Đề Cương Ôn Thi HKI môn Sử Năm 2010-2011

ÔN TẬP LỊCH SỬ 8
1).Trình bày ý nghĩa lịch sử của công xã Pa-ri.
- Công xã là hình ảnh của một chế độ mới, xã hội mới, là sự cổ vũ nhân dân lao động toàn thế giới trong sự nghiệp
đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp hơn.
2).Vì sau cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là cuộc cách mạng tư sản?
- Nhân dân ở Bắc Mĩ lật đổ ách thống trị của thực dân Anh.
- Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
3).Nguyên nhân dẫn đến kinh tế Anh , Pháp bị suy giảm.
*Ở Anh:- Do công nghiệp ở Anh phát triển sớm, hàng loạt máy móc, trang thiết bị dần dần trở nên lạc hậu. Giai cấp
tư sản Anh lại chú trọng đầu tư vào các nước thuộc điạ hơn là đầu tư, đổi mới và phát triển công nghiệp trong nước.
*Ở Pháp:- Do hậu quả của chiến tranh Pháp- Phổ 1870: Pháp thất bại, bồi thường cho Phổ, nhịp độ phát triển công
nghiệp của Pháp chậm lại.
4).Nguyên nhân dẫn đến kinh tế Đức , Mĩ phát triển nhanh chóng.
*Ở Đức:- Do giành được nhiều quyền lợi từ Pháp sau chiến tranh Pháp- Phổ và ứng dụng những thành tựu mới
nhất của khoa học- kĩ thuật vào sản xuất, giàu than đá, thống nhất được thị trường dân tộc.
*Ở Mĩ:- Tài nguyên thiên nhiên phong phú, thị trường trong nước không ngừng mở rộng, thu hút hàng triệu nhân
lực nhập cư của thế giới(nhất là từ Châu Âu), ứng dụng khoa học- kĩ thuật và hợp lí hóa sản xuất, lợi dụng nguồn đầu
tư của châu Âu và hoàn cảnh hòa bình lâu dài để phát triển kinh tế.
5).Trình bày diễn biến cách mạng Nga 1905- 1907.
- Ngày 9-1-1905, 14 vạn công nhân và cùng với gia đình không vũ khícung điện mùa đông gởi yêu sáchNhà vua
cho quân đội và cảnh sát nổ súng1000 người chết, 2000 người bị thương, căm phẫn khắp nơi. Gọi là “ngày chủ
nhật đẫm máu”.
- Tháng 5-1905, nông dân nổi dậy đánh phá dinh cơ của chế độ phong kiến.
- Tháng 6-1905, thủy thủ trên chiến hạm Pô-tem-kin khởi nghĩa.
- Tháng 12-1905, khởi nghĩa vũ trang ở Mát-xcơ-va.
6).Ý nghĩa lịch sử của cách mạng Nga 1905- 1907.
- Giáng một đòn chí tử vào nền thống trị của địa chủ và tư sản.
- Làm suy yếu chế độ Nga hoàng.
- Là bước chuẩn bị cho cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa sẽ diễn ra năm 1917.
7).Nguyên nhân nào dẫn đến các nước ở châu Á( Trung Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á) bị các nước đế
quốc xâm lược và xâu xé.
- Vị trí chiến lược quan trọng.
- Do dân số đông nên nguồn nhân công rẻ và thị trường tiêu thụ lớn.
- Giàu tài nguyên thiên nhiên phong phú.
- Chế độ phong kiến suy yếu.
8).Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh quốc tế thứ nhất(1910-1918). Kết cục chiến tranh thế giới thứ
nhất. Tại sao cuộc chiến tranh 1914-1918 gọi là cuộc chiến tranh thế giới.
* Nguyên nhân:
- Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về thuộc địa và thị trường.
-Thành lập 2 khối quân sự:
+Khối Liên minh : Đức-Áo-Hung .
+Khối Hiệp ước : Anh-Pháp-Nga .
* Duyên cớ:
+ Ngày 28-6-1914, thái tử Áo-Hung bị một phần tử khủng bố ở Xéc-bi ám sát.
+ Ngày 28-7-1914, Áo-Hung tuyên chiến với Xéc-bi.
+ Ngày 1-8, Đức tuyên chiến với Nga.
+ Ngày 3-8, tuyên chiến với Pháp.
+ Ngày 4-8, Anh tuyên chiến với Đức
 Chiến tranh bùng nổ.
* Kết cục:
- Chiến tranh đã gây nhiều tai họa cho nhân loại:
+ 10 triệu người chết, 20 triệu người bị thương.
+ Nhiều thành phố, làng mạc,đường sá, cầu cống, nhà máy bị phá hủy.
+ Số tiền các nước tham chiến chi phí cho chiến tranh lên tới 85 tỉ đô la.
* Gọi là cuộc chiến tranh thế giới, vì:
- Lúc đầu từ năm nước tham gia lôi cuốn 38 nước và nhiều thuộc đòa tham chiến.
- Chiến tranh diễn ra ở châu Âu và sau đó lan rộng ở các châu lục, nhiều biển và đại dương.
- Nhiều loại vũ khí hiện đại được đưa vào sử dụng.
- Là cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghóa mang tính chất phi nghóa, phản động.
9).Trình bày diễn biến cách mạng tháng 2, tháng 10 Nga. Ý nghĩa cách mạng tháng 10 Nga.
* Diễn biến cách mạng tháng 2(1917):
- Ngày 23-2(8-3), 9 vạn nữ cơng nhân ở Pê-tơ-rơ-grát bãi cơng.
- Ba ngày sau tổng bãi cơng bao trùm khắp thánh phố trở thành khởi nghĩa vũ trang và binh lính hưởng ứng.
