ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 6 NĂM HCỌ 2010 - 2011

Trờng THCS Tuy Lai đề kiểm tra Học kỳ I - năm học 2010 -
2011
Họ và tên: Môn GDCD - Lớp 6
Lớp

6
Thời gian làm bài 45 phút

Đề bài
A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)
I. Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng cho các câu trả hỏi dới đây
Câu 1: Biểu hiện nào dới đây là sống chan hoà với mọi ngời?
A.Không góp ý cho ai để tránh mất đoàn kết.
B. Luôn cởi mở chia sẻ với mọi ngời.
C. Chiều theo ý mọi ngời để không mất lòng ai.
D. Tham gia tích cực mọi hoạt động do Trờng, Lớp, Đội tổ chức.
Câu 2: Biểu hiện nào dới đây là lịch sự tế nhị?
A. Có thái độ, hành vi nhã nhặn, khéo léo trong giao tiếp.
B. Đùa cợt khi đi qua đám tang.
C. Nói trống không.
Câu 3: Hành vi nào sau đây thể hiện yêu thiên nhiên và sống hoà hợp với thiên
nhiên?
A. Lâm bẻ cành hoa phợng trớc cửa lớp.
B. Ngày đầu năm cả nhà Hoa đi hái lộc.
C. Hồng thích chăm sóc hoa và cây trong vờn.
D. Nam xách túi rác nhà mình vứt ra vờn hoa.
II: Hãy điền cụm từ đã học vào chỗ trống cho đúng.
Lễ độ là..trong khi giao tiếp với ngời khác.
B. Phần tự luận (7 điểm)
Câu 1: Thiên nhiên bao gồm những gì? Theo em vì sao con ngời cần yêu quý và bảo vệ thiên nhiên?
Câu 2: Thế nào là tôn trọng kỉ luật? Hãy kể 4 việc làm của bản thân thể hiện sự tôn trọng kỉ luật.
Bài làm:

Điểm Lời nhận xét của giáo viên
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Generate time = 0.061058044433594 s. Memory usage = 1.93 MB