KĨ THUẬT - KHÂU ĐỘT MAU

KĨ THUẬT
KHÂU ĐỘT MAU
(TIẾT 2 )

TG Giáo
viên
Học sinh

* Hoạt động 3: Hs
thực hành khâu đột
mau.
-Y/c hs nhắc lại nội
dung phần ghi nhớ và
thực hiện thao tác khâu 3
-4 mũi khâu đột mau.
-gv nhận xét và hệ
thống lại các bước khâu
đột mau.
+Bước 1: vạch dấu

- 2 hs nhắc lại phần ghi nhớ.
-1 hs lên thực hiện thao tác
từ 3 – 4 mũi khâu đột mau.
-Hs lắng nghe.-Đôi bạn kiểm tra đồ dùng
đường khâu.
+Bước 2; Khâu các
mũi khâu theo đường
vạch dấu .-Gv nhắc lại
một số điểm cần lưu ý
khi khâu đột mau để hs
thực hiện đúng y/c kĩ
thuật.
-Gv kiểm tra sự
chuẩn bị thực hành của
hs và nêu y/c thời gian
thực hành.
-Hs thực hành khâu
đột mau.
-Gv quan sát , chỉ
dẫn hoặc uốn nắn cho
những hs thực hành chưa
đúng.
*Hoạt động 4:
Đánh giá kết quả thực
hành của hs :
-Gv tổ chức cho hs
học tập , báo cáo lại cho gv biết.
-Hs thực hành cá nhân.


-Hs trình bày sản phẩm theo
nhóm.
-Lớp lắng nghe các tiêu
chuẩn đánh giá sản phẩm.
-Các nhóm tự đánh giá và
nhận xét.trưng bày sản phẩm thực
hành .
--Gv nêu các tiêu
chuẩn đánh giá tđánh giá
sản phẩm.
+Khâu được cacd
mũi khâu đột mau theo
đường vạch dấu .
+ Các múi khâu
tương đối bằng nhau và
khít nhau.
+Đường khâu
thẳng theo đường vạch
dấu và không bị dúm.
+ Hoàn thành sản
phẩm đúng thời gian qui
định.
-Y/c hs dựa vào các
tiêu chí trên để tự đánh
giá sản phẩm thực hành .
-Gv nhận xét , đánh
giá kết quả học tập của
hs.
IV- Nhận xét và
dặn dò:
-Gv nhận xét sự
chuẩn bị , tinh thần thái
độ học tập và kết quả thực
hành của hs.
-Hướng dẫn hs đọc
trước bài mới và chuẩn bị
vật liệu , dụng cụ theo
sgk để học bài : “Khâu
viền đường gấpmép vải
bằng mũi khâu đột “


Generate time = 0.075860023498535 s. Memory usage = 1.93 MB