Chủ đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên - Đề tài: Nước thật là quý - Nhóm lớp: Chồi
Chủ đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên
Đề tài: Nước thật là quý
Nhóm lớp: Chồi
I. Mục đích yêu cầu:
- Nhận biết nước có ở đâu? Một số nguồn nước tự nhiên.
- Hiểu được ích lợi của nước trong sinh hoạt và cuộc sống
- Tự tin, mạnh dạn phát biểu ý kiến.
- Phát triển ngôn ngữ mạnh lạc, biết sử dụng các trạng thái biểu lộ
cảm xúc bản thân.
- Biết bảo vệ nguồn nước thông qua các hoạt động hàng ngày của trẻ.
II. Chuẩn bị:
- Hình ảnh một số hoạt động của con người gây ô nhiễm nguồn nước
- Hình ảnh một số hoạt động bảo vệ nguồn nước
- Hình giọt nước cho trẻ tô màu và trang trí
- Thiết kế bài giảng trên phần mềm PP
III. Tiến Hành:
1. Hoạt động 1: Tai ai thính
Trẻ nghe âm thanh (tiếng nước chảy) đoán xem đó là âm thanh gì?
Cho trẻ xem tranh thác nước, trò chuyện với trẻ xem đó là tranh gì?


Trò chuyện với trẻ về các nguồn nước có trong tự nhiên và đặc điểm
của nguồn nước đó: Nước mặn, nước ngọt
2. Hoạt động 2: Nước thật là quý
Trẻ quan sát và nêu lên lợi ích của nguồn nước đối với cuộc sống của
con người.
Kể ra các lợi ích của nguồn nước
- Trong sinh hoạt hàng ngày
- Trong trồng trọt, chăn nuôi
- Trong vui chơi, giải trí, thư giãn
3. Hoạt động 3: Bảo vệ nguồn nước
Cho trẻ xem một số bức tranh.
Yêu cầu các nhóm trẻ xem tranh và lần lượt trình bày về bức tranh mà
nhóm mình được xem?
Trẻ kể ra các nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước, các hành động
của con người gây ô nhiễm nguồn nước
Kể các hành động của con người nhằm bảo vệ nguồn nước.


Giáo dục trẻ về tầm quan trọng của nước đối với con người. Giáo dục
tính tiết kiệm trong việc sử dụng nước ở trường và ở nhà
Kết thúc: nhận xét, đánh giá giờ học.

Generate time = 0.10633516311646 s. Memory usage = 1.93 MB