Địa 9 - Tiết 35 - Bài 31 - Vùng Đông Nam Bộ


TiÕt 35 - Bµi 31:
Vïng ®«ng nam bé
Giáo Viên: Lê Thị Hà

Vùng
kinh tế nào
đây?

TUẦN 18 - TIẾT 35
VÙNG ĐÔNG NAM BỘ
I.Vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ:

Dựa vào bản đồ hãy nêu sự tiếp giáp của
vùng Đông Nam Bộ?

Dựa vào bản đồ nêu ý nghĩa
vị trí địa lý của vùng đông Nam Bộ

Vùng Đông Nam Bộ gồm
những tỉnh thành phố nào?

TUẦN 18 - TIẾT 35
VÙNG ĐÔNG NAM BỘ
I.Vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ:
+ Vị trí:
ĐÔNG NAM BỘ
Cam Pu Chia
Cam Pu Chia
Đồng bằng
sông Cửu Long
Biển
Tây Nguyên,
Duyên hải nam
trung bộ
+ Ý nghĩa: Cầu nối Tây Nguyên và Duyên hải nam
trung bộ với Đồng bằng sông Cửu Long

TUẦN 18 - TIẾT 35
VÙNG ĐÔNG NAM BỘ
II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên:
+ Ý nghĩa: Cầu nối Tây Nguyên và Duyên hải nam
trung bộ với Đồng bằng sông Cửu Long

Điều kiện tự nhiên Thế mạnh kinh tế
Vùng
đất
liền
Địa hình thoải, đất
badan, đất xám. Khí
hậu cận xích đạo nóng
ẩm, nguồn sinh ẩm tốt
Mặt bằng xây dựng tốt. Các cây
trồng thích hợp: cao su, cà phê,
hồ tiêu, điều, đậu tương, lạc,
mía, thuốc lá, hoa quả
Dựa vào hình 31.1, bảng 31.1 hãy nêu đặc điểm tự nhiên và tiềm
năng kinh tế trên đất liền của vùng Đông Nam Bộ?

Đất
Feralit
Đất
Bazan
Đất xám trên phù sa cổ
Đất khác
Đất phù sa

Điều kiện tự nhiên Thế mạnh kinh tế
Vùng
Biển
Vì sao vùng Đông Nam Bộ có điều kiện
phát triển mạnh kinh tế biển?
Biển ấm, ngư trường rộng, hải
sản phong phú, gần đường hàng
hải quốc tế, thềm lục địa rộng,
giầu tiềm năng dầu khí
Khai thác dầu khí, đánh bắt
hải sản, giao thông, dịch
vụ du lịch biển

Quan sát hình 31.1. xác định trên bản đồ các sông: Đồng
Nai, Sài Gòn, Sông Bé.

Generate time = 0.58800911903381 s. Memory usage = 1.93 MB