TĐ Lớp 3: Hủ bạc của người cha


Thứ ngày tháng năm 2010
Tập đọc – Kể chuyện
Hũ bạc của người cha( tiết 2)
I. Luyện đọc lại:
Đọc phân vai đoạn 4 và đoạn 5.
II. Kể chuyện:
1. Sắp xếp lại các tranh sau theo đúng thứ tự trong
câu chuyện Hũ bạc của người cha:
1
2
3 4
5
II. Kể chuyện:
1. Sắp xếp lại các tranh sau theo đúng thứ tự trong
câu chuyện Hũ bạc của người cha:
2. Kể lại toàn bộ câu chuyện:
1
2
3 45
II. Kể chuyện:
2. Kể lại toàn bộ câu chuyện:
Đoạn 1: Anh con trai lười biếng chỉ ngủ còn cha già còng lưng làm việc .
3

Generate time = 0.099406957626343 s. Memory usage = 1.92 MB