-Khởi nghĩa thắng lợi chế độ Qn chủ chun chế bị lật đổ, nước Nga trở thành nước cộng hòa.
* Diễn biến cách mạng tháng 10(1917):
- Tháng 7-10, Lê-nin tiếp tục bí mật rời Phần Lan về Pê-tơ-rơ-grát, để tiếp tục cách mạng.
- Ngày 24-10(6-11), Lê-nin đến điện Xmơ-nưi.
Cách mạng bùng nổ.
- Ngày25-10(7-11), chiếm cung điện Mùa Đơng.
* Ý nghĩa cách mạng tháng 10 Nga:
- Đối với nước Nga:
+ Làm thay đổi hồn tồn vận mệnh nước Nga và số phận của hàng triệu con người ở Nga
+ Đưa nhân dân lao động lên nắm quyền.
+ Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa.
- Đối với thế giới:
+ Thế giới có những thay đổi lớn.
+ Tạo điều kiện cho sự phát triển của phong trào giai cấp vơ sản và các dân tộc bị áp bức.
10).Hồn cảnh và nội dung chính sách kinh tế mới (NEP). Trong q trình xây dựng cơ sở vật chất
của chủ nghĩa xã hội thì Liên Xơ ưu tiên trọng tâm cho nghành nào?
* Tình hình nước Nga sau chiến tranh:
- Kinh tế: bị tàn phá nặng nề.
- Đói khổ, dịch bệnh.
- Bọn phản cách mạng nổi dậy.
* Tháng 3-1921, nước Nga thực hiện chính sách kinh tế mới, do Lê-nin đề xướng.
- Nội dung: chủ yếu của chính sách kinh tế mới là bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa và thay thế bằng chế độ
thu thuế lương thực (sau khi nộp đủ thuế lương thực quy định, nơng dân được quyền sử dụng số dư thừa), thực hiện
tự do bn bán, mở lại các chợ, cho phép tư nhân được mở các xí nghiệp nhỏ và khuyến khích tư bản nước ngồi đầu
tư, kinh doanh ở Nga.
* Trong q trình xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội thì Liên Xơ ưu tiên trọng tâm cho nghành cơng
nghiệp nặng.
11).Ngun nhân, biểu hiện, hậu quả cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933.
* Ngun nhân:
- Sản xuất ồ ạt, chạy theo lợi nhuận.
- Hàng hóa ế thừa Cung vượt cầu.
- Người dân khơng có tiền mua sắm.
 Khủng hoảng thừa.
* Biểu hiện:
- Mức sản xuất giảm 42%.
- Cơng nghiệp: bị sa sút50 triệu người thất nghiệp.
* Hậu quả:
- Sản xuất bị đình đốn, nạn thất nghiệp, người lao động đói khổ.
- Hai con đường thốt khỏi cuộc khủng hoảng:
+ Cải cách kinh tế- xã hội(Anh, Pháp).
+ Phát xít hóa chính quyền(Đức, Ý, Nhật).
12).Ngun nhân dẫn đến kinh tế Mĩ phát triển vượt trội. Để thốt khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế
nước Mĩ làm gì? Nội dung, tác dụng của chính sách đó.
* Nguyên nhân kinh tế Mó phát triển vượt trội:
- Cải tiến kó thuật.
- Thực hiện phương pháp sản xuất day chuyền.
- Tăng cường độ lao động.
- Bóc lột công nhân.
* Để thốt khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế tổng thống Mĩ Ph.Ru-dơ-ven đề ra chính sách mới:
- Nội dung:
+Bao gồm các biện pháp nhằm giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi sự phát triển của nghành kinh tế-tài chính.
Chính phủ Ru-dơ-ven đã ban hành các đạo luật về phục hưng cơng nghiệp, nơng nghiệp và ngân hàng với những quy
định chặt chẽ, đặt dưới sự kiểm sốt của Nhà nước.
+ Nhà nước tư sản đã tăng cường vai trò của mình trong việc cải tổ hệ thống ngân hàng, tổ chức lại sản xuất,
cứu trợ người thất nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm mới và ổn định tình hình xã hội.
- Tác dụng: Chính sách mới đã cứu nguy cho chủ nghĩa tư bản Mĩ nhưng giải quyết phần nào những khó khăn của
người lao động trong thời điểm đó và góp phần làm cho nước Mĩ duy trì được chế độ dân chủ tư sản.
13).Nhật Bản làm gì để thốt khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933.
- Từ năm 1929-1933 , Nhật Bản lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế và đã giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế
- Phát xít hóa chính quyền :
+ Đối nội : Tăng cường, đàn áp bóc lột nhân dân.
+ Đối ngoại : Mở rộng chiến tranh xâm lược
14).Ngun nhân dẫn đến chiến tranh quốc tế thứ hai(1939-1945). Kết cục chiến tranh thế giới thứ
hai.
* Ngun nhân:- Mâu thuẫn giữa các nước tiếp tục nảy sinh sau chiến tranh thế giới thứ nhất(Thị trường, thuộc
địa). Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933, chính sách thỏa hiệp của Anh, Pháp, Mĩ.
* Kết cục:
- Chiến tranh kết thúc với sự thất bại của khối phát xít, khối đồng minh chiến thắng.
- Là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất và tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử lồi người: 60 triệu người chết,
90 triệu người bị tàn tật, thiệt hại về vật chất gấp 10 lần so với chiến tranh trong 1000 năm trước đó cộng lại.
- Chiến tranh kết thúc dẫn đến những biến đổi căn bản của tình hình thế giới .
------------Hết-------------

Generate time = 0.19082188606262 s. Memory usage = 1.93 MB