DE KT HKI TOAN- LOP 3

PHÒNG GD&ĐT ĐẤT ĐỎ Lớp 3…
TRƯỜNG TH PHƯỚC HẢI 3 Họ và tên………………………
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I- NH: 2010 – 2011
Môn: Toán- Lớp 3
Thời gian :40 phút
..

Bài 1. Tính nhẩm: (2 điểm)
9 x 5 = ….; 3 x 8 = ….; 6 x 4 =…..; 8 x 7 = …. .
63 : 7 =….; 35 : 5 =….; 42 : 6 =….; 56 : 7 =….
Bài 2. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: (2 điểm)
a. 84 : 7 =…
Số điền vào chỗ chấm là:
A. 13, B. 12, C. 102, D. 11
b. Số dư trong phép chia 79 cho 4 là:
A. 1, B. 2, C. 3, D. 0
c. 56 : 8 + 39 = ….
Số điền vào chỗ chấm là:
A. 45, B. 47, C. 44, D. 46
d. 72 : x = 8
A. x = 7, B. x = 8, C. x =9 D. x = 10
Bài 3. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
a. 93 x 4; b. 319 x 3 C. 69 : 3 d. 97: 7
…………….. ………………… ……………….. …………………..
…………….. ………………… ……………….. …………………..
…………….. ………………… ……………….. …………………..
…………….. ………………… ……………….. …………………..
Bài 4. Tính giá trị của biểu thức: (1 điểm)
a. 43 + 8 x 7 b, 90 + 28 : 2
……………………. ………………………………….
……………………. ………………………………….
……………………. ………………………………….
……………………. ………………………………….
Điểm
Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng. (1 điểm)
Một hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 10m. Chu vi hình chữ nhật đó là:
A. 25m; B. 150m; C. 50m; D100m
Bài 6.Giải bài toán: (2 điểm)
Hôm qua cửa hàng bán được 514 lít dầu, hôm nay bán ít hơn hôm qua 36 lít. Hỏi
cả 2 ngày cửa hàng đã bán được bao nhiêu lít dầu?
Bài làm:
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN
Bài 1: Hs ghi kết quả đúng mỗi bài đạt 0,25 điểm.
9 x 5 = 45.; 3 x 8 = 24; 6 x 4 =24; 8 x 7 = 56.
63 : 7 = 9; 35 : 5 =7; 42 : 6 =7; 56 : 7 =8
Bài 2. Hs khoanh đúng vào kêt quả mỗi bài đạt 0,5 điểm.
a. B b. C c. D d. C
Bài 3. Hs tính đúng và có đạt tính mỗi bài đạt 0,5 điểm
a. 372 b. 957 C. 23 d. 13 (dư 6)
Bài 4.
Bài 4. Hs thực hiện đúng mỗi bài đạt 0,5 điểm.
a. 99; b. 104
Bài 5. 1 điểm
Đáp án C
Bài 6
Hôm qua cửa hàng bán được 514 lít dầu, hôm nay bán ít hơn hôm qua 36 lít. Hỏi
cả 2 ngày cửa hàng đã bán được bao nhiêu lít dầu?
Bài làm:
Số lít dầu bán được trong ngày hôm nay là: (0.5đ)
514 – 36 = 478 (lít) (0,5 đ)
Số lít dầu cả hai ngày bán được là: (0,5 đ)
524 + 478 =992 (lít) (0.25đ)
Đáp số: 992 lít dầu (0.25đ)

Generate time = 0.10692095756531 s. Memory usage = 1.93 MB