Dia li 8 bai 31

Chào mừng quý Thầy cô,
Các em học sinh
tham dự tiết học hôm nay
ĐỊA LÍ 8
Giáo viên Nguyễn Trương Thiên Phúc
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Xích đạo
Chí tuyến Bắc
00
23027’B
VIEÄT NAM TRONG ÑOÂNG NAM AÙ
80 34’
230 23’
Bài 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM
1/ Tính Chất nhiệt đới gió mùa ẩm
1
Click to add Title1
Tính chất nhiệt đới.
a
a
L¹ng S¬n: 210C
Hµ Néi: 2304C
Qu¶ng TrÞ: 2409C
H: 250C
Qu¶ng Ng·i: 2509C
TP. Hå ChÝ Minh: 2604C
Hµ Tiªn: 2609C
Bài 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM
1/ Tính Chất nhiệt đới gió mùa ẩm
Tính chất nhiệt đới.
a
a
Tính chất gió mùa ẩm.
b
b
Bài 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM
BẢNG NHIỆT ĐỘ CÁC TRẠM
KHÍ TƯNG
HÀ NỘI – HUẾ – TP HỒ CHÍ
MINH
Tính chất gió mùa ẩm.
b
b

Tháng
Tr¹m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TB
năm
Hµ Néi
VÜ ®é:
21001/B
16,4 17,0 20,2 23,7 27,3 28,8 28,9 28,2 27,2 24,6 21,4 18,2
H
VÜ ®é:
16024/B
20,0 20,9 23,1 26,0 28,3 29,3 29,4 28,9 27,1 25,1 23,1 20,8
TP HCM
VÜ ®é:
10047/B
25,8 26,7 27,9 28,9 27,5 27,1 27,1 27,1 26,8 26,7 26,4 25,7
Đơn vò: 0C

Tháng
Tr¹m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TB
năm
Hµ Néi
VÜ ®é:
21001/B
16,4 17,0 20,2 23,7 27,3 28,8 28,9 28,2 27,2 24,6 21,4 18,2
H
VÜ ®é:
16024/B
20,0 20,9 23,1 26,0 28,3 29,3 29,4 28,9 27,1 25,1 23,1 20,8
TP HCM
VÜ ®é:
10047/B
25,8 26,7 27,9 28,9 27,5 27,1 27,1 27,1 26,8 26,7 26,4 25,7
24,5
25
26,5
Bài 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM
1/ Tính Chất nhiệt đới gió mùa ẩm
Tính chất gió mùa ẩm.
Tính chất gió mùa ẩm.
b
b
Hà Giang 4802mm
Hoàng liên Sơn 3552mm
Huế 2568 mm
Hòn Ba 3752 mm
Hà Nội 1676mm

TPHCM 1930 mm
Huế 2568 mm

Generate time = 0.066513061523438 s. Memory usage = 1.93 MB