giao an lop 5 tuan 15

Trng Tiu hc Th Trn Phong Th
Tuần 15
Ngày soạn : 27/11/2010
Ngày giảng: Thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2010
Tiết 1:
Chào cờ
( Lớp trực tuần nhận xét)
*************************************
Tiết 2: Tập đọc
BUễN CH LấNH ểN Cễ GIO
I. Mục ớch yờu cu
- Phát âm chính xác tên ngời dân tộc ( Y Hoa, già Rok), bit c din cm vi
giọng phù hợp nội dung các đoạn văn: trang nghiêm ở đoạn dân làng đón cô giáo với
những nghi thức long trọng ; vui, hồ hởi ở đoạn dân làng xem cô giáo viết chữ.
- Hiểu nội dung bài:Ngời Tây Nguyên quý trng cô giáo, mong muốn con em
của dân tộc mình đợc học hành.( tr li c cõu hi 1,2,3)
- Giỏo dc HS kớnh trng thy cụ giỏo.
II. dựng
- Tranh minh ho trong SGK
III. Các hoạt động dạy học
1. ổn định
2. Kiểm tra bài cũ
HS đọc trả lời các câu hỏi về bài Hạt
gạo làng ta.
2. Dạy bài mới
a. Giới thiệu bài
GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết
học.
b. H ớng dẫn HS luyện đọc và
tìm hiểu bài
+) Luyện đọc
- GV hng dn ging c ton bi
? Bi chia my on
- Cho HS đọc nối tiếp đoạn,
- 1 HS giỏi đọc.
4 on
Đoạn 1: Từ đầu đến dành cho khách quý.
Đoạn 2: Tiếp cho đến sau khi chém nhát dao.
Đoạn 3: Tiếp cho đến xem cái chữ nào!
Đoạn 4: Đoạn còn lại.
Ln 1: kết hợp sửa lỗi phát âm :
Y Hoa,gi Gok
Ln 2: giải nghĩa từ khó: buụn, nghi thc, gựi
Ln 3: Cho HS đọc đoạn theo cp.
1-2 HS đọc toàn bài.
Giỏo ỏn lp 5B - Tun 15- Th Mn
75
Trng Tiu hc Th Trn Phong Th
- GV đọc diễn cảm toàn bài.
+)Tìm hiểu bài
- Cho HS đọc từ đầu đến chém nhát
dao:
? Cô giáo Y Hoa đến buôn Ch Lênh
để là gì?
? Ngời dân Ch Lênh đón tiếp cô giáo
trang trọng và thân tình nh thế nào?
- Cho HS đọc đoạn còn lại:
? Những chi tiết nào cho thấy dân
làng rất háo hức chờ đợi và yêu cái
chữ?
? Tình cảm của ngời Tây Nguyên với
cô giáo và cái chữ nói lên điều gì?
+)H ớng dẫn đọc diễn cảm
- HS nối tiếp đọc 4 on ca bài.
- Cho cả lớp tìm giọng đọc cho mỗi
đoạn.
- Cho HS luyện đọc diễn cảm đoạn 3
- GV c mu
- HS luyn c trong nhóm
-Thi đọc diễn cảm.
- GV nhn sột cho im.
4. Cng c
- Nờu nội dung chính của bài ?
- GV chốt ý đúng, ghi bảng.
- GV nhận xét giờ học.
5 Dn dũ Dn HS chun b bi sau
- Cô giáo đến buôn để mở trờng dạy học.
-Mọi ngời đến rất đông khiến căn nhà sàn
chật ních. Họ mặc quần áo nh đi hội .
- Mọi ngời ùa theo già làng đề nghị cô giáo
cho xem cái chữ. Mọi ngời im
- Ngời Tây Nguyên rất ham học, ham hiểu
biết,
- HS đọc.
- HS tìm giọng đọc diễn cảm cho mỗi đoạn.
- HS luyn đọc diễn cảm.
- HS thi đọc.
Điều chỉnh, bổ sung .


.
*****************************************
Tit 3: Toán
LUYN TP
I. Mục tiờu
Bit
- Chia mt số thập phân cho mt số thập phân.
-Vận dụng tỡm x v giải các bài toán có li vn.
II. Các hoạt động dạy học
1.n nh
Giỏo ỏn lp 5B - Tun 15- Th Mn
76
Trng Tiu hc Th Trn Phong Th
2. Kiểm tra bài cũ
? Nêu quy tắc chia một số thập phân
cho một số thập phân.
2. Dạy bài mới
a. Giới thiệu bài
b. Hng dn luyn tp
Bài tập 1 (72): Đặt tính rồi tính
- Hớng dẫn HS tìm hiểu bài toán.
- Cho HS làm vào bảng con.
- GV nhận xét.
Bài tập 2 (72):Tìm x
- HS nêu cách làm.
- Mời 3 HS lên bảng chữa bài.
- Cả lớp và GV nhận xét.
Bài tập 3 (72):
- GV hớng dẫn HS tìm hiểu bài toán
và tìm cách giải.
- HS làm vào vở.
- Mời một HS lên bảng chữa bài.
- Cả lớp và GV nhận xét.
Bài tập 4(72):
- Cho HS trao đổi nhóm 2 để tìm cách
giải.
1 HS lên bảng chữa bài.
- Cả lớp và GV nhận xét.
4. Cng c
- GV nhận xét giờ học.
5 . Dn dũ
- Nhắc HS về học kĩ lại cách so sánh
hai phân số.
1 HS đọc đề bài.
Kết quả:
a) 4,5
b) 6,7
c) 1,18
d) 21,2
1 HS nêu yêu cầu.
- HS làm vào nháp.
bx x 0,34 = 1,19 x 1,02
x = (1,19 x 1,02) : 0,34
x = 1,2138 : 0,34
x = 3,57
(Các phần còn lại làm tơng tự )
1 HS nêu yêu cầu.
Bài giải:
Một lít dầu cân nặng số kg là:
3,952 : 5,2 = 0,76 (kg)
5,32 kg dầu hoả có số lít là:
5,32 : 0,76 = 7 (l)
Đáp số: 7 lít dầu hoả.
HS đọc yêu cầu.
- HS làm vào nháp.
*Bài giải:
2180 3,7
330 58,91
340
070
33
Vậy số d của phép chia trên là 0,033 (nếu lấy
đến 2 chữ số ở phần thập phân của thơng)
Điều chỉnh, bổ sung


