KẾT QUẢ XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2009 - 2010

TỔNG HỢP SKKN MẦM NON
STT Tên đề tài Bộ môn Người thực hiện Tổ khối Đơn vị XLHĐKH
TRUỜNG
XLHĐKH
Huyện
1 Một số biện pháp giáo dục trẻ bảo
vệ môi trường trong trường MN
MTXQ Nguyễn Thị Loan Tổ nuôi MN Tân Phước A KXL
2 Một số biện pháp giáo dục trẻ
khuyết tật hoà nhập cộng đồng
GD trẻ
khuyết tật
Lê Thị Tình Tổ chồi MN Tân Phước B KXL
3 Một số biện pháp tham mưu thực
hiện công tác xã hội hoá xây dựng
CSVC trường học.
Nhiều HĐ
khác nhau
Hứa Thị Phước VP MN Sơn Ca A B
4 Một số biện pháp nâng cao khả
năng cảm thụ thơ-chuyện cho trẻ 5-
6 tuổi.
LQVH-CV Nguyễn Thị Quỳnh VP MN Sơn Ca A KXL
5 Một số biện pháp thực hiện tốt công
tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ tại
trường MN.
Phạm Thị Thu Dung VP MN Sơn Ca A C
6 Một số biện pháp làm đồ dùng đồ
chơi bằng vật liệu phế thải.
Tạo hình Hồ Thị Hồng Linh Lá MN Sơn Ca B C
7 Một số biện pháp làm đồ dùng đồ
chơi phục vụ giảng dạy trẻ 4-5 tuổi.
LQMTXQ Trần Thị Lục Chồi MN Sơn Ca A C
8 Một số biện pháp làm đồ dùng dạy
học phục vụ cho nhà trẻ.
Nhiều HĐ
khác nhau
Hoàng Thị Kim Thanh Nhà trẻ MN Sơn Ca A B
9 Một số biện pháp làm đồ dùng dạy
học phục vụ cho việc giảng dạy 19-
24 tháng.
Nhiều HĐ
khác nhau
Phan Thị Kiều Oanh Nhà trẻ MN Sơn Ca A C
10 Một số biện pháp làm đồ dùng đồ
chơi phục vụ giảng dạy trẻ 25-36
tháng.
PTNN&CX Vũ Thị Mỹ Trinh Nhà trẻ MN Sơn Ca A B
11 Một số biện pháp làm đồ dùng đồ
chơi phục vụ việc giảng dạy trẻ 4-5
tuổi.
Nhiều HĐ
khác nhau
Lê Thị Điền Chồi MN Sơn Ca B B
12 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi
nắm vững 29 chữ cái.
LQCC Nguyễn Thị Thanh Hải Lá MN Tân Phú B B
13 Làm một số đồ dùng phương tiện
giao thông.
HĐG Nguyễn Thị Lan Nhà trẻ MN Tân Phú B KXL
14 Một số biện pháp giúp trẻ chơi tốt ở
góc xây dựng.
HĐG Trần Thị Loan Lá MN Tân Phú B KXL
15 Một số biện pháp cho trẻ học tốt
hoạt động tạo hình (4-5 tuổi).
Tạo hình Ngô Thị Tuyết Chồi MN Tân Phú B KXL
16 Một số biện pháp giúp trẻ ăn ngon
miệng.
Nguyễn Thị Kim Nhạn Tổ nuôi MN Tân Phú B B
17 Làm thế nào để trẻ thích học môn
Toán.
LQVT Nguyễn Thị Mộng Lài Lá MN Tân Phú B KXL
18 Một số biện pháp nhằm giúp trẻ học
tốt môn tạo hình
Tạo hình Giang Thị Lãnh Lá MN Tân Phú B KXL
19 Một số biện pháp cho trẻ 4-5 tuổi
học tốt môn Văn học
VH Ngô Thị Ngọc Ánh Chồi MN Tân Phú B B
20 Một số biện pháp giáo dục bảo vệ
mơi trường trong trường mầm non.
Nguyễn Thị Thanh Châu HC-VP MN Hoa Hồng
A
C
21 Phó hiệu trưởng quản lý vệ sinh an
toàn thực phẩm.
