giao an lop 5- tuan 15

Khdh - Buổi 1/Lớp 5 Lu Thị Lan Hơng
Trờng Tiểu học B Xuân Phú
Tuần 15
Thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2010
Chào cờ
Tập trung học sinh
Khoa học
Thuỷ tinh
i. mục tiêu
- Nhận biết một số tính chất của thuỷ tinh.
- Nêu đợc công dụng của thuỷ tinh.
- Nêu đợc một số cách bảo quản đồ dùng bằng thuỷ tinh.
ii. đồ dùng dạy học
- Bóng đèn, ống nghiệm (mỗi loại 6 chiếc), phiếu ghi câu hỏi Trò chơi.
- Mỗi nhóm 1 lọ hoa thuỷ tinh, bảng nhóm, bút dạ
iii. các hoạt động dạy - học
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra
- Nêu tính chất, cách bảo quản xi măng?
- Xi măng và bê tông có ích lợi gì trong
cuộc sống?
2. Bài mới
a, Giới thiệu bài
b. Các hoạt động
Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận.
- Yêu cầu HS quan sát hình và trả lời
- HS nêu một số đồ vật làm bằng
thuỷ tinh?
- Nêu tính chất của thuỷ tinh thông
thờng?
- Gọi HS trả lời
- Nhận xét
- Kết luận: Thuỷ tinh trong suốt, cứng nh-
ng giòn, dễ vỡ. Chúng đợc dùng để sản
xuất chai lọ, li, cốc, bóng đèn, kính đeo
mắt, kính xây dựng
Hoạt động 2: Xử lí thông tin.
- Nêu các tình huống
- Yêu cầu HS thảo luận các câu hỏi
- Gọi HS trình bày
- Nhận xét
- Trả lời
- HS quan sát
Thảo luận nhóm đôi.
- Trả lời
- Thảo luận nhóm 4, trả lời câu hỏi trang
61 SGK.
- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm
khác bổ sung.
1
Khdh - Buổi 1/Lớp 5 Lu Thị Lan Hơng
Trờng Tiểu học B Xuân Phú
- Kết luận: Thuỷ tinh đợc chế tạo từ cát
và một số chất khác. Thuỷ tinh chất lợng
cao: rất trong, chịu đợc nóng, lạnh, bền,
khó vỡ đợc dùng làm dụng cụ y tế, thí
nghiệm chất l ợng cao.
- Gọi HS nêu cách sử dụng đồ thuỷ tinh
an toàn?
- GV lu ý HS sử dụng đồ dùng bằng thuỷ
tinh.
3. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài sau.
- HS nêu
Tập đọc
Buôn ch lênh đón cô giáo
i. mục tiêu
- Phát âm đúng tên ngời dân tộc trong bài; biết đọc diễn cảm với giọng phù hợp nội
dung từng đoạn.
- Hiểu nội dung: Ngời Tây Nguyên yêu quý cô giáo, mong muốn cho con em mình đ-
ợc học hành. ( Trả lời đợc các câu hỏi 1,2,3 ).
ii. đồ dùng dạy học
Tranh ảnh minh họa bài tập đọc.
iii. các hoạt động dạy học
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra
- Gọi hs đọc thuộc lòng bài Hạt gạo làng
ta
2. Bài mới
a, Giới thiệu bài
b. Luyện đọc
GVgọi HS khá giỏi đọc bài.
- GV gọi hs chia đoạn sau đó gọi hs đọc
nối tiếp từng đoạn của bài..
- Gv nhận xét uốn nắn, sữa chữa
- Gv cho hs luyện đọc một số từ ngữ khó
- Gv giải nghĩa từ: Buôn, Nghi thức,
Gùi(Gv cho hs quan sát cái gùi)
- Gv lu ý hs cách đọc
c. Tìm hiểu bài:
- Gv cho hs đọc thầm và đọc lớt bài sau
đó trả lời các câu hỏi
Học sinh đọc bài.
