Ban tu kiem diem cuoi nam

Phòng GD-ĐT Tam Dơng
Trờng THCS Hoàng Đan
-----------------
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Bản tự kiểm điểm quá trình công tác
Năm học: 2009 - 2010
a- Họ và tên: Phùng Thanh Hng .
Ngày tháng năm sinh: 12/01/1979
Chức vụ công tác : Giáo viên .
Trờng công tác: Trờng THCS Hoàng Đan .
Những nhiệm vụ đợc giao trong năm qua :
+ Giảng dạy môn Toán , Tin khối 9 .
+ Tổ trởng Tổ KHTN.
+ Bồi dỡng HSG khối 9 môn : Casio và Toán .
Lơng hiện đang hởng hệ số: 3,00 , từ ngày 01 tháng 09 năm 2007 .
B- Kết quả rèn luyện phấn đấu và công tác :
I/ Phẩm chất đạo đức:
- Luôn có ý thức tu dỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, sống trung thực, giản dị
đúng mực, luôn là tấm gơng sáng cho học sinh noi theo.
II/ ý thức tổ chức , chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chế cơ quan :
- Chấp hành tốt mọi nội qui, quy chế cơ quan.
- Thực hiện đúng quy chế chuyên môn, kỷ luật lao động
III/ Chấp hành chủ trơng , đờng lối , chính sách của Đảng và nhà nớc -
Chấp hành nghiêm mọi chủ trơng mọi đờng lối chính sách của Đảng, Pháp luật
của Nhà nớc.
IV/ Tinh thần đoàn kết trong nội bộ cơ quan :
- Có tinh thần đoàn kết, có ý thức xây dựng tập thể vững mạnh
V/ ý kiến tập thể đánh giá 5 nội dung trên ( phần B)
................................................................................................................................
............................................................................................................................
Hiệu trởng
Đề nghị nâng bậc lơng hay không
trong kỳ này
.................................................................
Hiệu trởng
(ký tên đóng dấu )
Ngày 07 tháng 10 năm 2010.
Ngời tự kiểm điểm
( Ký , ghi rõ họ tên )
Phùng Thanh Hng

Generate time = 0.045767068862915 s. Memory usage = 1.93 MB