Giỏo ỏn lp 5B - Tun 15- Th Mn
77
Trng Tiu hc Th Trn Phong Th
***********************************
Ti t 4 : Khoa học
THU TINH
I. Mục tiờu
- Nhn bit một số tính chất của thuỷ tinh .
- Nờu c cụng dng ca thu tinh.
- Nờu c mt s cỏch bo qun cỏc dựng bng thu tinh.
- HS ham thớch tỡm hiu v thu tinh.
II. dựng
-Hình và thông tin trang 60, 61 SGK.
III. Các hoạt động dạy học
1. ổn dịnh
2. Kiểm tra bài cũ
? Xi măng thờng đợc dùng để làm gì
? Xi măng có tính chất gì
? Tại sao phải bảo quản các bao xi măng
cẩn thận, để nơi khô, thoáng khí?
2. Dạy bài mới
a. Giới thiệu bài
b. Ni dung
Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận.
- Cho HS quan sát các hình trang 60 SGK
và dựa vào các câu hỏi trong SGK để hỏi
và trả lời nhau theo cặp:
? Kể tên một số đồ dùng đợc làm bằng
thuỷ tinh?
? Thông thờng, những đồ dùng bằng thuỷ
tinh khi va chạm mạnh vào vật rắn sẽ thế
nào?
- Mời đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV kết luận: SGV-Tr, 111.
- HS thảo luận nhóm 2 theo yêu cầu của
GV.
- Li, cốc, bóng đèn, kính đeo mắt,
- Sẽ bị vỡ khi va chạm mạnh.
- HS trình bày.
Hoạt động 2: Thực hành xử lý thông tin.
- Cho HS thảo luận nhóm 4.
- Nhóm trởng điều khiển nhóm mình thảo
luận các câu hỏi:
? Thuỷ tinh có những tính chất gì?
? Loại thuỷ tinh chất lợng cao thờng đợc
dùng để làm gì?
? Nêu cách bảo quản những đồ dùng bằng
thuỷ tinh?
- Mời đại diện các nhóm trình bày, mỗi
nhóm trình bày một câu.
- Các HS nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS thảo luận nhóm theo hớng dẫn của
giáo viên.
- Thuỷ tinh trong suốt, không gỉ, cứng
nhng dễ vỡ. Thuỷ tinh không cháy,
không hút ẩm và không bị a xít ăn mòn.
- Dùng để làm chai lọ trong phòng thí
nghiệm, đồ dùng y tế, kính xây dựng,
- Cần nhẹ nhàng, tránh va chạm mạnh.
- Đại diện nhóm trình bày.
- Nhận xét.
Giỏo ỏn lp 5B - Tun 15- Th Mn
78
Trng Tiu hc Th Trn Phong Th
- GV kết luận: SGV-Tr.111.
4. Cng c
- GV nhận xét giờ học.
5.Dn dũ
- Nhắc HS về học bài, chuẩn bị bài sau.
Điều chỉnh, bổ sung********************************************************************
BUI CHIU
Ti t 1 : Đạo đức
TễN TRNG PH N( Tit 2 )
I. Mục tiờu
- Nờu c vai trũ ca ph n trong gia ỡnh v ngoi xó hi.
- Nờu c nhng vic cn lm phự hp vi la tui th hin s tụn trng ph
n.
- Tụn trng, quan tõm, khụng phõn bit i x vi ch em gỏi, bn gỏi v ngi
ph n khỏc trong cuc sng hng ngy.
- HS khỏ gii bit vỡ sao phi tụn trng ph n. Bit chm, giỳp chj em gỏi,
bn gỏi v ngi ph n khỏc trong cuc sng hng ngy.
II. dựng
- V bi tp o c
III. Các hoạt động dạy học
1. ổn định
2. Kiểm tra bài cũ
Cho HS nêu phần ghi nhớ bài Tôn trọng
phụ nữ.
2. Dạy bài mới
a. Giới thiệu bài
b. Ni dung
Hoạt động 1: Xử lí tình huống (bài tập 3-
SGK)
- GV chia lớp thành 4 nhóm và giao nhiệm
vụ:
Các nhóm thảo luận tình huống ở bài tập 3.
+Khi bỏ phiếu bầu trởng nhóm phụ trách
Sao, các bạn nam bàn nhau chỉ bỏ phiếu
cho Tiến vì bạn ấy là con trai. Em sẽ ứng
xử thế nào nếu là một thành viên trong
nhóm?
+Trong cuộc họp bàn về kế hoạch gây quỹ
- HS thảo luận theo nhóm.
+ Nếu Tiến có khả năng thì chọn bạn
ấy, không nên chọn vì Tiến là con trai.
+ Mỗi ngời đều có quyền bày tỏ ý kiến
của mình. Bạn Tuấn nên .
Giỏo ỏn lp 5B - Tun 15- Th Mn
79
Trng Tiu hc Th Trn Phong Th
lớp, khi cá bạn nữ phát biểu ý kiến, Tuấn
nhún vai: Ôi dào, bọn con gái biết gì mà
phát biểu cơ chứ!. Em sẽ làm gì khi cứng
kiến thái độ của Tuấn?
- Các nhóm thảo luận.
- Mời đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV kết luận: SGV-Tr. 38.
Hoạt động 2: Làm bài tập 4, SGK
- Cho HS thảo luận nhóm 2.
- Mời một số HS trình bày.
- GV kết luận:
- Các nhóm trình bày.
1 HS đọc yêu cầu bài tập 4.
+ Ngày 8-3 là ngày Quốc tế phụ nữ.
+ Ngày 20-10 là ngày Phụ nữ Việt
Nam.
+ Hội Phụ nữ, Câu lạc bộ các nữ doanh
nhân là tổ chức xã hội dành riêng cho
Phụ nữ
Hoạt động 3: Ca ngợi ngời phụ nữ Việt
Nam (bài tập 5-SGK)
- GV nêu yêu cầu của bài tập 5 và hớng dẫn
HS hát múa, đọc thơ hoặc kể chuyện về một
ngời phụ nữ mà em yêu mến, kính trọng.
- GV chia lớp thành 3 nhóm, cho các nhóm
thảo luận 5 phút, sau đó thi thể hiện.
- Mời các nhóm thi.
- Các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét, kết luận nhóm thắng cuộc.
4. Cng c
GV nhận xét giờ học,
5. Dn dũ
- Nhắc HS về học bài và nhớ thc hin theo
ND vừa học
- HS thảo luận theo hớng dẫn của GV.
- Các nhóm thi.
Điều chỉnh, bổ sung***********************************
Tit 2 : Luyn vit
YT KIấU
A. Mc ớch yờu cu.
- HS thực hành rèn luyện chữ viết, cách trình bày một đoạn đối thoại trong bài
Yết Kiêu v luyn vit lp 5.
- Tự giác rèn luyện chữ viết sạch đẹp.
B. Đồ dùng :
Giỏo ỏn lp 5B - Tun 15- Th Mn
80
Trng Tiu hc Th Trn Phong Th
- Bảng con.
C. Cỏc hoạt động dạy học :
1. n nh
2. Kim tra bi c:
Kiểm tra việc viết bài luyện viết thêm ở nhà của HS.
3. Bài mới:
a. Giới thiệu + ghi tên bài.
b. H ớng dẫn thực hành luyện viết :
- GV đọc bài viết
- Hớng dẫn học sinh một số từ khó
- Cho HS nhận xét cách trình bày b i th
- GV đọc cho HS viết.
+ Nhắc nhở HS cách trình bày, lu ý độ cao, khoảng
cách
+Bao quát, giúp đỡ HS viết bài
+ Chấm bài, nhận xét.
4. Củng cố
- Nhận xét giờ học và kết quả rèn luyện của HS trong
tiết học.
5. Dặn dò:
- Dặn HS tự rèn chữ ở nhà, hoàn thành một bài viết
thêm.
- HS nghe
- HS viết vào bảng con
- Thực hành viết bài.
iu chnh, b sung....

