Đề thi học kì I vật lý 7


Năm học : 2008 -2009
A. TRẮC NGHIỆM : (5đ)
1. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Âm truyền với vận tốc lớn nhất trong môi trường :
a. Chất lỏng. b. Chất khí. c. Chân không. d. Chất rắn.
Câu 2: Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh, sáng truyền theo đường nào ?
a. Theo nhiều đường khác nhau. c. Theo đường thẳng.
b. Theo đường gấp khúc. d. Theo đường cong.
Câu 3: Khi có nguyệt thực thì :
a. Trái Đất bò Mặt Trăng che khuất. c. Mặt Trăng không phản xạ ánh sáng nữa.
b. Mặt Trăng bò Trái Đất che khuất. d. Mặt Trời ngừng không chiếu sáng Mặt Trăng nữa.
Câu 4: Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với đường pháp
tuyến một góc
o
65 . Tìm giá trò góc tới ?
a.
o
45 b.
o
90 c.
o
35 d.
o
65
Câu 5: Cùng một vật lần lượt đặt trước ba gương, cách gương cùng một khoảng cách, gương nào
tạo được ảnh lớn nhất ?
a. Gương phẳng. b. Gương cầu lõm. c. Gương cầu lồi. d. Cả ba gương.
Câu 6: Khi biên độ dao động của nguồn âm càng lớn thì :
a. Âm phát ra càng to. c. Âm phát ra càng bổng.
b. Âm phát ra càng nhỏ. d. Âm phát ra càng cao.
2. Hãy điền từ hay cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau :
1) Góc tạo bởi tia tới và pháp tuyến tại điểm tới là(1) ……………………
2) Số dao động trong một giây gọi là (2) …………………, tần số có đơn vò là Héc, kí hiệu là
(3) ……..
3) Những vật cứng có bề mặt nhẵn thì (4) ……………………… (hấp thụ âm kém).
B. TỰ LUẬN : (5đ)
Câu 1. Một người đứng cách vách đá 680 m và la to. Hỏi người ấy có nghe được tiếng vang của âm
không ? tại sao? Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s.
Câu 2. Giả sử nhà em ở sát đường, nơi thường xuyên có các xe ô tô, xe máy hoạt động. Em hãy
nêu một số biện pháp làm giảm tiếng ồn cho nhà mình ?
Câu 3.
a) Tia tới SI tạo với pháp tuyến IN một góc
o
50 .
Hãy vẽ trên hình tia phản xạ IR?
I
S
N
50
0
b) Hãy vẽ trên hình ảnh A’B’ của vật AB đặt
trước gương phẳng ?
A
B
PHÒNG GD & ĐT …
Trường THCS An Khương
Lớp : 7 …….
Họ và tên : ……………………….
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯNG HỌC KÌ I
Năm học : 2009 - 2010
Môn : VẬT LÝ – Khối 7
Thời gian: 45 Phút (không kể thời gian phát đề)
Baøi Laøm
Đáp án Vật lý 7 – Năm học 2009-2010
A. TRẮC NGHIỆM : (5đ)
1. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Mỗi ý đúng 0,5đ
Câu 1 .d Câu 2 . c Câu 3 . b Câu 4. d Câu 5 . b Câu 6 . a
2. Hãy điền từ hay cụm từ thích hợp vào chỗ trống :
Mỗi ý đúng 0,5đ
(1) góc tới (2) tần số (3) Hz (4) phản xạ âm tốt
B. TỰ LUẬN : (5đ)
Câu 1 . (1,5 điểm)
Thời gian để người đó nghe được âm phản xạ là:
2.680
4
340
t = =
(giây) (0,5đ)

4t =
(giây) >
1
15
(giây) nên người này nghe được tiếng vang của mình. (1đ)
Câu 2 . (1,5 điểm)
Mỗi ý đúng 0,5đ
Một số biện pháp để giảm tiếng ồn là :
- Giảm độ to của tiếng ồn phát ra : khuyên mọi người nên lắp ống xả đúng quy đònh cho xe máy…
- Ngăn chặn đường truyền âm: xây tường chắn, đóng cữa kính, cữa ra vào …
- Hướng âm đi nơi khác : trồng cây xanh xung quanh nhà…
Câu 3 . (2 điểm)
Mỗi ý đúng 1đ
a)
I
S
R
N
50
0
50
0
b)
A
A’
B
B’

Generate time = 0.20202994346619 s. Memory usage = 1.93 MB