- 2 Học sinh lần lợt đọc bài.
- HS chia đoạn. HS đọc nối tiếp từng
đoạn của bài
- HS đọc: Y Hoa, Già Rok...
- HS lắng nghe. Hs quan sát
- Đọc và trả lời câu hỏi
2
Khdh - Buổi 1/Lớp 5 Lu Thị Lan Hơng
Trờng Tiểu học B Xuân Phú
+ Câu 1: Cô giáo Y Hoa đến buôn làng để
làm gì ?
+ Câu 2: Ngời dân Ch Lênh đón tiếp cô
giáo trang trọng và thân tình nh thế nào ?
+ Câu 3: Những chi tiết nào cho thấy dân
làng rất háo hức chờ đợi và yêu quý cái
chữ ?
+ Tình cảm của ngời Tây Nguyên với cô
giáo, với cái chữ nói lên điều gì?
- Gv cho hs rút ra nội dung của bài. GV
nhận xét ghi bảng
d. Luyện đọc diễn cảm:
- Gv hớng dẫn và đọc mẫu sau đó treo
bảng phụ cho HS luyện đọc diễn cảm
đoạn 3. Lu ý HS đánh dấu nhấn giọng,
ngắt giọng trong đoạn văn
- Tổ chức thi đọc
- Nhận xét
3. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài sau
- Để mở trờng dạy học
-Mọi ngời đến rất đông, ăn mặc quần áo
nh đi hội Họ trải đờng đi cho cô giáo
suốt từ đầu cầu thanh tới cửa bếp giữa
sàn bằng những tấm lông thú mịn nh
nhung họ dẫn cô giáo bớc lên lối đi
lông thú Trởng buôn ng ời trong
buôn.
- Mọi ngời ùa theo già làng đề nghị cô
giáo cho xem cái chữ. Mọi ngời im
phăng phắc khi xem Y Hoa viết. Y Hoa
viết xong, bao nhiêu tiếng cùng hò reo .
- Hs trả lời lớp nhận xét
- Hs rút ra nội dung của bài, đọc lại
- Hs theo dõi lắng nghe, sau đó luyện
đọc diễn cảm toàn bài
- Thi đọc
Toán
Luyện tập
i. mục tiêu
- Chia một số thập phân cho một số thập phân.
- Vận dụng để tìm x và giải toán có lời văn.
- Làm bài: 1,( a, b, c), 2( a), 3
ii. đồ dùng dạy học
Bảng nhóm, bảng phụ.
iii. các hoạt động dạy - học
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra
- Nêu qui tắc chia 1 số thập phân cho 1 số
thập phân ?
- Gọi 1 HS lên bảng đặt tính rồi tính
82,12 : 5,2
- HS nêu.
- 1 HS lên bảng tính.
3
Khdh - Buổi 1/Lớp 5 Lu Thị Lan Hơng
Trờng Tiểu học B Xuân Phú
- Nhận xét, sửa chữa, ghi điểm.
2. Bài mới
a, Giới thiệu bài
b.H ớng dẫn luyện tập
Bài 1(a,b,c):
- Gv gọi hs nêu yêu cầu bài toán
- Gv gọi hs nhắc lại cách chia một số thập
phân cho một số thập phân
- GV theo dõi giúp đỡ HS yếu.
- Nhận xét ,sửa chữa.
Bài 2(a): Gv gọi hs nêu yêu cầu bài toán
+ Muốn tìm thừa số cha biết ta làm nh thế
nào?
Gọi 1 HS lên bảng làm,cả lớp làm vào vở
- Nhận xét, sửa chữa .
Bài 3: Gọi HS đọc đề.
+ Bài toán hỏi gì?cho biết gì?
Tóm tắt
5,2l : 3,952kg
?l : 5,32kg
Cho hs làm bài theo nhóm
- Nhận xét, sửa chữa
3. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài sau.
