Đề thi cuối HK 1-Khoa học - Lớp 4 (2010-2011)

PHÒNG GD-ĐT ……….
TRƯỜNG TH ……… ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I-LỚP 4
Năm học: 2010 – 2011
MÔN: Khoa học
Thời gian: 40 phút
*Đúng ghi ( Đ), sai ghi ( S) vào ô trống:
Câu 1: Để phòng các bệnh lây qua đường tiêu hóa, chúng ta cần:
a. Giữ vệ sinh ăn uống.
b. Giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống.
c. Ăn thức ăn bán rong ngoài đường.
Câu 2: Đánh dấu x vào ô trống trong bảng sao cho phù hợp với các việc nên làm
và không nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nước:
Việc làm Nên làm Không nên làm
1.Đi bơi một mình
2. Chơi đùa gần ao, hồ, sông, suối….
3. Đậy nắp chum, vại, bể nước, giếng nước.
4. Không xuống nước khi người đang ra mồ hôi.
5. Tập bơi ở nơi không có người lớn hướng dẫn.
6. Tập bơi khi có đủ các phương tiện cứu hộ.
7. Lội qua suối khi trời mưa lũ.
8. Dùng phao bơi khi tắm biển.
Câu 3 : *Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng:
Tính chất nào sau đây không phải là của nước?
A. Trong suốt
B. Có hình dạng nhất định.
C. Không mùi.
D. Hòa tan được một số chất.
Câu 4: Làm thế nào để thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 5 : Để bảo vệ nguồn nước ta nên và không nên làm gì?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN KHOA HỌC- LỚP4
Câu 1: ( 1 điểm)
a. Đ ( 0,5 điểm) b. Đ ( 0,25 điểm) c. S ( 0,25 điểm)
Câu 2: ( 2điểm). Mỗi ý đúng 0.25 điểm
Việc làm Nên làm Không nên làm
1.Đi bơi một mình x
2. Chơi đùa gần ao, hồ, sông, suối…. x
3. Đậy nắp chum, vại, bể nước, giếng nước. x
4. Không xuống nước khi người đang ra mồ hôi. x
5. Tập bơi ở nơi không có người lớn hướng dẫn. x
6. Tập bơi khi có đủ các phương tiện cứu hộ. x
7. Lội qua suối khi trời mưa lũ. x
8. Dùng phao bơi khi tắm biển. x
Câu 3: (1 điểm) Khoanh vào B và C ( Mỗi ý đúng 0.5 điểm)
Câu 4: ( 3 điểm ) Đúng mỗi ý 1 điểm
+ Chọn thức ăn tươi, sạch, có giá trị dinh dưỡng, không có màu sắc và mùi vị
lạ.
+ Dùng nước sạch để rửa thực phẩm, rửa dụng cụ trước khi nấu ăn.
+ Nấu chín thức ăn, nấu xong nên ăn ngay, thức ăn chưa dùng hết phải bảo quản
đúng cách.
Câu 5: ( 3 điểm).
+Mỗi ý đúng được 0,5 điểm
- Để bảo vệ nguồn nước cần giữ vệ sinh xung quanh nguồn nước.
- Không được phá ống dẫn nước làm cho chất bẩn thấm vào nguồn nước.
-Xây dựng nhà tiêu tự hoại, nhà tiêu hai ngăn để phân không thấm xuống đất làm ô
nhiễm nguồn nước.
- Nhà tiêu phải làm xa nguồn nước.
+( 1 điểm)
*Cải tạo và bảo vệ hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, công nghiệp và nước mưa,
xử lý nước thải sinh hoạt , nước thải các nhà máy công nghiệp trước khi xả vào hệ
thoát nước chung.

Generate time = 0.20800113677979 s. Memory usage = 1.93 MB