Vũ Thị Liễu HC-VP MN Hoa Hồng
A
KXL
22 Một số biện pháp tuyên truyền giáo
dục và bảo vệ môi trường trong
trường mầm non
Nhiều bộ
môn
Nguyển Thị Hiền HC – VP MN Đồng Tiến A B
23 Một số biện pháp giáo dục hành vi
văn hoá cho trẻ mầm non
Nhiều bộ
môn
Kiều Thị Bưởi HC – VP MN Đồng Tiến A B
24 Một số cách làm rối nhằm phục vụ
trong các hoạt động của trẻ (5-6
tuổi )
Nhiều bộ
môn
Lê Thị Lành Lá MN Đồng Tiến
A B
25 Một số biện pháp đưa con rối vào
các hoạt động dạy học cho trẻ từ (4-
5 tuổi )
Nhiều bộ
môn
Kiều Thị Hạnh Chồi MN Đồng Tiến B KXL
26 Một số sáng kiến trong việc sáng
tác câu đố kích thích tư duy cho trẻ
Nhiều bộ
môn

Trần Thị Hồng Nhung Mầm MN Đồng Tiến A KXL
27 Tận dụng và tạo tình huống cụ thể
để nâng cao chất lượng làm quen
với toán
LQVT Vũ Thị Hương Chồi MN Đồng Tiến B KXL
28 Một số kinh nghiệm trong công tác
quản lý trường MN.
QL Nguyễn Thị Sen VP MN Thuận Lợi A B
29 Một số kinh nghiệm trong việc bồi
dưỡng chuyên môn cho GV.
QL Đinh Thị Luận Hiền VP MN Thuận Lợi A B
30 Một số kinh nghiệm trong việc
hướng dẫn giáo viên làm đồ dùng-
đồ chơi tự tạo.
ĐDĐC Nguyễn Thị Kiều VP MN Thuận Lợi A B
31 Một số biện pháp giáo dục thể chất Thể dục Lê Thị Thực VP MN Thuận Lợi A KXL
cho trẻ 3 tuổi.
32 Một số kinh nghiệm giúp trẻ 5 tuổi
học tốt hoạt động làm quen Văn
học (chuyện).
LQVH Nguyễn Thị Bình Lá MN Thuận Lợi A B
33 Một số kinh nghiệm giúp trẻ làm
quen với tiết Thơ.
LQVH Trịnh Thị Hằng Mẩm-Chồi MN Thuận Lợi A KXL
34 Một số biện pháp rèn luyện giáo
dục lễ giáo cho trẻ 4 tuổi.
GDLG Ngô Thị Thuý Hằng Mẩm-chồi MN Thuận Lợi A KXL
35 Một số kinh nghiệm giúp trẻ 25-36
tháng học tốt Hoạt động góc.
HĐG Trần Thị Tuyết Mẩm-chồi MN Thuận Lợi A B
36 Một số biện pháp giúp trẻ học tốt
hoạt động Làm Quen Văn Học
LQVH Lê Thị Xuyến Lá
MN Tân Tiến
A
B
37 Một số biện pháp lồng ghép trò
chơi dân gian vào các hoạt động
nhằm gây hứng thú cho trẻ
Tích hợp Lê Thị Phương Lá MN Tân Tiến A B
38 Một số biện pháp dạy kỹ năng vận
động múa
Phạm Thị Diên Lá MN Tân Tiến A
B
39 Một số sáng kiến và kinh nghiệm
làm đồ dùng dạy học và hướng dẫn
trẻ 5- 6 tuổi làm đồ dùng bằng vật
liệu phế thải
Đồ dùng
-Đồ chơi
Đặng Thị Kim Sơn Lá MN Tân Tiến A
C
40 Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi
học tốt hoạt động tạo hình.
Tạo hình Nguyễn Thị Tài Chồi MN Tân Tiến A
KXL
41 một số biện pháp rèn luyện cách
phát âm cho trẻ 4-5 tuổi thông qua
môn kể chuyện.
Văn học Tăng Thị Nguyệt Chồi MN Tân Tiến B KXL
42 Một số kinh nghiệm để dạy trẻ 3-4
tuổi học tốt môn làm quen với toán
LQ Với
Toán
Nguyễn Thị Thành Mầm MN Tân Tiến B
KXL
43 Một số biện pháp nâng cao chất
lượng chăm sóc và giáo dục dinh
dưỡng cho trẻ 3 tuổi.
CS&GD Đỗ Thị Huệ Mầm MN Tân Tiến A C
44 Một số biện pháp chăm sóc phòng
chống suy dinh dưỡng cho trẻ 25-
36 tháng.
CS&GD Nguyễn Thị Nhinh Nhà trẻ MN Tân Tiến B B
45 Một số kinh nghiệm sưu tầm tuyển
chọn các bài đồng dao cho trẻ theo
chủ điểm.
