T54+55 ôn tâp truyện dân gian


Trưa hè mẹ kể con nghe
Thuở xưa ông Gióng nhổ tre diệt thù
Đàn kêu tích tịch tình tang
Ai mang công chúa dưới hang trở về
Ở ĐÂY CÓ
BÁN CÁ TƯƠI

Ở ĐÂY CÓ BÁN
CÁ TƯƠI

I. Định nghĩa về các thể loại truyện
dân gian đã học:
stt Thể loại
Định nghĩa
1
2
3
Truyền
thuyết
Truyện
cổ tích
Truyện
ngụ
ngôn
4
Truyện
cười
Kể tên các thể loại truyện
dân gian đã học?
Ngày:16.11.2010
Tiết 54
Tiết 54

stt
Thể
loại
Định nghĩa
1
2
3
Truyền
thuyết
Truyện
cổ tích
Truyện
ngụ ngôn
Truyền thuyết là loại truyện dân gian kể về
các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch
sử thời quá khứ, thường có yếu tố tưởng
tượng, kì ảo. Truyền thuyết thể hiện thái độ và
cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiện
và nhân vật lịch sử được kể.
4
Truyện
cười
Truyền thuyết là gì?
1.Truyền thuyết:
( Học chú thích SGK / tr 7)
Tiết 54
I. Định nghĩa về các thể loại truyện
dân gian đã học:

stt
Thể
loại
Định nghĩa
1
2
3
Truyền
thuyết
Truyện
cổ tích
Truyện
ngụ
ngôn
Truyền thuyết là loại truyện dân gian kể về các
nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời
quá khứ, thường có yếu tố tưởng tượng, kì ảo.
Truyền thuyết thể hiện thái độ và cách đánh giá
của nhân dân đối với các sự kiện và nhân vật lịch
sử được kể.
Loại truyện dân gian kể về cuộc đời của một số
kiểu nhân vật quen thuộc. Truyện cổ tích thường
có yếu tố hoang đường, thể hiện ước mơ,niềm tin
của nhân dân về chiến thắng cuối cùng của cái
thiện đối với cái ác, cái tốt đối với cái xấu, sự công
bằng đối với sự bất công.
4
Truyện
cười
Thế nào là
truyện cổ tích?
1.Truyền thuyết:
( Học chú thích SGK/tr 7)
2. Truyện cổ tích:
( Học chú thích SGK/ tr 53)
Ngày:16.11.2010
Tiết 54
I. Định nghĩa về các thể loại truyện
dân gian đã học:
Tiết 54

stt
Thể
loại
Định nghĩa
1
2
3
Truyền
thuyết
Truyện
cổ tích
Truyện
ngụ
ngôn
Truyền thuyết là loại truyện dân gian kể về các
nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời
quá khứ, thường có yếu tố tưởng tượng, kì ảo.
Truyền thuyết thể hiện thái độ và cách đánh giá
của nhân dân đối với các sự kiện và nhân vật lịch
sử được kể.
Loại truyện dân gian kể về cuộc đời của một số
kiểu nhân vật quen thuộc. Truyện cổ tích thường
có yếu tố hoang đường, thể hiện ước mơ,niềm tin
của nhân dân về chiến thắng cuối cùng của cái
thiện đối với cái ác, cái tốt đối với cái xấu, sự công
bằng đối với sự bất công.
4
Truyện
cười
1.Truyền thuyết:
( Học chú thích  SGK /tr 7)
2. Truyện cổ tích:
( Học chú thích SGK/tr 53)
Loại truyện kể, bằng văn xuôi hoặc văn vần, mượn
chuyện về loài vật, đồ vật hoặc về chính con người
để nói bóng gió, kín đáo chuyện con người, nhằm
khuyên nhủ, răn dạy người ta bài học nào đó trong
cuộc sống.
Em hiểu gì về
truyện ngụ ngôn?
3. Truyện ngụ ngôn:
( Học chú thích SGK/tr 124 )
I. Định nghĩa về các thể loại truyện
dân gian đã học:
Tiết 54

