Vùng DHNTB tiêt1 bài 25

TIẾT 27:
? Tại sao nói du lòch là thế mạnh kinh tế của vùng Bắc Trung bộ ?
Vùng có nhiều tiềm năng du lòch, các tài nguyên du lòch nổi
tiếng như:
- Tài nguyên du lòch nhân văn:Cố Đô Huế ,Nha nh c cung ạ
đình(Di sản văn hóa thế giới), Làng Sen quê hương Bác Hồ…
- Tài nguyên du lòch tự nhiên: Bãi tắm đẹp ( Lăng Cô, Cảnh
Dương,Thuận An), ĐộngPhong Nha – Kẽ Bàng (Di sản Thiên
nhiên thế giới)…
TIẾT 27 BÀI 25 : VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ
? Xác định giới hạn
của vùng trên bản đồ
và cho biết vùng gồm
các tỉnh nào?
Xác định vị trí
tiếp giáp của
vùng?
Xác định vị trí các quần đảo Hồng Sa, Trường Sa,
đảo Lí Sơn, Phú Q
Ý nghĩa của vị trí địa lí của
vùng?
TIẾT 27 BÀI 25 : VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI
NGUYÊN THIÊN NHIÊN
Đòa hình:
Em hãy xác đònh trên lược đồ vònh
Dung Quất, Vân Phong, Cam Ranh
? Dựa vào
bản đồ mơ tả
địa hình của
vùng?
Em có nhận xét gì về đồng bằng của vùng ?
Có gì giống và khác đồng bằng BTB?
Địa hình đem lại
thuận lợi gì cho sự
phát triển kinh tế?
TIẾT 27 BÀI 25 : VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ
- Đòa hình
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI
NGUYÊN THIÊN NHIÊN
- Tài ngun:
Vùng có những
nguồn tài ngun
quan trọng nào?
Những tài ngun
đó đem lại thuận lợi
gì cho sự phát triển
kinh tế?
HOẠT ĐỘNG NHÓM
THUẬN LỢI KHÓ KHĂN
Biển:
Đất:
Khoáng sản

Generate time = 0.062435865402222 s. Memory usage = 1.93 MB