
( Đề lẻ )
I/ Trắc nghiệm:
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.
A. Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu đúng.
1 2 3 4 5 6
c a d A c d
B: Điền vào chỗ trống.
Câu 7: (500)
Câu 8:
- ảo
- cầu lồi
II/ Tự luận:
Câu 1: (2đ)
Một vật phát ra âm với tần số 5Hz thì tai ta không thể nghe được. Bởi vì thông
thường tai người chỉ có thể nghe được âm có tần số trong khoảng từ 20Hz đến
20000Hz.
Câu 2: (Mỗi ví dụ đúng được 0,5đ.)
Câu 3: (2đ)
R
S S

Generate time = 0.50457382202148 s. Memory usage = 1.93 MB