stt
Thể
loại
Định nghĩa
1
2
3
Truyền
thuyết
Truyện
cổ tích
Truyện
ngụ
ngôn
Truyền thuyết là loại truyện dân gian kể về các
nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời
quá khứ, thường có yếu tố tưởng tượng, kì ảo.
Truyền thuyết thể hiện thái độ và cách đánh giá
của nhân dân đối với các sự kiện và nhân vật lịch
sử được kể.
Loại truyện dân gian kể về cuộc đời của một số
kiểu nhân vật quen thuộc. Truyện cổ tích thường
có yếu tố hoang đường, thể hiện ước mơ,niềm tin
của nhân dân về chiến thắng cuối cùng của cái
thiện đối với cái ác, cái tốt đối với cái xấu, sự công
bằng đối với sự bất công.
4
Truyện
cười
1.Truyền thuyết:
( Học chú thích SGK/ tr 7)
2. Truyện cổ tích:
( Học chú thích  SGK/ tr 53)
Loại truyện kể, bằng văn xuôi hoặc văn vần, mượn
chuyện về loài vật, đồ vật hoặc về chính con người
để nói bóng gió, kín đáo chuyện con người, nhằm
khuyên nhủ, răn dạy người ta bài học nào đó trong
cuộc sống.
3. Truyện ngụ ngôn:
(Học chú thích SGK/tr 100 )
Loại truyện kể về những hiện tượng đáng cười trong
cuộc sống nhằm tạo ra tiếng cười mua vui hoặc phê
phán những thói hư, tật xấu trong xã hội.
Truyện cười là gì?
4. Truyện cười:
(Học chú thích SGK/tr 124)
II. Tên những truyện dân gian
(theo thể loại) đã học và đọc sách
giáo khoa Ngữ văn 6 – Tập 1:
I. Định nghĩa về các thể loại truyện
dân gian đã học:
Tiết 54

00
09
10
11
1216
15
141317
18
19
20
08
0706
05
04
03
0201293031
3236
35
3433
37
38
39
40
28
27
2625
24
23
22
21
49
50
51
52
56
55545357
58
59
60
48
47
46
45
4443
42
41
Lựa chọn và sắp xếp tên
những truyện dân gian (theo thể
loại) đã học và đọc sách giáo khoa
Ngữ văn 6 – Tập 1.
Lựa chọn và sắp xếp tên những truyện dân gian (theo thể loại) đã học và đọc trong SGK Ngữ văn 6- Tập 1.
Truyền
thuyết
Con Rồng, cháu Tiên; Bánh chưng, bánh
giầy;Thánh Gióng; Sơn Tinh, Thủy Tinh;
Sự tích Hồ Gươm; Ấn,Kiếm Tây Sơn
Truyện cổ
tích
Sọ Dừa; Thạch Sanh; Em bé thông minh;
Cây bút thần; Ông lão đánh cá và con cá
vàng; Chuyện Lương Thế Vinh
Truyện
ngụ
ngôn
Ếch ngồi đáy giếng; Thầy bói xem voi;
Đeo nhạc cho mèo; Chân,Tay,Tai,Mắt,Miệng
Truyện
cười
Treo biển; Lợn cưới, áo mới;
Đẽo cày giữa đường

I. Định nghĩa về các thể loại truyện dân gian đã học:
II. Tên những truyện dân gian( theo thể loại ) đã học và đọc sách giáo khoa Ngữ văn
6 – Tập 1:
III. Những đặc điểm tiêu biểu của từng thể loại truyện dân gian đã học:
Truyền
Thuyết
Nêu đặc điểm của
truyền thuyết?
Tiết 54

Đặc điểm của truyền thuyết:
- Là truyện kể về các nhân vật và sự kiện lịch
sử trong quá khứ.
- Có nhiều chi tiết tưởng tượng, kì ảo.
- Có cơ sở lịch sử, cốt lõi sự thật lịch sử, người kể,
người nghe tin câu chuyện như là có thật, dù
truyện có những chi tiết tưởng tượng, kì ảo.
-
Thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân
đối với các sự kiện và nhân vật lịch sử.

Generate time = 0.1080470085144 s. Memory usage = 1.93 MB