- HS nghe
- Đặt tính rồi tính
- HS nêu
- HS làm bài - 3em lên bảng làm
Kết quả: 4,5; 6,7; 1,18; 21,2.
Tìm X
- HS nêu
- HS làm bài .
a. X x 1,8 = 72
X =72:1,8
X = 40

- HS đọc đề .
- HS trả lời, sau đó làm bài theo nhóm
đại diện 1 nhóm trình bày bài làm trên
bảng vào giấy khổ to
Giải:
1 lít dàu hoả cân nặng là
3,952 : 5,2 = 0,76(kg).
Số lít dầu hoả khi chúng cân nặng
5,32kg là:
5,32 : 0,76 = 7(lít)
Đáp số:7 lít dầu .
đạo đức
Tôn trọng phụ nữ
i. mục tiêu
- Nêu đợc vai trò của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.
- Nêu đợc những việc cần làm phù hợp với lúa tuổi thể hiện sự tôn trọng phụ nữ.
- Tôn trọng, quan tâm, không phân biệt đối xử với chị em gái, bạn gái và ngời phụ nữ
khác trong cuộc sống hằng ngày.
- Biết vì sao phải tôn trọng phụ nữ
- Biết chăm sóc, giúp đỡ chị em gái, bạn gái và ngời phụ nữ khác trong cuộc sống
hằng ngày.
ii. đồ dùng dạy học
4
Khdh - Buổi 1/Lớp 5 Lu Thị Lan Hơng
Trờng Tiểu học B Xuân Phú
- Phiếu học tập
iii. các hoạt động dạy - học
Hoạt động dạy Hoạt động học
1, Giới thiệu bài
2. Các hoạt động
Hoạt động 1: Xử lí tình huống BT 4
Phơng pháp: Thảo luận, đàm thoại.
Yêu cầu học sinh liệt kê các cách ứng xử
có thể có trong tình huống.
Hỏi: Nếu là em, em sẽ làm gì? Vì sao?
- Nhận xét
Kết luận: Các em nên đỡ hộ đồ đạc, giúp
hai mẹ con lên xe và nhờng chỗ ngồi. Đó
là những cử chỉ đẹp mà mỗi ngời nên
làm.
Hoạt động 2: BT 5, 6
Phơng pháp: Thuyết trình, giảng giải.
- Yêu cầu các nhóm thảo luận
- Gọi HS trình bày
- Nhận xét
- Gọi HS giới thiệu về ngời phụ nữ mình
kính trọng nhất
-Kết luận : Xung quanh em có rất nhiều
ngời phụ nữ đáng yêu và đáng kính trọng.
Cần đảm bảo sự công bằng về giới trong
việc chăm sóc trẻ em nam và nữ để đảm
bảo sự phát triển của các em nh Quyền
trẻ em đã ghi.
Hoạt động 3: Học sinh hát, đọc thơ về
chủ đề ca ngợi ngời phụ nữ
-Phơng pháp: Trò chơi.
Nêu luật chơi: Mỗi dãy chọn bạn thay
phiên nhau đọc thơ, hát về chủ đề ca ngợi
ngời phụ nữ. Đội nào có nhiều bài thơ,
hát hơn sẽ thắng.
- Yêu cầu HS chơi
- Tuyên dơng.
3. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài sau.
Hoạt động nhóm đôi.
- Thảo luận các tình huống
Học sinh trả lời.
Thảo luận nhóm đôi.
Đại diện trình bày.
Nhận xét, bổ sung.
Hoạt động cá nhân, lớp.
- HS lên giới thiệu về ngày 8/3, về một
ngời phụ nữ mà em các kínhtrọng
- Chơi theo dãy
- Nghe luật chơi
Học sinh thực hiện trò chơi.
lịch sử
5
Khdh - Buổi 1/Lớp 5 Lu Thị Lan Hơng
Trờng Tiểu học B Xuân Phú
chiến thắng biên giới thu - đông 1950
i. mục tiêu
- Tờng thuật sơ lợc đợc diễn biến chiến dịch Biên giới trên lợc đồ.