....................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
******************************************
Tit 3: Toỏn
+
Ôn tập về chia số thập phân

I.Mc tiờu
- Cng c cho hc sinh cỏch chia s thp phõn cỏc dng m cỏc em ó hc.
- Rốn cho hc sinh k nng chia s thp phõn.
- Giỏo dc hc sinh ý thc ham hc b mụn.
II.Chun b :
- Phn mu, bng ph.
III.Hot ng dy hc :
Giỏo ỏn lp 5B - Tun 15- Th Mn
81
Trường Tiểu học Thị Trấn Phong Thổ
1.Ổn định
2. Kiểm tra bài cũ:
Cho học sinh nhắc lại quy tắc chia một số thập phân cho một số thập phân, chia một
số tự nhiên cho một số thập phân,…
3.Dạy bài mới : Hướng dẫn học sinh làm bài tập.
Bài tập 1 : Đặt tính rồi tính.
216,72 : 4,2 315 : 2,5 693 : 42 77,04 : 21,4
216,72 4,2 315 2,5 693 42 77,04 21,4
067 51,6 65 126 273 16,5 1284 3,6
252 150 210 000
00 00 00
Bài tập 2 : Tính :
a) (51,24 – 8,2) : 26,9 : 5 b) 263,24 : (31,16 + 34,65) – 0,71
= 43,04 : 26,9 : 5 = 263,24 : 65,81 – 0,71
= 1,6 : 5 = 4 – 0,71
= 0,32 = 3,29
Bài tập 3 :
Tóm tắt
0,4m : một bước chân
140m : …bước chân?
Bài giải
Số bước chân Hương cần phải bước để hết đoạn đường dài 140m là
140 : 0,4 = 350 (bước)
Đáp số : 350 bước.
Bài tập 4 : Tính bằng hai cách:
a) 0,96 : 0,12 – 0,72 : 0,12 = 8 – 6
= 2
0,96 : 0,12 – 0,72 : 0,12 = (0,96 – 0,72 ) : 0,12
= 0,24 : 0.12= 2

b) (2,04 + 3,4) :0,68 = 5,44 : 0,68
= 8
(0,24 +3,4) : 0,68 = 2,04 : 0,68 + 3,4 : 0,68
= 3 + 5 = 8
4.Củng cố : Giáo viên nhận xét giờ học,
5. Dặn dò
- Về nhà xem lại tất cả các chia số thập phân. Chuẩn bị bài sau.
Điều chỉnh, bổ sung………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………........
Ngµy so¹n : 28/11/2010
Ngµy gi¶ng: Thø ba ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2010
Giáo án lớp 5B - Tuần 15- Đỗ Thị Mến
82
Trng Tiu hc Th Trn Phong Th
Tiết 1: Ting Anh
( Gv chuyờn dy)
****************************
Tit 2: M thut
V TRANH: TI QUN I
(GV chuyờn son ging)
************************************
Tiết 3: Toán
LUYN TP CHUNG
I. Mục ớch yờu cu
- Giúp HS thực hiện các phép tính với số thập phân
- So sỏnh cỏc s thp phõn.
- Vn dng tỡm x
- Giỏo dc hc sinh ý thc ham hc b mụn.
II. Các hoạt động dạy học
1.n nh
2. Kiểm tra bài cũ
? Nêu quy tắc chia một số tự nhiên
cho một số thập phân, chia một số
thập phân cho một số thập phân
chia một số thập phân cho một số
t nhiờn.
- GV nhn xột, ỏnh giỏ.
2. Dạy bài mới
Bài 1 (72) Tớnh
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS làm bài vào vở, đổi vở
kiểm tra.
- Gọi 4 HS lên bảng làm.
- GV nhận xét
Bài 2 (72) > < =
+ Bài tập yêu cầu gì ?
- Yêu cầu HS làm bài vào vở nháp.
- Gọi 4 HS chữa bài, nhận xét.
Bài 3 (72 )
a. 400 + 50 + 0,07 = 450,07
b. 30 + 0,5 + 0,04 = 30,54
c. 100 + 7 +
100
8
= 100 + 7 + 0,08 = 107,08
d. 35 +
10
5
+
100
3
= 35 + 0,5 + 0,03 = 35,53
4
5
3
> 4,35 2
25
1
< 2,2
14,09 < 14
10
1
7
20
3
= 7,15
Giỏo ỏn lp 5B - Tun 15- Th Mn
83
Trng Tiu hc Th Trn Phong Th
- Cho HS trao đổi, làm bài theo
cặp, chữa bài.
- Cả lớp và GV nhận xét.
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.
Bài 4 (72)
- Yêu cầu HS tự làm bài, 3 em lên
bảng làm.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét.
4. Cng c
- GV nhận xét giờ học.
5. Dn dũ Nhắc HS về học kĩ lại
các quy tắc chia có liên quan đến
số thập phân.
- Đọc yêu cầu bài tập
a. 6,251 : 7 = 0,89 (d 0,021)
b. 33,14 : 58 = 0,57 (d 0,08)
c. 375,23 : 69 = 5,43 (d 0,56)
a. 0,8
ì
x = 1,2
ì
10 c. 25 : x = 16 : 10
0,8
ì
x = 12 25 : x = 1,6
x = 12 : 0,8 x = 25 : 1,6
x = 15 x = 15,625
b. 210 : x = 14,92 - 6,52
210 : x = 8,4
x = 210 : 8,4
x = 25
iu chnh, b sung....

