ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI HỌC KÌ I - MÔN VẬT LI 9 ( 2010 - 2011 )

PHÒNG GD& ĐT HUYỆN MÈO VẠC
Trường THCS Thượng Phùng
ĐỀ THI HỌC KÌ I
Năm học : 2010 – 2011
MÔN : VẬT LÍ 9
(Thời gian 45 phút không kể thời gian chép đề )
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Khoanh tròn vào phương án mà em cho là đúng nhất:
Câu 1: ( 0,5 điểm ) Hệ thức nào dưới đây biểu thị định luật Ôm?
A. U =
R
I
. B. I =
U
R
. C. I =
R
U
. D. R =
I
U
Câu 2 : ( 0,5 điểm ) Hệ thức nào dưới đây biểu thị mối quan hệ giữa điện trở R của
dây dẫn với chiều dài l, với tiết diện S và với điện trở suất ρ của vật liệu làm dây
dẫn?
A. R =
S
l
ρ
. B.
S
R
l
ρ
=
C. R =
ρ
lS
. D. R =
S
l
ρ
Câu 3 :( 0,5 điểm ) Dụng cụ nào dưới đây không có nam châm vĩnh cửu ?
A. La bàn. B. Loa điện.
C. Rơle điện từ. D. Đinamô xe đạp.
Câu 4 : ( 0,5 điểm ) Động cơ điện một chiều hoạt động dựa trên tác dụng nào dưới
đây ?
A. Sự nhiễm từ của sắt, thép.
B. Tác dụng của từ trường lên khung dây dẫn có dòng điện chạy qua.
C. Khả năng giữ được từ tính lâu dài của thép.
D. Tác dụng của dòng điện lên dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua.
II. TỰ LUẬN ( 8 điểm )
Câu 1. ( 4,0 điểm ) Hai bóng đèn có hiệu điện thế định mức
là U
1
= 1,5V, U
2
= 6V và được mắc vào
mạch điện có hiệu điện thế U = 7,5V như ở
sơ đồ hình 1. Tính điện trở của biến trở khi
hai đèn sáng bình thường. Biết điện trở của
đèn 1 là R
1
= 1,5Ω, đèn 2 là R
2
= 8Ω.
Hình 1.
Câu 2. ( 4,0 điểm ) Đặt một ống dây dẫn có trục vuông góc và cắt ngang một dây
dẫn thẳng AB có dòng điện I không đổi chạy qua theo chiều như ở hình 2.
a. Dùng quy tắc nào để xác định chiều các đường sức
từ trong lòng ống dây?
b. Xác định chiều đường sức từ trong lòng ống dây?
c. Dùng quy tắc nào để xác định chiều của lực điện từ
tác dụng lên dây dẫn AB.
d. Hãy cho biết chiều của lực điện từ tác dụng lên điểm
M của dây dẫn AB. Hình2.
M
A
B

I
Đ
2
Đ
1
ο ο
A B
C
R
x
PHÒNG GD& ĐT HUYỆN MÈO VẠC
Trường THCS Thượng Phùng
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I
Năm học : 2010 – 2011
MÔN : VẬT LÍ 9
( Thời gian 45 phút không kể thời gian chép đề)
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Khoanh tròn vào phương án mà em cho là đúng nhất:
Câu 1 Chọn B 0.5 đ
Câu 2 Chọn A 0.5 đ
Câu 3 Chọn C 0.5 đ
Câu 4 Chọn B 0.5 đ
II. TỰ LUẬN ( 8 điểm )
Câu 1 : (4,0 điểm)
Tính được:
1
1
1
1( )
U
I A
R
= =
(cho 1,0 điểm)

2
2
2
6
0,75( )
8
U
I A
R
= = =
( cho 1 ,0 điểm)
Tính được:
1 2
2
0,25( )
6( )
x
x
I I I A
U U V
= − =
= =
(cho 1 điểm)
Tính được:
6
8
0,75
x
x
x
U
R
I
= = = Ω
(cho 1 điểm)
Câu 2: ( 4,0 điểm )
- Ý a đúng cho 1,0 điểm
- Ý c đúng cho 1,0 điểm
- Ý b đúng cho 0,5 điểm
- Ý d đúng cho 0,5 điểm
- Hình biểu điễn đúng 1,0 điểm2
Đ
2
Đ
1
ο ο
A B
C
R
x
I
1
I
2
I
x
M
A
B
I
F

Generate time = 0.16433215141296 s. Memory usage = 1.93 MB