ĐỀ THI VẬT LÝ 7 HỌC KÌ I(2010-2011)

Trường THCS Gia Bắc THI KIỂM TRA HỌC KÌ I
Họ tên……………………… Môn : VẬT LÝ 7
Lớp… Thời gian: 45 phút
Điểm Nhận xét của GV
ĐỀ BÀI:
A/. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN(6điểm )
Chọn phương án trả lời đúng:
Câu 1: Mắt ta nhìn thấy 1 vật khi:
a. mắt ta hướng vào vật.
b. mắt ta phát ra những tia sáng đến vật.
c. vật được chiếu sáng.
d. có ánh sáng truyền từ vật đó đến mắt ta.
Câu 2:Phát biểu sau đây là đúng khi nói về đường truyền của ánh sáng trong không khí đồng
chất:
a. là đường gấp khúc. c. là đường thẳng.
b. là đường cong bất kỳ. d. có thể là đường cong hoặc đường thẳng.
Câu 3: Một người đứng trước một gương phẳng cao 1,2m, ảnh của người đó trong gương cao:
a. 1m b. 1,2m c. 1,5m d. 2m
Câu 4: Đặt 2 vật giống hệt nhau, 1 vật trước gương phẳng cho ảnh A
1
B
1
, còn vật kia đặt trước
gương cầu lồi cho ảnh A
2
B
2
,

ta có:
a. A
1
B
1
> A
2
B
2
b. A
1
B
1
= A
2
B
2
c. A
1
B
1
<

A
2
B
2
d. A
1
B
1
= 2A
2
B
2.
Câu 5: Trong lớp học sinh nghe thầy giáo giảng bài, âm truyền từ thầy giáo đến học sinh qua
môi trường:
a. chất rắn b. chất khí c. chất lỏng d. chân không.
Câu 6: Khi tia tới hợp với pháp tuyến tại điểm một góc i = 30
o
thì tia phản xạ hợp với pháp
tuyến tại điểm tới một góc:
a. i’= 45
0
b.

i’= 60
0


c.

i’= 30
0
d. i’= 90
0
Câu 7: Tại đòa phương em, xay cà phê nhiều có thể gây ô nhiễm tiếng ồn và ô nhiễm môi
trường. Tại sao coi đó là ô nhiễm tiếng ồn và môi trường và em làm gì chống ô nhiễm đó?
a. Vì tiếng ồn to, kéo dài, ảnh hưởng tới con người

không cho xay cà phê.
b. Vì tiếng ồn to, không kéo dài, ảnh hưởng tới con người

xay ít cà phê.
c. Vì tiếng ồn không to, kéo dài, ảnh hưởng tới con người

để đến đêm mới xay.
d. Vì tiếng ồn to, kéo dài, ảnh hưởng tới sức khỏe và sinh hoạt của con người

di chuyển máy
xay ra xa khu dân cư để giảm độ to của âm và che kín bụi lại.
Câu 8: Hiện tượng phản xạ âm không dùng trong trường hợp:
a. Trồng cây xanh xung quanh bệnh viện.
b. Xác đònh độ sâu của biển.
c. Làm đồ chơi “điện thoại dây”.
d. Làm tường phủ dạ, nhung.
Câu 9: Đơn vò đo tần số là:
a. m/s b. Hz( héc) c. dB (đêxiben) d. s (giây)
Câu 10: So sánh vận tốc truyền âm truyền qua các môi trường: Rắn, lỏng, khí:
a. V
r
> V
k
> V
l
. c. V
k
> V
r
> V
l
b. V
k
> V
l
> V
r
. d. V
r
> V
l
>V
k
.
Câu 11: Đặt một vật trước gương cầu lõm ta thấy vật nóng lên vì:
a. Vật tự nó nóng lên.
b. nh sáng Mặt Trời chiếu vào gương cầu lõm là chùm tia tới song song, gương cầu lõm
biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ trước gương.
d. Vật nhận ánh sáng từ các vật xung quanh.
Câu 12: Ta có thể nghe thấy tiếng vang khi:
a. m phản xạ đến tai ta trước âm phát ra.
b. m phản xạ và âm phát ra đến tai ta cùng một lúc.
c. m phát ra đến tai ta trước âm phản xạ.
d. m phản xạ gặp vật cản.
B. TỰ LUẬN (4đ)
Câu1: So sánh ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng và gương cầu lõm?(1đ)
Câu 2: Xác đònh góc phản xạ và vẽ tia phản xa ïIR?(1đ).


S N

45
0
//////////////////////////////////////
I
Câu 3: Một tàu phát ra siêu âm và thu được âm phản xạ của nó ở đáy biển sau 1 giây(s).Tính
độ sâu gần đúng của biển? Biết vận tốc truyền siêu âm trong nước là 1.500m/s.(1đ)
Câu 4: Vận dụng các tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng vẽ ảnh của vật sau? (1đ)
A
B
//////////////////////////////////////////////////

Generate time = 0.074284076690674 s. Memory usage = 1.93 MB