.
.............
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
....................................................................................................................................***
**************************************
Tiết 4: Luyện từ và câu
M RNG VN T: HNH PHC
I. Mục ớch yờu cu
- Hiểu nghĩa của từ hạnh phúc (BT1).
- Tỡm c t ng ngha, trỏi ngha vi t hnh phỳc. Nờu c mt s t ng
cha ting phỳc ( BT2, BT3 ). Xỏc nh c yu t quan trng nht to nờn mt gia
ỡnh hnh phỳc (BT4)
- HS có nhận thức đúng về hạnh phúc.
II. dựng
- Từ điển học sinh hoặc một vài trang phô tô phục vụ bài họ
- Bảng nhóm, bút dạ.
III. Các hoạt động dạy học

Giỏo ỏn lp 5B - Tun 15- Th Mn
84
Trng Tiu hc Th Trn Phong Th
1. n nh
2.Kiểm tra bài cũ
HS đọc lại đoạn văn tả mẹ cấy lúa,
BT3 của tiết LTVC trớc.
3. Dạy bài mới
a. Giới thiệu bài
- GV nêu MĐ, YC của tiết học.
b. H ớng dẫn HS làm bài tập .
Bài tập 1 (146):
GV lu ý HS: Trong 3 ý đã cho, có thể
có ít nhất 2 ý thích hợp ; các em phải
chọn 1 ý thích hợp nhất.
- HS làm việc cá nhân.
- Mời một số học sinh trình bày. )
- Cả lớp và GV nhận xét.
Bài tập 2(147):
1 HS nêu yêu cầu.
- Cho HS làm bài theo nhóm 2.
- Mời một số HS trình bày.
- Cả lớp và GV nhận xét, kết luận.
Bài tập 3 (147):
- Mời 1 HS nêu yêu cầu.
- GV nhắc HS: chỉ tìm từ ngữ chứa
tiếng phúc với nghĩa là điều may mắn,
tôt lành.
- GV cho HS thi làm việc theo nhóm ,
ghi kết quả vào bảng nhóm.
- Đại diện nhóm trình bày kết quả.
- GV cho HS tìm những từ đồng
nghĩa, trái nghĩa hoặc đặt câu với các
từ ngữ các em vừa tìm đợc.
- Cả lớp và GV nhận xét, KL nhóm
thắng.
Bài tập 4 (147):
- GV giúp HS hiểu đúng yêu cầu của
bài tập.
- Cho HS trao đổi theo nhóm 4, sau đó
tham gia tranh luận trớc lớp.
- GV nhận xét tôn trọng ý kiến riêng
của mỗi HS, song hớng cả lớp cùng đi
đến kết luận.
4. Cng c
Lời giải :
b) Trạng thái sung sớng vì cảm thấy hoàn
toàn đạt đợc ý nguyện.
1 HS nêu yêu cầu.
+ Những từ đồng nghĩa với hạnh phúc: sung
sớng, may mắn,
+ Những từ trái nghĩa với hạnh phúc: bất
hạnh, khốn khổ, cực khổ, cơ cực,
- Phúc ấm: phúc đức của tổ tiên để lại.
- Phúc bất trùng lai: Điều may mắn không
đến liền nhau.
- Phúc lộc: Gia đình yên ấm, tiền của dồi
dào.
.
Lời giải:
Yếu tố quan trọng nhất để tạo nên một gia
đình hạnh phúc là:
c) Mọi ngời sống hoà thuận.
- Tất cả các yếu tố trên đều có thể đảm bảo
cho gia đình sống hạnh phúc nhng mọi ngời
sống hoà thuận là quan trọng nhất vì thiếu
yếu tố hoà thuận thì gia đình không thể có
HP
Giỏo ỏn lp 5B - Tun 15- Th Mn
85
Trng Tiu hc Th Trn Phong Th
- GV nhận xét giờ học.
5. Dn dũ
- Dặn HS về nhà học bài và xem lại
bài tập 3.
iu chnh, b sung.....

.........
.........................................................................................................................................
*****************************************************
Buổi chiều
Tit 1: K thut
LI CH CA VIC NUễI G
I. Mục tiờu
- Nờu c li ớch ca vic nuụi g.
- Bit liờn h vi li ớch ca vic nuụi g gia ỡnh hoc a phng
- GDHS bit chm súc cỏc vt nuụi.
II. dựng
- Hỡnh minh ho trong SGK
III. Các hoạt động dạy học
-
1. n nh
2. Kiểm tra bài cũ
3. Dạy bài mới
a. Gii thiu bi: Nờu MYC
tit hc
b. Ni dung
Hoạt động 1: Tỡm hiu li ớch ca
vic nuụi g.
- T chc cho HS tho lun theo
nhúm
N1- 3: K tờn cỏc sn phm t vic
nuụi g?
N2- 4: Nờu li ớch ca vic nuụi g?
- Gi i din nhúm trỡnh by.
- GV v c lp nhn xột ỏnh giỏ.
Hot ng 2: ỏnh giỏ kt qu hc
- Tht g, trng g, lụng g, phõn g
- G ln nhanh cú th nhỡu trng
- Cung cp tht, trng dựng lỏm thc
phm hng ngy . Trong tht g trng g cú
cha nhiu cht b nht l cht m.
- Cung cp nguyờn liu cho cụng nghip ch
bin thc phm.
- em li ngun thu nhp kinh t ch yu
ca gia ỡnh
- Tn dng ngun thc n cú sn trong thiờn
nhiờn
- Cung cp phõn bún cho trng trt.
Giỏo ỏn lp 5B - Tun 15- Th Mn
86
Trng Tiu hc Th Trn Phong Th
tp
- GV phỏt phiu.
- GV nờu ỏp ỏn, i chiu ỏnh giỏ
kt qu
- Cả lớp và GV nhận xét, bổ sung.
4. Cng c
- GV nhận xét giờ học.
5. Dn dũ V nh thc hin chm súc
vt nuụi v chun b bi sau
- HS lm phiu cỏ nhõn
iu chnh, b sung....

.........
************************************
Tit 2: Toỏn
+
ễN TP
I. Mc tiờu
- Cng c cho hc sinh cỏch chia mt s t nhiờn cho mt s t nhiờn m thng
tỡm c l mt s thp phõn.
- Rốn cho hc sinh k nng lm toỏn thnh tho.
- Giỏo dc hc sinh ý thc ham hc b mụn.
II. Chun b
Thy : Ni dung bi dy
Trũ : Lm BT nh
III. Cỏc hot ng dy hc
1. ổ n định :
2. Kim tra bi c:
Cho HS nhc li quy tc chia mt s t
nhiờn cho mt s t nhiờn thng tỡm
c l mt s thp phõn.
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài
b. H ớng dẫn học sinh làm bài tập .
Bi tp 1 : t tớnh ri tớnh:
75 : 4 ; 102 : 16 ; 450 : 36
Bi tp 2 :
Túm tt :
4 gi : 182km.
6 gi : km?
- Nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
75 : 4 = 18,75 ; 102 : 16 = 6,375
450 : 36 = 12,5
Bi gii :
Mt gi ụ tụ chy c l :
182 : 4 = 45,5 (km)
Quóng ng ụ tụ chy trong 6 gi l :
45,5
ì
6 = 273 (km)
ỏp s : 273 km
Giỏo ỏn lp 5B - Tun 15- Th Mn
87
Trng Tiu hc Th Trn Phong Th
Bi tp 3 : Túm tt.
6 ngy u, mi ngy : 2,72km.
5 ngy sau, mi ngy : 2,17 km.
TB mi ngy : ..km ng?
4. Cng c
-Nhận xét, tiết học.
5. Dn dũ: Dặn học sinh ghi nhớ nội
dung bài học, chuẩn bị bài sau.
Bi gii :
6 ngy u i cụng nhõn ú sa c l:
2,72
ì
6 = 16,32 (km)
5 ngy sau i ú sa c l:
2,17
ì
5 = 10,85 (km)
Trung bỡnh mi ngy i ú sa c l:
(16,32 + 10,85) : (5 +6) = 2,47 (km)
ỏp s : 2,47 km
iu chnh, b sung....
.
.........
******************************************
Tit 3: Luyn t v cõu
+

