đe thi hoc ky 1 cong nghe 9 (2010-2011)

Trường PTDT nội trú Văn Chấn
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN CÔNG NGHỆ 9 – NĂM HỌC 2010 – 2011
Thời gian làm bài 45 phút
A/ TRẮC NGHIỆM: (3,5 điểm)
Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong các câu sau: (0,5 điểm)
1. Đồng hồ được dùng để đo điện trở mạch điện là:
A. Oát kế B. Ampe kế C. Vôn kế D. Ôm kế
2. Công tơ điện là thiết bị dùng để đo: (0,5 điểm)
A. Công suất của các đồ dùng điện . B. Điện áp và dòng điện của các đồ dùng điện.
C. Điện áp trên các đồ dùng điện. D. Điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện.
3. Dây dẫn điện trong nhà không nên dùng dây trần vì nguy hiểm: (0,5 điểm)
A. Tính mạng con người . C. Cả A và B đúng
B. Tài sản của con người trong gia đình D. Cả A và B sai
4. Yêu cầu mối nối dây dẫn điện: (0,5 điểm)
A. Dẫn điện tốt. B. Có độ bền cơ học cao.
C. An toàn điện, đảm bảo về mặt mĩ thuật. D. Cả A , và B.
5. Dụng cụ để đo đường kính và chiều sâu của lỗ có độ chính xác cao là: (0,5 điểm)
A. Thước dây B. Thước Pan me
C. Thước cặp D. Thước đo góc.
6. Hãy chỉ ra vật liệu nào sau đây không cách điện: (0,5 điểm)
A. Thiếc B. Máng gỗ C. Mica D. Puli sứ
7. Yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với người lao động: (0,5 điểm)
A. Về kiến thức B. kinh nghiệm
C.Sức khoẻ D. Cả A, B, C đều đúng
B/ TỰ LUẬN: (6,5 điểm)
Câu 1: Em hãy mô tả cấu tạo của dây cáp điện, cấu tạo và phân loại dây dẫn điện của mạng điện trong
nhà ? (1 điểm)
Câu 2: Bảng điện trong nhà gồm mấy loại, chức năng của mỗi loại? (1 điểm).
Câu 3: Nêu trình tự vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện? Vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện
gồm 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, 1 công tắc điều khiển 1 bóng đèn? (3 điểm).
Câu 4: Tìm ra sơ đồ mạch điện đúng và sai, giải thích tại sao sai? (1,5 điểm)
a) b) c)
----------------------------------------Hết---------------------------------------
O
A
O
A
O
A

Generate time = 0.038376092910767 s. Memory usage = 1.93 MB