NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TẠI CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TẠI CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG
TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN.
* Qua quá trình tìm hiểu thực tế tại Công ty xây dựng công trình giao
thông Việt - Lào em nhận thấy công tác kế toán vốn bằng tiền ở công ty có
những thuận lợi và khó khăn sau:
1. Thuận lợi: Công ty xây dựng công trình giao thông Việt - Lào là đơn vị
thành viên của tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 8 hạch toán độc lập
tiền thân từ công trường đường 13 Bắc Lào, là công trình thắng thầu đầu tiên
với quốc tế của ngành giao thông vận tải tại Việt Nam tại cộng hòa dân chủ
nhân dân Lào.
Là một doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập với quy mô kinh doanh
rộng lớn nên đội ngũ kế toán ở công ty được đào tạo khá vững và am hiểu. Tinh
thần đoàn kết rất cao ban lãnh đạo công ty cùng luôn quan tâm và động viên cán
bộ rèn luyện về đạo đức tinh thần, cũng như kỹ năng nghiệp vụ khuyến khích
họ đoàn kết phấn đấu đi lên.
Hiện nay Công ty xây dựng công trình giao thông Việt - Lào đang sử
dụng hệ thống tài khoản kế toán thống nhất đồng thời áp dụng hình thức tổ chức
sổ kế toán "chứng từ ghi sổ" bộ máy kế toán của công ty được tổ chức lượng đổi
gọn nhẹ. Mỗi kế toán viên đều được phân công công việc rõ ràng trình độ của
nhân viên không ngừng được nâng cao thường xuyên được đào tạo và bồi
dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, biết vận dụng khéo léo và nhịp nhàng giữa lý
thuyết và thực tế tại công ty biết áp dụng những phương pháp hạch toán phù
hợp với thực tế phát sinh đồng thời có thể giảm được khối lượng công việc ghi
chép thừa để đạt được hiệu quả cao. Mỗi nhân viên kế toán đều giỏi trong việc
sử dụng máy vi tính nên công việc được thực hiện nhanh chóng, số liệu chính
xác.
Việc giữ gìn và bảo quản tiền mặt trong két được bảo đảm tính an toàn
cao các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được cập nhật hàng ngày nên thông tin kinh
tế mang tính liên tục và chính xác.
Hệ thống tài khoản áp dụng để theo dõi sự biến động của "vốn bằng tiền"
hoàn toàn tuân thủ theo quy định và được chi tiết tối đa cho từng loại tiền sự chi
tiết đó đã cho phép ban lãnh đạo nắm bắt được những số liệu cụ thể và chi tiết
của vốn bằng tiền từ đó có thể đưa ra quyết định một cách chính xác và hợp lý.
Sổ sách kế toán được ghi chép rõ ràng và rành mạch việc lưu trữ thông tin
và lập sổ sách đều thể hiện trên máy vi tính.
2. Khó khăn: Bên cạnh những thuận lợi đó thì công tác kế toán vốn bằng
tiền có những khó khăn sau:
Công ty xây dựng công trình giao thông Việt - Lào là đơn vị xây dựng các
công trình giao thông trên toàn quốc địa bàn hoạt động quá rộng nên việc tập
hợp số liệu, chứng từ sổ sách còn chậm, dẫn đến việc lập báo cáo kế toán định
kỳ cũng có nhiều khi không đúng khỏi hạn gây chậm trễ trong việc ra quyết
định đối với nhà quản lý.
Công ty có nhiều lao động tuy có kinh nghiệm lao động lâu năm trong
nghề, nhưng chịu ảnh hưởng nặng nề của cơ chế thị trường… cũng có một số
cán bộ trẻ năng lực và được đào tạo cơ bản hiện đang còn thiếu….
Tất cả những khó khăn trên đang được công ty từng bước giải quyết và
khắc phục.
1. Kế toán vốn bằng tiền
1.1. Nguyên tắc quản lý vốn bằng tiền của Công ty xây dựng công trình
giao thông Việt - Lào
- Đơn vị sử dụng thống nhất một loại đơn vị tiền tệ: Việt Nam đồng
(VNĐ) mọi đơn vị tiền tệ khác đều được quy đổi ra VNĐ.
- Tiền mặt được quản lý trong két sắt được phòng chống cháy nổ, mối
mọt
- Chỉ giữ lại một lượng tiền mặt nhất định trong két để đảm bảo hoạt
động thu chi của công ty và đảm bảo an toàn về vốn hoạt động.