ễN TP T NG V HNH PHC
I.Mc ớch yờu cu
- HS hiu ỳng ngha ca t hnh phỳc. Bit c yu t quan trng nht
to nờn mt gia ỡnh hnh phỳc.
- Tỡm c t ng ngha trỏi ngha vi hnh phỳc.
- HS yờu thớch gi ụn tp
II. Cỏc hot ng dy hc
1.n nh
2. Kim tra Cha BT 4 bui sỏng
3. Hng dn ụn tp
Bi 1: Th no l hnh phỳc? Yu t no
quan trnh nht to nờn mt gia ỡnh
hnh phỳc.
- i din nhúm trỡnh by
- Cỏc nhúm nhn xột b sung.
Bi 2: Tỡm t ng ngha, trỏi ngha vi
hnh phỳc v t cõu vi mi t ú
- Gi i din nhúm trỡnh by
- Tng HS t cõu
- GV nhn xột chnh sa.
4. Cng c
- GV cht ni dung bi
- Nhn xột tit hc,
5. Dn dũ giao bi v nh
- HS tho lun nhúm ,lm bi
- Hnh phỳc l trng thỏi sung sng vỡ
cm thy hon ton t c ý nguyn.
- Yu t quan trnh nht to nờn mt
gia ỡnh hnh phỳc l: Mi ngi sng
hũa thun.
- HS tho lun lm bi
- T ng ngha: sung sng, may
mn
- T trỏi ngha: bt hnh, cc kh,khn
kh, c cc.
Giỏo ỏn lp 5B - Tun 15- Th Mn
88
Trng Tiu hc Th Trn Phong Th
iu chnh b sung......

.........
.........................................................................................................................................
*********************************************
Ngày soạn : 29/11/2010
Ngày giảng: Thứ t ngày 1 tháng 12 năm 2010
Tiết 1: Thể dục
Bài 29
(GV chuyên dạy)
*******************************
Tiết 2: Tập đọc
V NGễI NH ANG XY
I. Mục ớch yờu cu
- c din cm bi th , ngt ging ỳng th th t do
- Hiu ni dung, ý ngha bi th: hỡnh nh ngụi nh ang xõy th hin s i
mi ca t nc
- Tr li c cõu hi 1, 2, 3
- HS khỏ gii c din cm c bi th vi ging vui t ho.
- HS yờu mn v bo v cỏc cụng trỡnh xõy dng nh trng lp
II. dựng
-Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.
III. Các hoạt động dạy học
1. n nh
2.Kiểm tra bài cũ
HS đọc trả lời các câu hỏi về bài
Buôn Ch Lênh đón cô giáo.
2. Dạy bài mới
a. Giới thiệu bài
b. Hớng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu
bài:
+) Luyện đọc
- GV hng dn ging c ton bi
? Bi chia my on
- Cho HS đọc nối tiếp đoạn,
-
- Đoạn 1: Từ đầu đến Tạm biệt!
- Đoạn 2: Tiếp cho đến màu vôi, gạch.
- Đoạn 3: Tiếp cho đến nốt nhạc.
- Đoạn 4: Tiếp cho đến xây dở.
- Đoạn 5: Đoạn còn lại
Ln 1: kết hợp sửa lỗi phát âm; hu hu,
rónh
Ln 2: giải nghĩa từ khó: gin giỏo, tr bờ
Giỏo ỏn lp 5B - Tun 15- Th Mn
89
Trng Tiu hc Th Trn Phong Th
- GV đọc diễn cảm toàn bài.
+)Tìm hiểu bài
? Nhng chi tiết nào vẽ lên hình ảnh
một ngôi nhà đang xây?
? Tìm những hình ảnh so sánh nói lên
vẻ đẹp của ngôi nhà?
? Tìm những hình ảnh nhân hoá làm
cho ngôi nhà đợc miêu tả sống động
gần gũi?
? Hình ảnh những ngôi nhà đang xây
nói lên điều gì về cuộc sống trên đất
nớc ta?
+)H ớng dẫn đọc diễn cảm
- Cho cả lớp tìm giọng đọc cho mỗi
khổ thơ.
- Hng dn c din cm kh 1,2
- GV c mu
- Thi đọc diễn cảm.
- Cả lớp và GV nhận xét bình chọn
bạn đọc hay nhất.
4. Cng c
- Nội dung chính của bài là gì?
- GV chốt ý đúng, ghi bảng.
- Cho 1-2 HS đọc lại.
- GV nhận xét giờ học,
5. Dn dũ Nhắc HS về học bài và
chuẩn bị bài sau.
tụng, cỏi bay
Ln 3: Cho HS đọc đoạn theo cp.
1-2 HS đọc toàn bài.
- HS đọc khổ thơ 1:
- Giàn giáo tựa cái lồng. Trụ bê tông nhú lên.
Bác thợ nề cầm bay làm việc. Ngôi nhà thở
- HS đọc khổ thơ 2:
- Trụ bê tông nhú lên trời nh một mầm cây.
Ngôi nhà giống bài thơ sắp làm xong. Ngôi
- HS đọc các khổ thơ còn lại:
- Ngôi nhà tựa vào nền trời sẫm biếc, thở ra
mùi vôi vữa. Nắng đứng ngủ quên trên
- Cuộc sống xây dựng trên đất nớc ta rất náo
nhiệt, khẩn trơng
- 5 HS nối tiếp đọc bài.
- HS tìm giọng đọc diễn cảm cho mỗi đoạn.
- HS phỏt hin cỏch ngt ngh v nhn ging
- HS luyện đọc theo cp.
- HS thi đọc.
iu chnh b sung.....