+ Ta mở chiến dịch Biên giới nhằm giải phóng một phần biên giới, củng cố và mở
rộng Căn cứ địa Việt Bắc, khai thông đờng liên lạc quốc tế.
+ Mở đầu ta tấn công cứ điểm Đông Khê
+ Mất Đông Khê. địch rút lui khỏi Cao bằng theo Đờng số 4, đồng thời đa lực lợng
lên để chiếm lại Đông Khê.
+Sau nhiều ngày giao tranh quyết liệt quân Pháp đống trên Đờng số 4 phải rút chạy
+ Chiến dịch Biên giới thắng lợi, Căn cứ địa Việt Bắc đợc củng cố và mở rộng
- Kể lại đợc tấm gơng anh hùng La Văn Cầu: Anh La Văn Cầu có nhiệm vụ đánh bộc
phá vào lô cốt phía đông bắc cứ điểm Đông Khê. Bị trúng đạn, nát một phần cánh tay
phải nhng anh đã nghiến răng nhờ đồng đội dùng lỡi lê chặt đứt cách tay để tiếp tục
chiến đấu.
ii. đồ dùng dạy học
- Lợc đồ chiến dịch biên giới
iii. các hoạt động dạy - học
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra
+ Tại sao căn cứ Việt Bắc trở thành mục
tiêu tấn công của Pháp?
+ ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc đối
với cuộc kháng chiến của dân tộc ta ?
2. Bài mới
a, Giới thiệu bài
b. Các hoạt động
Hoạt động 1: Hoàn cảnh
- GV kể kết hợp giải nghĩa từ mới
+ Vì sao ta quyết định mở chiến dịch
Biên giới thu đông 1950 ?
+Vì sao quân ta chọn cụm cứ điểm Đông
Khê làm điểm tấn công để mở màng
chiến dịch ?
+ Nếu không khai thông biên giới thì
cuộc kháng chiến của nhân dân ta sẽ ra
sao?
Hoạt động 1: Diễn biến, kết quả
- Yêu cầu HS đọc" sáng 16/9... phải rút
chạy"
+ Trận đánh tiêu biểu nhất trong chiến
dịch Biên giới thu - đông 1950 diễn ra ở
- Trả lời
- HS nghe

- Nhằm phá tan âm mu khoá chặt biên
giới của địch, khai thông biên giới
- Vì mất Đông Khê quân Pháp ở Cao
Bằng bị cô lập.
- Cuộc kháng chiến của chúng ta sẽ bị
cô lập dẫn đến thất bại.
- Hs đọc, quan sát hình và thảo luận
- Thu-đông 1950 ở Biên giới Việt
Trung , tập trung tại đờng số 4 .HS tờng
6
Khdh - Buổi 1/Lớp 5 Lu Thị Lan Hơng
Trờng Tiểu học B Xuân Phú
đâu ? Hãy tờng thuật lại trận đánh ấy
( Có sử dụng lợc đồ )
+ Nêu điểm khác chủ yếu nhất của chiến
dịch Việt Bắc thu - đông 1947 với chiến
dịch biên giới thu - đông 1950?
+ Tấm gơng chiến đấu dũng cảm của anh
La Văn Cầu thể hiện tinh thần gì?
- Hình ảnh Bác Hồ trong chiến dịch Biên
giới gợi cho em suy nghĩ gì ?

- Gv cho hs lên chỉ vị trí Đông Khê trên
bản đồ, lợc đồ...
3. Củng cố, dặn dò
- Nêu ý nghĩa, bài học
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài sau.
thuật lại trận đánh .
- Thu-đông 1950 ta chủ động mở chiến
dịch .
- Thể hiện tinh thần yêu nớc , chiến đấu
dũng cảm .
