đề thi lớp 5 HKI

PGD-ĐT HUYỆN THÁP MƯỜI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ ĐIỀN 3 ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC
------------------------------------ ------------oOo-------------

ĐỀ THI HỌC KÌ 1
NĂM HỌC 2010 – 2011
MÔN : TIẾNG VIỆT ( VIẾT LỚP 5 )
THỜI GIAN : PHÚT
1/ CHÍNH TẢ : NGHE VIẾT

BÀI : BUÔN CHƯ LÊNH ĐÓN CÔ GIÁO
Y Hoa lấy trong gùi ra một trang giấy, trải lên sàn nhà. Mọi người im phăng phắc.
Y Hoa nghe rõ cả tiếng đập trong lồng ngực mình. Quỳ hai gối lên sàn, cô viết hai chữ thật to, thật
đậm : “ Bác Hồ”. Y Hoa viết xong, bong bao nhiêu tiếng cùng hò reo :
- Ôi, chữ cô giáo này ! nhìn kìa !
- A, chữ, chữ cô giáo !
2/ TẬP LÀM VĂN :
Em hãy tả một em bé đang ở tuổi tập nói, tập đi.

ĐÁP ÁN :
Môn chính tả :
- Học sinh viết sai 1 lỗi trừ 0,5 điểm, sai trùng từ trừ một từ.
- Học sinh viết sai mẫu chữ quy định trừ 1 điểm .
- Học sinh viết đúng, rõ rang, đúng mẫu chữ hưởng 5 điểm.
Môn tập làm văn :
- Bài văn viết rõ ràng, sạch sẽ, đúng mẫu chữ theo quy định,rõ 3 phần mở bài, thân bài,kết bài,
lời văn trôi trải, mạch lạc, có xử dụng từ ngữ so sánh, nhân hóa,…hưởng 5 điểm. Tùy vào bài viết
của HS của từng vùng mà GV uyển chuyển cho điểm sao cho hợp lý.

Generate time = 0.091085910797119 s. Memory usage = 1.93 MB