.........
**************************************
Tiết 3: Toán
LUYN TP CHUNG
I. Mục tiờu
- HS bit thc hin cỏc phộp tớnh vi s thp phõn v vn dng tớnh giỏ tr
ca biu thc, gii toỏn cú li vn.
- HS ham thớch hc tp b mụn
Giỏo ỏn lp 5B - Tun 15- Th Mn
90
Trng Tiu hc Th Trn Phong Th
II. dựng
III. Các hoạt động dạy học
1. n nh
2. Kiểm tra bài cũ
- Kim tra v bi tp ca HS
2. Dạy bài mới
a. Giới thiệu bài
GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết
học.
b. Hng dn luyn tp
Bài tập 1 (73): Đặt tính rồi tính
- Hớng dẫn HS tìm hiểu bài toán.
- Cho HS làm vào bảng con.
- GV nhận xét.
Bài tập 2 (73): Tính
- HS nêu cách làm.
- GV Hỏi HS thứ tự thực hiện các phép
tính trong biểu thức.
- Cho HS làm vào nháp.
- 2 HS lên bảng chữa bài.
- Cả lớp và GV nhận xét.
Bài tập 3 (73):
- GV hớng dẫn HS tìm hiểu bài toán
và tìm cách giải.
- HS làm vào vở.
- 1 HS lên bảng chữa bài.
- Cả lớp và GV nhận xét.
Bài tập 4 (72): Tìm x
- Cho HS trao đổi nhóm 2 để tìm cách
giải.
- 3 HS lên bảng chữa bài.
- Cả lớp và GV nhận xét.
4. Cng c
- GV nhận xét giờ học.
5. Dn dũ Nhắc HS về học kĩ lại các
quy tắc chia có liên quan đến số thập
phân.
-1 HS đọc đề bài.
Kết quả:
a) 7,83
b) 13,8
c) 25,3
d) 0,48
-1 HS nêu yêu cầu.
a) (128,4 73,2) : 2,4 18,32
= 55,2 : 2,4 18,32
= 23 18,32
= 4,68
(Phần b làm tơng tự, kết quả: 8,12)
-Mời 1 HS đọc yêu cầu.
Bài giải:
Số giờ mà động cơ đó chạy đợc là:
120 : 0,5 = 240 (giờ)
Đáp số: 240 (giờ)
- 1 HS nêu yêu cầu.
a) x 1,27 = 13,5 : 4,5
x 1,27 = 3
x = 3 + 1,27
x = 4,27
(Các phần còn lại làm tơng tự, kết quả:
b) x = 1,5 ; c) x = 1,2)
Giỏo ỏn lp 5B - Tun 15- Th Mn
91
Trng Tiu hc Th Trn Phong Th
iu chnh b sung......
.....
.........................................................................................................................................
*********************************
Tiết 4: Tập làm văn
LUYN TP T NGI
(Tả hoạt động)
I. Mục ớch yờu cu
- Nờu c nội dung chớnh của từng đoạn, những chi tiết tả hoạt động ca nhõn
vt trong bi vn (BT1)
- Viết đợc một đoạn văn tả hoạt động của mt ngời. (BT2)
- HS yờu thớch vit vn
II. dựng
- Bảng phụ ghi sẵn lời giải của bài tập 1.
III. Các hoạt động dạy học
1. n nh
2. Kiểm tra bài cũ
Cho HS đọc lại biên bản cuộc họp của tổ,
lớp hoặc chi đội.
2. Dạy bài mới
a. Giới thiệu bài
Trong tiết học trớc, các em đã biết tả ngoại
hình nhân vật. Trong tiết học hôm nay, các
em sẽ tập tả hoạt động của một ngời mà
mình yêu mến.
b. H ớng dẫn HS làm bài tập
Bài tập 1
- 2 HS nối tiếp nhau đọc nội dung bài.
- GV hớng dẫn HS hiểu rõ yêu cầu của đề
bài.
- Cho HS trao đổi theo cặp.
- Mời một số HS trình bày.
- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại ý kiến
đúng bằng cách treo bảng phụ.
Bài tập 2
- 2 HS nối tiếp nhau đọc yêu cầu của đề bài
và 4 gợi ý trong SGK. Cả lớp theo dõi
trong SGK.
- GV kiểm tra việc chuẩn bị của HS
- GV nhắc HS chú ý:
+ Đoạn văn cần có câu mở đoạn.
+ Nêu đợc đủ, đúng, sinh động những nét
Lời giải:
a)- Đoạn 1: Từ đầu đến loang ra mãi.
- Đoạn 2: Tiếp cho đến nh vá áo ấy.
- Đoạn 3: Phần còn lại.
b)- Đoạn 1: Tả bác Tâm vá đờng.
- Đoạn 2: Tả kt qu lao ng của bác
Tâm.
- Đoạn 3: Tả bác Tâm đớng trớc mảng đ-
ờng đã vá xong.
c) Tay phải cầm búa, tay trái xếp rất
- HS đọc, những HS khác theo dõi SGK.
- HS chú ý lắng nghe phần gợi ý của GV.
Giỏo ỏn lp 5B - Tun 15- Th Mn
92
Trng Tiu hc Th Trn Phong Th
tiêu biểu về hoạt động nhân vật em chọn
tả. Thể hiện đợc tình cảm của em với ngời
đó.
+ Cách sắp xếp các câu trong đoạn hợp lí.
+ Các câu văn trong đoạn phải cùng làm
nổi bật hoạt động của nhân vật và thể hiện
cảm xúc của ngời viết.
- Cho HS viết đoạn văn vào vở.
- Cho HS nối tiếp nhau đọc đoạn văn.
- Cả lớp bình chọn ngời viết đoạn văn tả
ngoại hình nhân vật hay nhất, có nhiều ý
mới và sáng tạo.
- GV nhận xét, chấm điểm một số đoạn
văn.
4. Cng c
- GV nhận xét giờ học, yêu cầu những HS
làm bài cha đạt về hoàn chỉnh đoạn văn.
5. Dn dũ Nhắc HS chuẩn bị bài sau.
-HS viết đoạn văn vào vở.
-HS đọc.
-HS bình chọn.
iu chnh b sung......
.....
.........................................................................................................................................
************************************************
Buổi chiều
Tit 1: Chớnh t( Nghe - vit)
BUễN CH LấNH ểN Cễ GIO
I. Mục ớch yờu cu
- Nghe viết đúng b i chính tả, tr ỡnh b y ỳng hỡnh thc mt on vn xuụi.
- Làm đúng các bài tập phân biệt những tiếng có âm đầu tr/ ch, có thanh hỏi,
thanh ngã.
- HS gi gỡn v v rốn luyn ch vit sch p
II. dựng
- Bảng phụ, bút dạ cho HS các nhóm làm BT 2a hoặc 2b.
- Hai, ba khổ giấy khổ to viết những câu văn có tiếng cần điền trong BT 3a hoặc
3b để HS thi làm bài trên bảng lớp .
III. Các hoạt động dạy học
1. n nh
2. Kiểm tra bài cũ
HS làm lại bài tập 2a trong tiết Chính tả
tuần trớc.
2. Dạy bài mới
a. Giới thiệu bài
GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. H ớng dẫn HS nghe viết
- GV đọc bài viết.
- HS theo dõi SGK.
Giỏo ỏn lp 5B - Tun 15- Th Mn
93
Trng Tiu hc Th Trn Phong Th
? Những chi tiết nào trong đoạn cho
thấy dân làng rất háo hức chờ đợi và
yêu quý cái chữ?
- Cho HS đọc thầm lại bài.
- GV đọc những từ khó, dễ viết sai cho
HS viết bảng con: Y Hoa, gùi, hò reo,
- Em hãy nêu cách trình bày bài? GV lu
ý HS cách viết câu câu cảm...
- GV đọc từng câu (ý) cho HS viết.
- GV đọc lại toàn bài.
- GV thu một số bài để chấm.
- Nhận xét chung.
- Mọi ngời im phăng phắc xem Y Hoa viết.
Y Hoa viết xong, bao nhiêu tiếng cùng hò
reo.
- HS viết bảng con.
- HS viết bài.
- HS soát bài.
c. H ớng dẫn HS làm bài tập chính tả.
Bài tập 2 (145):
- GV cho HS làm bài: HS trao đổi
nhanh trong nhóm 5:
+Nhóm 1, nhóm 2: Làm phần a.
+Nhóm 3, nhóm 4: Làm phần b.