- Thủ quỹ được ủy quyền quản lý tiền mặt của công ty dưới sự giảm sát
theo dõi kiểm tra của kế toán trưởng khi phát hiện có sự chênh lệch về quỹ thì
thủ quỹ phải có trách nhiệm báo cáo cho lãnh đạo và đưa ra biện pháp xử lý.
- Lập phiếu thu chi đầy đủ khi nhập, xuất quỹ phiếu phải đầy đủ dữ liệu
- Lập phiếu thu, chi nếu sai phải giữ nguyên tại cuống phiếu không được
xé bỏ hay tẩy xóa.
- Phải có đầy đủ các chứng từ kế toán có giá trị pháp lí mới tiến hành
nhập xuất quỹ.
1.2. Thủ tục lập và trình tự luân chuyển chứng từ tiền mặt
Chứng từ gốc: - Hóa đơn mua hàng, giấy đề nghị tạm ứng, giấy thanh
toán tạm ứng, danh sách tạm ứng lượng, bảng thanh toán lương, thanh toán tiền
bảo hiểm….
Chứng từ ghi sổ: phiếu thu, phiếu chi.
Sổ sách kế toán: - Sổ quỹ tiền mặt, sổ chi tiết TK 111
- Sổ cái tài khoản 111
Quy trình luân chuyển chứng từ tiền mặt
Chứng từ gốc
Kế toán trưởng
Kế toán TM lập phiếu thu, chi và ghi sổ kế toán
Thủ tướng
đơn vị
Người nộp,
nhận tiền
Thủ quỹ thu xuất quỹ
Sau khi các chứng từ gốc được lập thì chuyển đến phòng kế toán được kế
toán trưởng kiểm duyệt và chuyển cho kế toán tiền mặt lập chứng từ ghi sổ
nghiệp vụ phát sinh đó. Sau đó kế toán tiền mặt sẽ chuyển lại cho kế toán
trưởng từ đó kế toán trưởng sẽ chuyển cho thủ trưởng đơn vị ký duyệt và đưa
cho người nhạn hay nộp tiền làm căn cứ để thủ quỹ tiến hành nhập, xuất quỹ.
Cuối ngày thủ quỹ chuyển tất cả chứng từ phát sinh trong ngày cho kế toán tiền
mặt để kế toán tiền mặt ghi sổ kế toán liên quan cuối cùng làm tư liệu để lưu trữ
theo quy định riêng của công ty.
Từ các chứng từ gốc tập hợp được làm cơ sở để lập phiếu thu, phiếu chi,
phiếu thu được lập thành 3 liên trong đó:
Liên 1: Lưu tại cuống phiếu
Liên 2: Giao cho người nộp tiền
Liên 3: Chuyển cho thủ quỹ làm căn cứ để thu tiền sau đó chuyển cho kế
toán làm cơ sở ghi sổ chi tiết và sổ tổng hợp liên quan khi lập được đặt giấy
than ghi 1 lần.
Phiếu chi được lập 2 liên
Liên 1 lưu tại cuống phiếu
Liên 2 chuyển cho thủ quỹ làm căn cứ để xuất quỹ sau đó chuyển cho kế
toán làm cơ sở để ghi sổ chi tiết, tổng hợp liên quan.
Phiếu thu, chi chứng từ liên quan
Sổ quỹ
tiền mặt
Bảng tổng hợp chứng từ gốc
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
Chứng từ ghi sổ
Sổ cái tài khoản 111
Sổ kế toán
chi tiết
Bảng tổng hợp chi tiết
Quy trình ghi sổ kế toán tiền mặt.
Cơ sở ghi sổ kế toán tiền mặt là cơ sở vào các chứng từ ghi sổ gồm: Phiếu
thu, phiếu chi kế toán chỉ tiến hành ghi sổ khi các chứng từ ghi sổ đảm bảo tính
hợp lí hợp lệ hợp pháp.
Chứng từ ghi sổ được lập theo ngày hoặc theo định kỳ tùy vào số lượng
nghiệp vụ phát sinh.
Phản ánh các chứng từ có nội dung hoàn toàn giống nhau được ghi vào
một chứng từ các chứng từ độc lập nhau thì phản ánh riêng trên một chứng từ
ghi sổ.
Căn cứ vào nghiệp vụ phát sinh ghi nội dung vào cột trích yếu ghi tài
khoản đối ứng vào cột ghi số phát sinh vào cột số tiền.
Cuối kì căn cứ vào dòng tổng cộng để vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
chuyển chứng từ ghi sổ và chứng từ gốc cho kế toán để làm cơ sở ghi sổ.

Generate time = 0.079843044281006 s. Memory usage = 1.93 MB