Giáo Án Âm Nhạc Lớp 1 - Tiết 17

Trường TH Sơn Thủy Giáo án âm nhạc khối 1
Tiết 17.
Học Bài Hát Do Đòa Phương Tự Chọn
Bài hát: Nắng Sớm
Nhạc và lời: Hàn Ngọc Bích
I. Mục tiêu.
1. Kiến thức.
- HS biết thêm về bài hát hay ngoài chương trình.
2. Kó năng.
- HS hát đúng giai điệu và lời ca của bài hát.
- HS biết hát kết hợp vỗ tay đệm theo giai điệu bài hát.
3. Thái độ.
- Cảm nhận được nội dung, ý nghóa bài hát được học.
II. Cuẩn bò.
1. Giáo viên.
- Nhạc cụ quen dùng.
- Một bài hát tự chọn.
2. Học sinh.
- Phương tiện học tập.
- Nhạc cụ gõ.
3. Phương pháp.
- Thuyết trình.
- Luyện tập.
- Thực hành.
III. Các hoạt động dạy và học.
1. Ổn đònh tổ chức lớp.
- Kiểm tra tình hình lớp.
- GV nhắc nhở HS tư thế ngồi học.
2. Kiểm tra bài cũ.
- GV chỉ đònh 1 HS trả lời về tư thế lúc chào cờ.
- GV chỉ đònh 1 HS khác cho biết bài hát nào được hát lúc chào cờ.
- GV nhận xét.
Giáo viên: Nguyễn Đình Tuấn Trang 1
Trường TH Sơn Thủy Giáo án âm nhạc khối 1
3. Dạy bài mới.
Phần Nội
Dung
Hoạt Động Của Giáo Viên
Hoạt Động Của
Học Sinh
Nội Dung.
Học hát:
Nắng Sớm.
 Hoạt động.
• Giới thiệu bài hát.
- GV cho HS biết đây là một bài hát tự chọn
ngoài chương trình của nhạc só Hàn Ngọc Bích.
- GV giới thiệu sơ qua về bài hát.
- GV ghi đề lên bảng.
• Nghe hát mẫu.
- GV cho HS nghe qua giai điệu bài hát vài lần.
- GV hát mẫu bài hát cho cả lớp nghe.
- GV hỏi cảm nhận của HS về giai điệu bài hát.
- GV nhận xét.
• Đọc lời ca.
- GV đọc mẫu lời ca 1 lần.
- GV cho cả lớp đọc lại 2 – 3 lần.
- GV nhận xét.
• Dạy hát từng câu.
- GV dạy HS hát từng câu ngắn đến hết bài. GV
lưu ý HS thể hiện đúng trường độ các nốt đơn
và những chỗ có dấu luyến, dấu nối.
- Trong quá trình dạy hát, GV cho HS thực hành
theo tổ, nhóm nhiều lần kết hợp gõ đệm để HS
ghi nhớ lời ca và giai điệu của bài hát
- Sau 2 – 3 câu hát, GV cho HS ghép các câu lại
với nhau và GV có thể gọi vài HS hát lại để
kiểm tra.
- GV nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS ghi bài.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS thực hiện.
- HS lắng nghe.
- HS học hát
theo hướng dẫn
của GV.
- HS thực hiện
những yêu cầu
GV đưa ra.
- HS thực hiện
yêu cầu.
- HS lắng nghe.
Giáo viên: Nguyễn Đình Tuấn Trang 2
Trường TH Sơn Thủy Giáo án âm nhạc khối 1
4. Củng cố.
- GV chỉ đònh 1 HS nêu lại tên bài hát.
- GV cho cả lớp hát lại bài hát vài lần, GV đệm đàn.
- Liên hệ giáo dục.
5. Dặn dò.
- GV dặn dò các em về nhà tập hát kết hợp gõ đệm.
- GV nhắc HS xem trước bài mới để chuẩn bò cho tiết học tuần sau.
- GV nhận xét chung và kết thúc tiết học./.
--------------------
Ghí chú:
- Giáo án này dùng cho 2 lớp 1A (điểm trường chính) và lớp 1B (điểm
trường Tà Cơm).
- Tất cả các bước lên lớp GV điều thực hiện như đã nêu trên.
- Riêng đối với lớp 1B (điểm trường Tà Cơm) GV khơng u cầu HS hát
đúng. Trong q trình ơn GV chỉ chọn 1 hoặc 2 cách gõ đệm phù hợp nhất với bài
hát và cho HS thực hiện./.
Giáo viên: Nguyễn Đình Tuấn Trang 3

Generate time = 0.39743185043335 s. Memory usage = 1.93 MB