giáo án điền kinh dh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA: GIÁO DỤC THỂ CHẤT
TỔ : ĐIỀN KINH
GIÁO ÁN SỐ:6
KỸ THUẬT NHẢY CAO KIỂU NẰM NGHIÊNG
I.NHIỆM VỤ: Ôn cũ kỹ thuật tiếp đất va học mới kỹ thuật trên không
II.YÊU CẦU: Nắm vững cách thực hiện kỹ thuật qua xà nghiêng người và tiếp đất,
Nắm vững kỹ thuật giậm nhảy đá lăng và hoàn thiện kỹ thuật ,thực hiện qua xà thấp .
III.THỜI GIAN : 45 phút
IV. ĐỊA ĐIỂM Nhà thi đấu & dãy nhà C
V. DỤNG CỤ : Trụ ,xà ,nệm
VI.ĐỐI TƯỢNG : Sinh viên khoa GDTC lớp 2C
NỘI DUNG Lượng vận động PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC GHI
CHÚ
số lần Thời gian

I.PHẦN MỞ ĐẦU.
-Nhận lớp
-Phổ biến nội dung
-Khởi động
+ Khởi động chung :xoay khớp cổ,
khuỷu tay ,bả vai, cánh tay,hông , gối ,cổ
chân .
Các động tác bổ trợ . tay ngực,tay
vai,lưng bụng, lườn, … ép dọc, ép ngang
+ Khởi động chuyên môn :
chạy bước nhỏ 30m
chạy nâng cao đùi 30m
chạy đạp sau 30m


2lx8n
2 lần
10ph
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
@
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
@
x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x 
II.PHẦN CƠ BẢN :
1.Ôn cũ kỹ thuật qua xà và tiếp đất
-chạy 1-3 bước giậm nhảy đá lăng liên
tục -tại chỗ tập đá lăng xoay ép mũi chân
lăng và vai xuống
2. Học mới kỹ thuật trên không:
-chạy 1-3 bước giậm nhảy thu chân xoay
mũi và ép vai,chân lăng rơi xuống bằng
chân giậm nhảy qua xà chếch
4-6 lần
4-6 lần
4-6 lần
30ph
10ph
20ph
Cho học sinh thực hiện động tác
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
@
Giáo viên làm mẫu động tác, phân
tích kỹ thuật sau đó cho cả lớp cùng
làm.
Lưu ý:
+ Học sinh thực hiện từng
động tác, chậm nhưng chính
xác.
+ Học sinh giậm nhảy chân
nào thì rơi xuống bàng chân
- thực hiện như trên qua xà thấp
4 lần
đó, giậm nhảy xoay người 90
0
trên không, khi rơi xuống
khuỵu gối để giảm chấn động
khi tiếp đât.

III.XUỐNG LỚP
- thả lỏng , hồi tỉnh
- tâp trung lớp củng cố nội dung bài
học và nhận xét
- phổ biến nội dung buổi học kế tiếp
- xuống lớp
5ph Lớp tập họp thành 4 hàng ngang.
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
@

Generate time = 0.58761096000671 s. Memory usage = 1.93 MB