- Bác Hồ ung dung, với t thế của một vị
Tổng t lệnh tối cao tại mặt trận, t thế của
ngời chiến thắng.
- HS xác định vị trí Đông Khê trên bản
đồ, lợc đồ
Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010
Toán
Luyện tập chung
i. mục tiêu
- Thực hiện các phép tính với số thập phân.
- So sánh các số thập phân.
- Vận dụng để tìm x.
- Làm bài: 1,( a, b, c), 2( cột 1), 4( a, c)
ii. đồ dùng dạy học
Bảng nhóm, bảng phụ.
iii. các hoạt động dạy - học
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra
- Gọi HS làm bài 2
2. Bài mới
a, Giới thiệu bài
b. Thực hành
Bài 1(a, b,c): Gv gọi hs nêu yêu cầu đề
bài, sau đó gọi 3 hs lên bảng làm
- Giáo viên lu ý câu c:
- Giáo viên gọi hs nhận xét.
- Gv nhận xét sửa chữa chung
Bài 2(cột 1):
- Gọi hs nêu yêu cầu
2 HS chữa bài ở bảng

- HS làm
- HS thực hiện và nêu
100 + 7 + 0,08 = 107,08
-HS thực hiện chuyển và nêu
- HS nêu
7
Khdh - Buổi 1/Lớp 5 Lu Thị Lan Hơng
Trờng Tiểu học B Xuân Phú
- Giáo viên hớng dẫn học sinh chuyển
hỗn số thành STP rồi thực hiện so sánh
hai STP
- Gv cùng cả lớp nhận xét bài làm bảng
Bài 4(a, c): Gv gọi hs nêu yêu cầu đề bài
+ Muốn tìm thừa số cha biết ta làm nh thế
nào ?
+ Muốn tìm số chia ta thực hiện ra sao ?
+ Học sinh nhắc lại phơng pháp chia các
dạng đã học.
- Gv nhận xét
3. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài sau.
- HS làm bài
6,45:23
5
23
5
3
4
===

4,6 > 4,35
Vậy
35,4
5
3
4
>
- Nêu
- Trả lời
- HS tự làm sau nêu cách tìm các thành
phần cha biết của phép tính.
a, x= 15 c, x= 15,625
chính tả
buôn ch lênh đón cô giáo
i. mục tiêu
- Nghe-viết đúng bài CT, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi.
- Làm đợc BT2 a/b hoặc BT3 a/b.
ii. đồ dùng dạy học
- Giấy khổ to thi tìm nhanh theo yêu cầu bài 3. Bảng con, bài soạn từ khó.
iii. các hoạt động dạy - học
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra
- HS lên bảng làm bài tập 3b
Gv nhận xét- ghi điểm.
2. Bài mới
a, Giới thiệu bài
b.H ớng dẫn viết
- Gv cho HS đọc đoạn cần viết trong bài
Buôn Ch Lênh đón cô giáo
+ Nội dung đoạn văn trên nói gì?
- Cho HS luyện viết các từ có chữ dễ viết
sai: phăng phắc, Y Hoa, trải, già Rok
- Gọi HS đọc
- Gv nhận xét- sửa sai
- Hớng dẫn cách trình bày
* Viết bài
- GV đọc bài
- HS làm
- HS lắng nghe.
- Tình cảm của ngời tây nguyên đối với
cô gió, với cái chữ
- 1 HS lên bảng viết, cả lớp viết bảng
con
- 3 hs đọc
- Hs theo dõi
8
Khdh - Buổi 1/Lớp 5 Lu Thị Lan Hơng
Trờng Tiểu học B Xuân Phú
* Soát lỗi
+Gv chấm bài
- Nhận xét
c. Luyện tập
Bài tập 2b :
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài tập 2b.
- Cho HS làm việc theo trò chơi tiếp sức
(GV dán 4 từ giấy lên bảng).
