bài 22 vai trò của rừng và nhiệm vụ trồng rừng


CHƯƠNG 1: KĨ THUẬT GIEO TRỒNG
VÀ CHĂM SÓC CÂY RỪNG
PHẦN II: LÂM NGHIỆP

Ti t 21 - Baøi 22ế

I. VAI TRÒ CỦA RỪNG VÀ TRỒNG
RỪNG
VAI TRÒ CỦA RỪNG
VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG RỪNG
TI T 21 - BÀI 22Ế

OxiCacbonic
1ha rừng/năm
hấp thụ
1.800.000 m
3
khí
CO
2
1ha rừng thông có
khả năng hút 36.4
tấn bụi / năm
, bụi ….

I. VAI TRÒ CỦA RỪNG VÀ TRỒNG
RỪNG
VAI TRÒ CỦA RỪNG
VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG RỪNG
BÀI 22
- Làm sạch môi trường không khí

Nước mưa thấm
vào lòng đất
Mưa
Gió
Tán rừng và cây cỏ
ngăn cản nước rơi và
dòng chảy

I. VAI TRÒ CỦA RỪNG VÀ TRỒNG RỪNG
VAI TRÒ CỦA RỪNG
VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG RỪNG
BÀI 22
- Làm sạch môi trường không khí
- Chắn gió, hạn chế khô hạn, lũ lụt, xói
mòn , ngăn chặn nạn cát bay .

Cung cấp gỗ xuất khẩu
Làm nhà
Nguyên liệu sản xuất giấy

I. VAI TRÒ CỦA RỪNG VÀ TRỒNG RỪNG
VAI TRÒ CỦA RỪNG
VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG RỪNG
BÀI 22
- Làm sạch môi trường không khí
- Chắn gió, hạn chế khô hạn, lũ lụt.
- Cung cấp lâm sản cho xuất khẩu, nguyên liệu
cho sản xuất.

Khu du lòch sinh thái Cần Giờ
( TP HCM)
Khu du lòch rừng Nam Cát Tiên (Đồng Nai)

Generate time = 0.070172786712646 s. Memory usage = 1.93 MB