CM Trần Thị Hoa VP MN Tân Lập A KXL
46 Một số kinh nghiệm, biện pháp giúp
trẻ ăn ngon
Bán trú Lê Thị Lan VP MN Tân Lập A KXL
47 Một số phương pháp giúp trẻ nắm
vững kiến thức Toán (3-5 tuổi)
HĐLQ Toán Bùi Thị Loan Chồi MN Tân Lập B KXL
48 Một số biện pháp giúp trẻ hứng thú
trong việc làm quen với hoạt động
tạo hình.
HĐ tạo hình Nguyễn Thị Hường Chồi MN Tân Lập A B
49 Làm thế nào để dạy tốt hoạt động
làm quen văn học cho trẻ mẫu giáo
LQVH Tạ Thị Hải Chồi MN Tân Lập A KXL
50 Một số kinh nghiệm dạy trẻ học tốt
môn làm quen văn học.
LQVH Nguyễn Thị Cúc Lá MN Tân Lập A B
51 Một số kinh nghiệm vận dụng trò
chơi giúp trẻ học tốt nội dung, số
lượng-chữ số trong hoạt động làm
quen với Toán
HĐLQ Toán
Nguyễn Thị Hồng
Lá MN Tân Lập B KXL
52 Một số kinh nghiệm làm đồ dùng
đồ chơi ở trường MN.
ĐDĐC Nguyễn Thị Viết Lá MN Tân Lập A KXL
53 Một số kinh nghiệm tổ chức hoạt
động ngoài trời cho trẻ.
HĐ ngoài
trời
Tạ Thị Nghĩa Lá MN Tân Lập A B
54 Một số hình thức tổ chức cho trẻ
mẫu giáo hứng thú khi hoạt động
làm quen với Toán.
LQ với
Toán
Phan Thị Huyền Sen Mầm MN Tân Lập A KXL
55 Một số biện pháp phối kết hợp giữa
gia đình và nhà trường trong công
tác chăm sóc giáo dục trẻ.
CBQL Trần Thị Mỹ Lý VP MN Hướng
Dương
A B
56 Một số kinh nghiệm nhỏ giúp trẻ
học tốt hoạt động làm quen Văn
học.
LQVH Trần Thị Thu Hạnh Nhà trẻ MN Hướng
Dương
A B
57 Một số biện pháp giúp trẻ học tốt
hoạt động làm quen Văn học
LQVH Nguyễn Thị Ngọt Mầm-chồi MN Hướng
Dương
A KXL
58 Một số biện pháp giáo dục lễ giáo
cho trẻ lứa tuổi nhà trẻ
Lễ giáo Trần Thị Chuyền Nhà trẻ MN Hướng
Dương
B KXL
59 Một số sáng kiến giúp trẻ phát triển
trí tuệ và thể chất qua hoạt động bé
tập làm nội trợ trong trường MN.
Lê Thị Tuyến Hành
chính
MN Tân Hoà A B
60 Một số biện pháp làm đồ dùng đồ
chơi bằng nguyên vật liệu dễ tìm.
Trần Thị Mính Nhà trẻ-Lá MN Tân Hoà B KXL
61 Một số kỹ năng tạo hình từ nguyên
liệu thiên nhiên.
Tạo hình Quách Thị Hải Yến Mầm-Chồi MN Tân Hoà B KXL
62 Một số sáng kiến kinh nghiệm trong
việc giáo dục hành vi văn minh cho
Đoàn Thị Hải Yến Mầm-Chồi MN Tân Hoà B KXL
trẻ MN.
63 Một số biện pháp dạy trẻ dân tộc
Nùng làm quen với tiếng phổ thông
trong trường MN.
Dương Thị Oanh Mầm-Chồi MN Tân Hoà A B
64 Một số biện pháp nâng cao chất
lượng GD trẻ 5-6 tuổi bảo vệ môi
trường khi trẻ làm quen với MTXQ.
Đặng Hoài An Văn
phòng
MN Đồng Tâm A B
65 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi
học tốt hoạt động tạo hình
Nguyễn Thị Trúc Lê Lá MN Đồng Tâm B KXL
66 Một số biện pháp giúp trẻ học tốt
bộ môn MTXQ
Nguyễn Thị Ái Ly Chồi MN Đồng Tâm B KXL
67 Một số biện pháp nhằm lồng ghép
giáo dục bảo vệ môi trường một
cánh hiệu quả cho trẻ mẫu giáo
GDBVMT Đinh Thị Lan Chi Hành
chính
MN Tân Hưng B KXL
68 Một số biện pháp bồi dưỡng chuyên
môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo
viên ở trường MN tân hưng
Quản lý Nguyễn Thị Phương Lan MN Tân Hưng B KXL
TIỂU HỌC
STT Tên đề tài Bộ môn Người thực hiện Tổ khối Đơn vị XLHĐKH
TRUỜNG
XLHĐKH
Huyện
1 Một số biện pháp HDHS giải bài
toán có lời văn liên quan đến HCN
ở lớp 4 Trường TH Tân phước B
NH: 2009-2010
Toán Nguyễn Thị Thành 4,5 TH Tân phước B A C
2 Một số biện pháp rèn viết đúng cho
HS lớp 1 ở trường TH Tân Phước B
NH: 2009-2010.