- Mời 4 nhóm lên thi tiếp sức.
- Cả lớp và GV nhận xét, KL nhóm
thắng cuộc
Bài tập 3 (146):
- 1 HS đọc đề bài.
- Cho HS làm vào vở bài tập
- Mời một số HS lên trỡnh by.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
4. Cng c
- GV nhận xét giờ học.
5. Dn dũ Nhắc HS về nhà luyện viết
nhiều và xem lại những lỗi mình hay
viết sai.
- HS nêu yêu cầu.
a) Tra ( tra lúa ) cha (mẹ) ; trà (uống trà)
chà (chà xát).
b) Bỏ (bỏ đi) bõ (bõ công) ; bẻ (bẻ cành)
bẽ (bẽ mặt).
Các tiếng cần điền lần lợt là:
a) cho truyện, chẳng, chê, trả, trở.
b) tổng, sử, bảo, điểm, tổng, chỉ, nghĩ.
iu chnh b sung......

.........
********************************************
Tit 2: Khoa hc
CAO SU
I. Mục tiờu
- Nhn bit mt s tính chất của cao su.
- Nêu c mt s công dụng và cách bảo quản các đồ dùng bằng cao su.
- HS yờu thớch v tỡm hiu mụn hc.
II. dựng
Giỏo ỏn lp 5B - Tun 15- Th Mn
94
Trng Tiu hc Th Trn Phong Th
- Hình và thông tin trang 62, 63 SGK.
- Su tầm một số đồ dùng bằng cao su.
III. Các hoạt động dạy học
1.n nh
2. Kiểm tra bài cũ
? Thuỷ tinh đợc dùng để làm gì?
? Nêu tính chất của thuỷ tinh?
? Khi sử dụng và bảo quản những đồ
dùng bằng thuỷ tinh cần lu ý những
gì?
2. Dạy bài mới
a. Giới thiệu bài
b. Ni dung
? Em hãy kể tên những đồ dùng bằng
cao su trong các hình Tr.62 SGK
Hoạt động 1: Thực hành.
- Cho HS làm thực hành nhóm theo
chỉ dẫn trang 60 SGK.
- Mời đại diện các nhóm báo cáo kết
quả làm thực hành của nhóm mình.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Cho HS rút ra tính chất của cao su.
- GV kết luận: Cao su có tính đàn
hồi.Hoạt động 2: Thảo luận.
- Cho HS thảo luận nhóm 4 theo nội
dung phiếu học tập.
- Nhóm trởng điều khiển nhóm mình
thảo luận các câu hỏi:
? Có mấy loại cao su? Đó là những
loại nào?
? Ngoài tính đàn hồi tốt, cao su còn có
tính chất gì?
? Cao su đợc sử dụng để làm gì?
? Nêu cách bảo quản đồ dùng bằng
cao su?
- Mời đại diện các nhóm trình bày,
mỗi nhóm trình bày một câu.
- Các HS nhóm khác nhận xét, bổ
sung.
- GV kết luận: SGV-Tr.113.
4. Cng c
- Cho HS nối tiếp nhau đọc phần ghi
nhớ.
- GV nhận xét giờ học.
5. Dn dũ Nhắc HS về học bài, chuẩn
bị bài sau.
-HS thực hành theo nhóm 7.
-Đại diện nhóm báo cáo kết quả.
-Nhận xét.
-HS rút ra tính chất của cao su.
-HS thảo luận nhóm theo hớng dẫn của giáo
viên và theo nội dung của phiếu học tập.
- Đại diện nhóm trình bày.
- Nhận xét.
Giỏo ỏn lp 5B - Tun 15- Th Mn
95
Trng Tiu hc Th Trn Phong Th
iu chnh b sung......

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
*****************************************
Tit 3: Hot ng ngoi gi
CH : TễN S TRNG O
I. Yêu cầu giáo dục
- GV t chc cho HS v sinh vn trng.
- HS cú ý thc gi gỡn mụi trng xanh, sch, p.
- Chm súc cõy xanh v bo v cõy khụng hỏi lỏ b cnh.
II. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: 35 phút
- Địa điểm: Sõn trng
III. Đối t ợng: HS lớp 5B. Số lợng: 13 em.
VI. Tiến hành hoạt độn
- GV trin khai, phõn cụng giao nhim
v cho tng t
- T 1: Ti cõy theo hng dn ca
GV.
- T 2, 3, : V sinh sõn trng
- GV bao quỏt nhc nh HS thc hin.
- GV nhn xột tuyờn dng nhng HS
tớch cc
- Cho HS VS cỏ nhõn.
- Củng cố - Tổng kết:
Nhận xét chung tiết học .
- HS nghe
- Cỏc nhúm chun b dới sự điều khiển
của tổ trởng
- Các nhóm làm việc
iu chnh b sung......

