ĐỀ THI VẬT LÝ 6 HỌC KÌ I(2010-2011)

Trường THCS Gia Bắc THI KIỂM TRA HỌC KÌ I
Họ tên……………………… Môn : VẬT LÝ 6
Lớp… Thời gian: 45 phút
Điểm Nhận xét của GV
ĐỀ BÀI:
I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN(6đ)
Khoanh tròn phương án trả lời đúng nhất.
Câu 1: Trong các dụng cụ sau , dụng cụ dùng để đo lực:
a. Lực kế b. Cân c. Bình chia độ d. Thước
Câu 2: Một học sinh đá quả bóng vào tường , hiện tượng gì xảy ra đối vớiù quả bóng:
a. Quả bóng bò biến dạng.
b. Vừa biến dạng vừa biến đổi chuyển động.
c. Quả bóng bò biến đổi chuyển động.
d. Không có sự biến đổi nào.
Câu 3: Một lò xo xoắn có chiều dài ban đầu là 8cm . Sau khi treo một vật nặng vào , lò xo
dãn dài ra thành 10 cm. Vậy độ biến dạng của lò xo là bao nhiêu?
a. 18 cm b. 10 cm c. 8 cm d. 2 cm
Câu 4: Trong các vật thường gặp sau đây, vật nào khơng có tính chất đàn hồi?
a. Một chiếc lưỡi cưa.
b. Một hòn đá.
c. Một quả bóng cao su.
d. Một quả bóng bàn.
Câu 5: Để nâng một bao xi măng có trọng lượng 500N từ dưới lên, ta cần dùng một lực:
a.Nhỏ hơn 50N.
b. Bằng 500N trở lên
c. Nhỏ hơn 100N.
d. Nh h n 500N.ỏ ơ
Câu 6: Một bình nước chứa 2 lít nước. Đổ thêm vào bình 0.5 lít, thể tích của nước chứa
trong bình lúc này là:
a. 25cm
3
. b. 2 lít. c. 2.5lít. d. 25dm
3
.
Câu 7: Chọn câu sai. Đơn vị hợp pháp để đo các đại lượng:
a. Khối lượng riêng là kg/m
3
.
b. Lực là Niutơn (kg).
c. Thể tích là lít (l).
d. Trọng lượng riêng là N/m
3
.
Câu 8 : Nhóm dụng cụ sau đây là máy cơ đơn giản:
a. Máy cày, ròng rọc, đòn bẩy.
b. Đòn bẩy, ròng rọc, mặt phẳng nghiêng.
c. Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, máy tuốt lúa.
d. Máy cày, máy tuốt lúa, đòn bẩy.
Câu 9: Người ta dùng một bình chia độ ghi tới cm
3
chứa 50cm
3
nước. Khi thả hòn đá vào
bình, mực nước trong bình dâng lên tới vạch 84cm
3
. Để đo thể tích của hòn đá, kết quả nào
sau đây là đúng:
a. V = 34cm
3
.
b. V = 134cm
3
.
c. V = 84cm
3
.
d. V =50cm
3
.
Câu 10: Một lò xo có chiều dài tự nhiên l
o
= 30cm. Khi treo vật nặng, chiều dài của lò xo là
l = 36cm. Độ biến dạng của lò xo là:
a. 36cm. b. 66cm. c. 6cm. d. 30cm.
Câu 11:Đầu tàu làm cho cho các toa tàu chuyển động được vì:
a. Đầu tàu tác dụng lực kéo vào các toa tàu làm chúng chuyển động.
b. Đầu tàu tác dụng lực đẩy vào các toa tàu làm chúng chuyển động.
c. Đầu tàu tác dụng lực hút vào các toa tàu làm chúng chuyển động.
d. Đầu tàu tác dụng lực nén vào các toa tàu làm chúng chuyển động.
Câu 12: Một hộp sữa có ghi 250g, đó là:
a. Lượng sữa trong hộp.
b. Khối lượng của hộp.
c. Thể tích của hộp.
d. Lượng đường trong hộp.
II.TỰ LUẬN (4Đ)
Câu 1: Vì sao khi lên dốc, dốc càng thoai thoải(độ nghiêng ít) càng dễ đi? (1đ)
Câu 2: Đổi các đơn vò sau: (2đ)
a. 50kg=………………g b. 20kg=…………………..N
c. 60m=……………….mm d. 1m
3
=……………………dm
3
Câu 3: Tính khối lượng và trọng lượng của một khối sắt có thể tích V=20m
3
. biết rằng sắt có khối
lượng riêng là 7800kg/m
3
.(1đ)

Generate time = 0.3123300075531 s. Memory usage = 1.93 MB