Tiếng việt Triệu Thị Bích Huyền 1 TH Tân phước B A KXL
3 Một vài kinh nghiệm về việc tự làm
và sử dụng ĐDDH môn học vần lớp
1.
Tiếng việt Trần Thị Hoa 1 TH Tân phước B B KXL
4 Một số biện pháp dạy Tập đọc nhạc
cho HS lớp 4 trường TH Tân phước
B NH: 2009-2010
Âm nhạc Nguyễn Thị Ngọc Bình 3 TH Tân phước B A B
5 Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 1 ở
trường TH Thuận Phú 1.
Đào Thị Thu sương 1 TH Thuận Phú 1 A B
6 Một số biện pháp rèn chữ viết cho
HS lớp 1.
Tiếng việt Nguyễn Thị Kim Nga 1 TH Thuận Phú 1 A KXL
7 Một số biện pháp giúp Hs không
đọc nguyên văn bài khi đọc trả lời
câu hỏi ở môn Tập đọc lớp 2.
Tiếng việt Lê Thị Thanh Xuân 2 TH Thuận Phú 1 A B
8 Biện pháp hữu ích trong dạy TLV
lớp 3.
Tiếng việt Nguyễn Thị Sáu 3 TH Thuận Phú 1 A KXL
9 Sử dụng một số trò chơi học tập
trong giờ học toán ở lớp 2 theo
chương trình đổi mới.
Toán Lê Thị Minh Loan 4 TH Thuận Phú 1 A KXL
10 Một số biện pháp dạy nội dung hội
thoại trong phân môn TLV cho HS
lớp 5.
Tiếng việt Nguyễn Thị Nguyên 5 TH Thuận Phú 1 A KXL
11 Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học
sinh giỏi môn Toán lớp 5.
Toán Phạm Thị Thanh Hà 5 TH Thuận Phú 1 A C
12 Phát huy vai trò của Ban cán sự lớp
trong công tác chủ nhiệm.
Văn Thị Nhật Thanh 2 TH Thuận Phú 1 A KXL
13 Sử dụng phương pháp trò chơi dạy
môn TNXH gây hứng thú cho HS
lớp 3.
TNXH Nguyễn Thị Tươi 3 TH Tân Tiến A C
14 Một số biện pháp giúp HS lớp 5 học
tốt giải toán có lời văn.
Toán Háp Thị Lý 5 TH Tân Tiến A C
15 Một số biện pháp “Rèn chữ-Giữ
vở” cho Hs tiểu học.
Tiếng Việt Nguyễn Thị Dung 3 TH Tân Tiến A B
16 Thiết kế một số trò chơi học tập
trong dạy học Tiếng Việt 2.
Tiếng Việt Đào Thị Huấn 1 TH Tân Tiến A C
17 Kinh nghiệm dạy một số bài toán
hình học lớp 4.
Toán Lê Thị Nhâm 4 TH Tân Tiến A C
18 Một số biện pháp giảng dạy: Thực
hành rèn luyện kỹ năng diễn đạt
trong phân môn TLV lớp 2.
Tiếng Việt Nguyễn Minh Nhâm 2 TH Tân Tiến A C
19 Một số biện pháp để duy trì sĩ số
HS.
Công tác
chủ nhiệm
Nguyễn Thị Hường 5 TH Tân Tiến A B
20 Một số phương pháp giảng dạy môn
Âm nhạc lớp 4.
Âm nhạc Tạ Thị Nhung 5 TH Tân Tiến B KXL
21 Một số biện pháp bồi dưỡng học
sinh giỏi Toán lớp 5.
Toán Đinh Thị Nhàn 5 TH Tân Tiến A B
22 Một số biện pháp giúp Hs học tôt
môn tự chọn (môn đá cầu) ở lớp 4.
Thể dục Trần Thị Thái 5 TH Tân Tiến B KXL
23 Lỗi chính tả của HS Tiểu học.
nguyên nhân và cách khắc phục.
Tiếng Việt Phạm Thị Hảo 1 TH Tân Tiến A KXL
24 Hoạt động du khảo về nguồn với
công tác giáo dục truyền thống.
