bai 15- chỉnh sua van banTrình bày các quy tắc gõ văn bản trong Word?
- Các dấu ngắt câu (dấu chấm, dấu hai chấm, dấu chấm
phẩy, dấu chấm than, dấu chấm hỏi) phải được đứng sát
vào từ đứng trước nó, tiếp theo là dấu cách nếu sau đó vẫn
còn nội dung.
- Các dấu mở ngoặc và các dấu mở nháy, gồm các dấu (, [,
{,<, ‘ và “, phải được đứng sát vào bên trái kí tự đầu tiên
của từ tiếp theo. Các dấu đóng ngoặc và các dấu đóng
nháy tương ứng, gồm các dấu ), ], }, >, ‘ và “, phải được đặt
sát vào bên phải kí tự cuối cùng của từ ngay trước đó.

.
-Giữa các từ chỉ dùng một kí tự trống( gõ phím
Spacebar) để phần cách.
- Một văn bản thường gồm nhiều đoạn văn bản. Em
nhấn phím Enter để kết thúc một đoạn văn bản
chuyển sang đoạn văn bản mới và chỉ nhấn phím
Enter một lần.

Ở tiết trước chúng ta đã học bài "Soạn thảo văn bản
đơn giản" và đã biết được quy tắc gõ văn bản. Vậy để
có một văn bản hoàn chỉnh và không sai sót thì ta phải
làm như thế nào? Để trả lời câu hỏi đó chúng ta tìm hiểu
bài học ngày hôm nay.

Bài 7
Trình bày và in trang tính
BÀI 15:

1
Xóa và chèn thêm văn bản
4
Di chuyển
3
Sao chép
2
Chọn phần văn bản
5
Luyện tập, củng cố

1. Xóa và chèn thêm văn bản:
a/ Xóa văn bản:
Nhấn phím
Backspace
Nhấn phím
Delete
Trời nắng
Trời nng
Trời ắng
BackSpace
Delete

Muốn xóa một đoạn văn gồm 100 kí tự
thì em phải nhấn phím BackSpcace
hoặc phím Delete bao nhiêu lần?
1. Xóa và chèn thêm văn bản:
Chỉ xóa được 1 kí tự.
100 lần, như vậy phải mất thời gian thực hiện nhiều
lần mới xóa được đoạn văn đó. Theo em có cách nào
để xóa được đoạn văn đó một cách nhanh chóng hay
khơng?
a/ Xóa văn bản:
Một lần nhấn phím BackSpace hoặc
phím Delete em thấy xóa được mấy kí tự?

1. Xóa và chèn thêm văn bản:
a/ Xóa văn bản:
Lưu ý: Hãy cẩn thận trước khi xố nội dung văn bản
Khi đó nên chọn ( còn gọi là đánh dấu) phần văn bản
cần xố và nhấn Phím Backspace hoặc phím Delete
Ví dụ

1. Xóa và chèn thêm văn bản:
a/ Xóa văn bản:
b/ Chèn thêm văn bản:
Muốn chèn câu sau đây vào vò trí đầu đoạn văn thì thực hiện
như thế nào?
Một ngày mới bắt đầu
Buổi sớm nắng sáng. Những cánh buồm nâu trên biển
được nắng chiếu vào hồng rực lên như đàn bướm múa
lượn giữa trời xanh

1. Xóa và chèn thêm văn bản:
a/ Xóa văn bản:
b/ Chèn văn bản:
Muốn chèn thêm văn bản vào một vị trí nào đó ta di
chuyển con trỏ soạn thảo tới vị trí đó và có thể gõ nội
dung bình thường.
Ví dụ

2. Ch n ph n v n b n:ọ ầ ă ả
Bác Hồ ở chiến khu
Một nhà sàn đơn sơ vách nứa
Bốn bên suối chảy cá bơi vui
Đêm đêm cháy hồng bên bếp lữa
Ánh đèn khuya còn sáng trên đồi.

Cần phải chọn (đánh dấu) phần văn bản hay đối
tượng trước khi thực hiện các thao tác có tác dụng đến
chúng.
Muốn thực hiện một thao tác
(xoá, chèn thêm..)
Ta làm như thế nào?

Generate time = 0.068270921707153 s. Memory usage = 1.93 MB