GV chấm chữa bài
Bài tập 3b:
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài tập 3b.
- GV treo bảng phụ cho HS trình bày kết
quả. Gv nhận xét, sửa chữa
- GV cho HS đọc lại Lịch sử bấy giờ
ngắn hơn
- Em tởng tợng xem ông sẽ trả lời nh thế
nào sau lời bào chữa của cháu ?
3. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài sau.
- HS viết bài chính tả.
- HS soát lỗi .
- 2 HS ngồi gần nhau đổi vở chéo nhau
để soát lỗi
- 1 HS nêu yêu cầu
- HS làm việc theo trò chơi tiếp sức.
VD: cải ( rau cải) cãi ( cãi nhau)
đổ ( xe đổ) - đỗ ( đậu)
- HS lắng nghe
- HS nêu yêu cầu
- HS trình bày kết quả trên bảng phụ.
Từ cần điền: tổng, bảo, điểm, tổng, chỉ,
nghĩ
- Đọc
- Trả lời
kĩ thuật
lợi ích của việc nuôI gà
i. mục tiêu
- Nêu đợc lợi ích của việc nuôi gà.
- Biết liên hệ với lợi ích của việc nuôi gà ở gia đình và địa phơng.
ii. đồ dùng dạy học
Tranh nh v g , phi u hc tp, bng ph, bút d.
iii. các hoạt động dạy học
Hoạt động dạy Hoạt động học
1, Giới thiệu bài
2. Các hoạt động
Hoạt động 1. Tìm hiểu ích lợi của việc
nuôi gà,
- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho HS
thảo luận.
- Phổ biến cách thức thảo luận
- Gọi các nhóm trình bày
- Kết luận
- Đọc SGK, quan sát các hình ảnh trong
bài học và liên hệ thực tế với việc nuôi
gà ở nhà em.
- Cho các nhóm thảo luận.
- Trình bày
Các
- Thịt gà, trứng gà.
9
Khdh - Buổi 1/Lớp 5 Lu Thị Lan Hơng
Trờng Tiểu học B Xuân Phú
Hoạt động 2. Đánh giá kết quả học tập
của HS
- Hãy đánh dấu x vào câu trả lời đúng.
Lợi ích của việc nuôi gà là :
+ Cung cấp thịt và trứng làm thực phẩm.
+ Cung cấp chất bột đờng.
+ Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp
chế biến thực phẩm.
+ Đem lại nguồn thu nhập cho ngời chăn
nuôi.
+ Làm thức ăn cho vật nuôi.
+ Làm cho môi trờng xanh, sạch, đẹp.
+ Cung cấp phân bón cho cây trồng.
- Nhận xét
3. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài sau.
sản
phẩm
- Lông gà,
- Phân gà
Lợi ích
của
việc
nuôi gà
- Gà lớn nhanh và có khả
năng đẻ nhiều trứng trong
năm.
- Cung cấp thịt, trứng dùng
làm thực phẩm hàng ngày.
Thịt gà, trứng gà có nhiều
chất bổ, nhất là chất đạm.
- Cung cấp nguyên liệu cho
công nghiệp chế biến thực
phẩm.
- Đem lại nguồn thu nhập
chủ yếu của nhiều gia đình.
- Nuôi gà tận dụng đợc
nguồn thức ăn có sẵn trong
thiên nhiên ..
- Gọi HS nêu
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ : hạnh phúc
i. mục tiêu
- Hiểu nghĩa từ Hạnh phúc ( BT1); tìm đợc từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa với từ hạnh
phúc, nêu đợc một số từ ngữ chứa tiếng phúc( BT2, BT3); xác định đợc yếu tố quan
trọng nhất tạo nên một gia đình hạnh phúc ( BT4 ).
ii. đồ dùng dạy học
Bảng phụ.
10

Generate time = 0.11808800697327 s. Memory usage = 1.94 MB