TPT Nguyễn Doãn Toả 3 TH Thuận Lợi B A B
25 Một số biện pháp giúp HS ghi nhớ
và khắc sâu kiến thức nội dung bài
văn, bài thơ trong phân môn Tập
đọc lớp 3- TH Thuận Lợi B. năm
học 2009-2010.
Tiếng Việt Bùi Thị Thu Sương 3 TH Thuận Lợi B A KXL
26 Xây dựng trò chơi sắm vai trong
TLV, bài làm miệng cho HS lớp 2
dân tộc Stiêng trường TH Thuận
Lợi B, năm học 2009-2010.
Tiếng Việt Nguyễn đức Hậu 2 TH Thuận Lợi B A KXL
27 Một số biện pháp giúp HS viết đúng
chính tả ở lớp 4 trường TH Thuận
Lợi B, năm học 2009-2010
Tiếng Việt Nguyễn Thị Nhiều 4 TH Thuận Lợi B A C
28 Vận dụng phương pháp tích cực và
một số kinh nghiệm để nâng cao
hiệu quả dạy học phân môn Tập đọc
lớp 4.
Tiếng Việt Vũ Thị Lý 4 TH Thuận Lợi B A B
29 Một số biện pháp dạy học, giúp HS
tích cực, chủ động và học tốt môn
Toán lớp 5 ở trường TH Thuận Lợi
B, năm học 2009-2010.
Toán Đặng Thị Nhật Lệ 5 TH Thuận Lợi B A B
30 Tạo hứng thú học tập cho HS trong
giảng dạy mơn Tốn lớp 1 trường
TH Thuận Lợi B, giai đoạn 2008-
2010.
Tiếng Việt Bùi Thị Hà 1 TH Thuận Lợi B A C
31 Một số biện pháp quản lý nhằm duy
trì sĩ số HS dân tộc ở trường TH
Thuận Lợi B, năm học 2009-2010.
QL Nguyễn Thị Thu Anh 1 TH Thuận Lợi B A B
32 Một số kinh nghiệm rèn chữ -giữ vở
cho học sinh lớp 5
Tiếng Việt Nguyễn Thị Minh Long 5 TH Đồng Tiến A A B
33 Một số biện pháp giúp học sinh lớp
3 giải tốn có lời văn
Tốn Hồng Thị Hải Yến 3 TH Đồng Tiến A A KXL
34 Một số giải pháp rèn chữ cho học
sinh đạt hiệu quả.
Tiếng Việt Ngơ Thị Th 2 TH Đồng Tiến A A KXL
35 Một số biện pháp đưa đơn vị tiến
dần đến chuẩn quốc gia về
PCGDTH đúng độ tuổi xã Tân Lợi
năm 2009
CMC-
PCGD
Trần Định I TH Đồng Tâm B A KXL
36 Một số giải pháp khắc phục lỗi
chính tả cho học sinh lớp 2 Trường
Tiểu học Đồng Tâm B năm học
2009-2010
Tiếng Việt Nguyễn Thị Tiến II TH Đồng Tâm B A C
37 Một số kinh nghiệm hướng dẫn học
sinh lớp 3 rèn chữ việt đúng và đẹp Tiếng Việt Trịnh Thị Tuệ Minh III TH Đồng Tâm B A B
38 Một số biện pháp giúp học sinh
phân biệt dấu hỏi – dấu ngã trong
phân mơn chính tả
Tiếng Việt Phạm Thị Ninh IV,V TH Đồng Tâm B A C
39 Một số biện pháp nhằm phát huy vai
trò của phụ trách chi và xây dựng
chi đội mạnh
Cơng tác
Đội
Nguyễn Văn Mão V. phòng TH Đồng Tâm B A KXL
40 Một số biện pháp nâng cao chất
lượng phân mơn chính tả lớp 3
năm học 2009 – 2010
Chính tả Đỗ Thị Diệu Linh Khối 3 Trường TH &
THCS Tân Hưng
A C
41 Một số kinh nghiệm dạy tập đọc của
lớp 4A của trường TH & THCS Tân
Hưng năm học 2009 – 2010
Tiếng việt Đặg Thị Thanh Thảo Khối 4 Trường TH &
THCS Tân Hưng
A KXL
42 Một số biện pháp giáo dục học sinh
biết giữ vệ sinh trong nhà trường
của trường TH & THCS Tân Hưng
năm học 2009 – 2010
GDBVMT Phạm Thị Phượng Khối 3 Trường TH &
THCS Tân Hưng
A KXL

Generate time = 0.19505190849304 s. Memory usage = 1.94 MB