.
.............
.........................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Ngày soạn : 30 /11/2010
Ngày giảng: Thứ năm ngày 2 tháng 12 năm 2010
Tiết 1: Toán
T S PHN TRM
I. Mục tiờu
Giỏo ỏn lp 5B - Tun 15- Th Mn
96
Trng Tiu hc Th Trn Phong Th
- Bớc đầu nhn bit về tỉ số phần trăm.
- Bit vit mt s phõn s di dng t s phn trm.
- HS yờu thớch hc toỏn.
II. dựng
- Hỡnh vuụng k 100 ụ
III. Các hoạt động dạy học
1. n nh
2. Kiểm tra bài cũ
- HS làm lại bài tập 4 tiết 73.
2. Dạy bài mới
a. Giới thiệu bài
b. Gii thiu khỏi nim t s
phn trm
+) Ví dụ 1:
- GV nêu ví dụ, giới thiệu hình vẽ, rồi
hỏi HS:
? Tỉ số của diện tích trồng hoa hồng
và diện tích vờn hoa bằng bao nhiêu?
- GV viết lên bảng: = 25% là tỉ số %.
- Cho HS tập đọc và viết kí hiệu %
+) Ví dụ 2:
- GV nêu ví dụ, yêu cầu HS:
? Viết tỉ số của HS giỏi và HS toàn tr-
ờng.
? Đổi thành phân số TP có mẫu số là
100.
? Viết thành tỉ số phần trăm.
? Viết tiếp vào chỗ chấm: Số HS giỏi
chiếm số HS toàn tr ờng.
- GV: Tỉ số phần trăm 20% cho ta biết
cứ 100 HS trong toàn trờng thì có 20
HS giỏi.
c. Luyện tập:
Bài tập 1 (74): Viết (theo mẫu)
- GV hớng dẫn HS phân tích mẫu.
- HS làm vào bảng con.
- GV nhận xét.
Bài tập 2 (74):
1 HS nêu yêu cầu.
- Cho HS nêu cách làm.
- Cho HS làm vào vở, 2 HS làm vào
bảng phụ, sau đó chữa bài.
- Bằng 25 : 100 hay .
- HS viết vào bảng con.

- HS viết: 80 : 400
- HS đổi bằng
-HS viết: = 20%
-Số HS giỏi chiếm 20% số HS toàn trờng.
1 HS nêu yêu cầu.
Kết quả:
25% 15%
12% 36%
1 HS nêu yêu cầu.
Bài giải:
Tỉ số phần trăm của số sản phẩm đạt chuẩn và
tổng số sản phẩm là:
95
95 : 100 = = 95%
100
Đáp số: 95%
Bài giải:
a) Tỉ số phần trăm của số cây lấy lấy gỗ và số
Giỏo ỏn lp 5B - Tun 15- Th Mn
97
Trng Tiu hc Th Trn Phong Th
Bài tập 3 (74):
- 1 HS đọc đề bài.
- Hớng dẫn HS tìm hiểu bài toán.
- Cho HS làm vào nháp.
- 1 HS lên bảng chữa bài.
- Cả lớp và giáo viên nhận xét.
4. Cng c
- GV nhận xét giờ học,
5. Dn dũ Nhắc HS về ôn lại các kiến
thức vừa học.
cây trong vờn là:
540 : 1000 = 54%
b) Số cây trong vờn là:
1000 540 = 460 (cây)
Tỉ số phần trăm của số cây ăn quả và số cây
trong vờn là:
460 : 1000 = 46%
Đáp số: a) 54% ; b) 46%
iu chnh b sung.....

.............
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
*********************************
Tiết 2: Luyện từ và câu
TNG KT VN T
I. Mục ớch yờu cu
- Nờu c mt s từ ngữ , tc ng, thnh ng, ca dao núi v quan h gia ỡnh,
thy trũ, bn b theo yờu cu ca BT1,2
- Tỡm c mt s từ ngữ miêu tả hình dáng của ngời theo yờu cu BT3( chn 3
trong 5 ý a, b, c, d, e).
- Viết đợc đoạn văn tả hình dáng ngi thõn khong 5 cõu theo yờu cu ca bi
tp 4.
- HS yờu thớch mụn hc
II. dựng
- Bảng phụ viết kết quả của bài tập 1.
- Bảng nhóm, bút dạ.
III. Các hoạt động dạy học

1. ổn đinh
2. Kiểm tra bài cũ
HS làm bài tập 1 trong tiết LTVC trớc.
2. Dạy bài mới
a. Giới thiệu bài
GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học.
b. H ớng dẫn HS làm bài tập .
Bài tập 1(151):
- GV hớng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu của bài.
- HS làm vào vở bài tập.
- 1 HS nêu yêu cầu.
a) cha, mẹ, chú, dì, ông, bà, thím, cô,
bác,
Giỏo ỏn lp 5B - Tun 15- Th Mn
98
Trng Tiu hc Th Trn Phong Th
- Mời một số HS trình bày.
- GV treo bảng phụ ghi kết quả của bài tập 1,
nhận xét chốt lời giải đúng.
Bài tập 2 (151):
- HS làm theo nhóm vào bảng nhóm.
+Nhóm 1: Chủ đề về quan hệ gia đình.
+Nhóm 2: Chủ đề về quan hệ thầy trò.
+Nhóm 3: Chủ đề về quan hệ bè bạn.
- Mời đại diện nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét bổ sung.
- GV kết luận nhóm thắng cuộc.
- Cho HS nối tiếp nhau đọc thuộc các câu
thành ngữ, tục ngữ, ca dao trên.
Bài tập 3 a, b, c (151):
- Cho HS làm bài theo nhóm 3
(Các bớc thực hiện tơng tự bài tập 2)
Bài tập 4 (151):
- Mời 1 HS nêu yêu cầu.
- GV nhắc HS: Có thể viết nhiều hơn 5 câu.
- Cho HS viết bài vào vở.
- Mời HS nối tiếp nhau đọc kết quả bài làm.
- GV nhận xét, chấm điểm.
- Cả lớp bình chọn ngời viết đoạn văn hay
nhất, chỉ đúng tên các từ loại trong đoạn văn.
4. Cng c
- GV nhận xét giờ học.
5. Dn dũ Dặn HS về ôn lại kĩ các kiến thức
vừa ôn tập.
b) thầy giáo, cô giáo, bạn bè, bạn thân,

c) công nhân, nông dân, hoạ sĩ, bác sĩ,

d) Kinh, Tày, Nùng, Thái, Mờng,
- 1 HS đọc đề bài.
a)Về quan hệ gia đình:
- Chị ngã em nâng.
- Con hơn cha là nhà có phúc .
b) Về quan hệ thầy trò:
- Không thầy đố mày làm nên.
- Kính thầy yêu bạn.
c) Về quan hệ bè bạn:
- Học thầy không tầy học bạn.
- Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

a) Miêu tả mái tóc: Đen nhánh, hoa
râm,
b) Miêu tả đôi mắt: Một mí, hai mí, ti
hí,
- HS đọc yêu cầu.
- HS viết vào vở.
- HS đọc.
iu chnh b sung......

.........
***************************************
Tiết 3: Địa lí
THNG MI V DU LCH
I. Mục tiờu
- Nờu c mt s c im ni bt v thng mi v du lch ca nc ta.
+ Xut khu: khoỏng sn, hng dt may, nụng sn, thy sn, lõm sn, .
+ Nhp khu: mỏy múc, thit b, nguyờn v nhiờn liu
Giỏo ỏn lp 5B - Tun 15- Th Mn
99

Generate time = 0.11214709281921 s. Memory usage = 1.99 MB