giaoanl4 tuần 15

Trường Tiểu học Giáo án lớp 4
LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 10
Từ ngày 18/10 đến ngày 22/10/2010
Thứ/n Môn Tiết Tên bài dạy Đ/c
Hai
18/10
Chào cờ 10 Tuần 10
Tập đọc 19 Ôn tập giữa kì I ( tiết 1)
Toán 46 Luyện tập *
Lòch sử 10 Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược
Đạo đức 10 Tiết kiệm thời giờ (t2)
Ba
19/10
Thể dục 19 Động tác toàn thân. Trò chơi: Con cóc …
Toán 47 Luyện tập chung *
Chính tả 10 Ôn tập giữa kì I ( tiết 2)
LTVC 19 Ôn tập giữa kì I ( tiết 3)
Kó thuật 10 Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi
khâu ..
*

20/10
Khoa học 19 Ôn tập: Con người sức khoẻ (tt)
Toán 48 Kiểm tra đònh kì GHKI *
KChuyện 10 Ôn tập giữa kì I ( tiết 4)
Đòa lí 10 Thành phố Đà Lạt
Mó thuật 10 Bài 10: Vẽ theo mẫu: Đồ vật dạng hình trụ
Năm
21/10
Thể dục 20 n 5 động tác của bài thể dục.Trò chơi:…
Tập đọc 20 Ôn tập giữa kì I ( tiết 5)
Toán 49 Nhân với số có một chữ số *
Khoa học 20 Nước có những tính chất gì?
Gdmt
TLV 19 Ôn tập giữa kì I ( tiết 6)
Sáu
22/10
.Nhạc 10 Học bài hát: Khăn quàng thắm mãi vai em.
Toán 50 Tính chất giao hoán của phép nhân *
LTVC 20 Kiểm tra đònh kì giữa học kì I( phần đọc )
TLV 20 Kiểm tra đònh kì giữa học kì I( phần viết )
S. hoạt 10 Tuần 10

G
236

Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2010
Tập đọc
 Tiết 19
n tập giữa học kì 1 (Tiết 1)
I.Mục tiêu:
1. Kó năng: Đọc rành mạch, trôi chảy bài tập đọc đã học theo tốc độ qui đònh giữa
HK1(khoảng 75 tiếng/1 phút ); bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù
hợp với nội dung đoạn đọc (HS khá, giỏi đọc tương đối lưu loát, diễn cảm được đoạn
văn, đoạn thơ ( tốc độ đọc trên 75 tiếng/ 1phút ))
2. Kiến thức: Hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung cả bài : nhận biết một số
hình ảnh, chi tiết có ý nghóa trong bài; bước đầu biết nhận xét về nhân vật trong văn
bản tự sự
3. Thái độ: Giáo dục HS lòng thương yêu con người, có ý thức học tập tốt
II.CHUẨN BỊ:
GV: Phiếu viết tên từng bài tập đọc & HTL trong 9 tuần đầu Sách Tiếng Việt 4,
tập 1 (gồm cả văn bản thông thường)
Một số tờ phiếu khổ to kẻ sẵn bảng ở BT2 để HS điền vào chỗ trống
HS: Chuẩn bò bài trước khi đến lớp
III.LÊN LỚP
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Ổn đinh: (1’)
2 .Bài cũ( 5’)
-Cho hs đọc bài “ Điều ước của vua Mi –
đát”và trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc
Gv nhận xét ghi điểm.
3 .Bài mới:
+ Giới thiệu bài : (1’)
Hoạt động1: (15’) Kiểm tra tập đọc &
HTL
-(1/3 số HS trong lớp)
+GV đặt câu hỏi về đoạn vừa đọc
+GV cho điểm. HS nào đọc không đạt yêu
Hát
Hs đọc bài và trả lời câu hỏi.
Hs khác nhận xét.
HS nhắc lại tựa bài
Từng HS lên bốc thăm chọn bài (sau
khi bốc thăm, được xem lại bài
khoảng 1 – 2 phút)
HS đọc trong SGK 1 đoạn hoặc cả bài
(theo chỉ đònh trong phiếu)
HS trả lời
237
Ngày soạn: 17/ 10
Ngày dạy: 18/ 10
10109106/9/20
10
cầu, GV cho các em về nhà luyện đọc lại
trong tiết học sau
Hoạt động 2: ( 7’) Bài tập 2
-Gọi HS đọc yêu cầu của bài
-GV nêu câu hỏi:
-Những bài tập đọc như thế nào là truyện
kể?
-Hãy kể tên những bài tập đọc là truyện
kể thuộc chủ điểm “Thương người như thể
thương thân” (tuần 1, 2, 3) . GV ghi
bảng
-GV yêu cầu HS hoạt động nhóm, đọc
thầm lại các truyện suy nghó, làm bài vào
phiếu
+Gv nhận xét sửa sai
Hoạt động 3:( 7’) Bài tập 3
GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài..
a)Đoạn văn có giọng đọc, tha thiết, trìu
mến
b) Đoạn văn có giọng thảm thiết
c) Đoạn văn giọng đọc mạnh mẽ răn đe.
GV nhận xét, kết luận
4 Củng cố : (4’)
+Gọi vài hs thể hiện giọng đọc
+GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập
của HS trong giờ học
5 Dặn dò: ( 1’) Yêu cầu HS chưa có
điểm kiểm tra đọc hoặc kiểm tra chưa đạt
yêu cầu về nhà tiếp tục luyện đọc.
-Nhắc HS xem lại các quy tác viết hoa
HS đọc yêu cầu của bàì
-Đó là những bài kể một chuỗi sự việc
có đầu có cuối, liên quan đến một hay
một số nhân vật để nói lên một điều
có ý nghóa
-HS phát biểu: Dế Mèn bênh vực kẻ
yếu, Người ăn xin
HS đọc thầm lại các bài này
HS hoạt động nhóm
Đại diện nhóm xong trước dán lên
bảng
Cả lớp nhận xét
HS đọc yêu cầu bài: tìm trong 2 bài
tập đọc nêu trên đoạn văn tương ứng
với các giọng đọc
-Là đoạn cuối trong câu chuyện ngøi
ăn xin
Từ Tôi chẳng biết …của ông lão
-Là đoạn nhà trò kể nỗi khổ …ăn thòt
em.(phần 1))
-Là đoạn dế mèn đe doạ bọn nhện …
vòng vây đi không? ( phần 2)
+Cả lớp nhận xét
HS thi đọc diễn cảm, thể hiện rõ sự
khác biệt về giọng đọc ở mỗi đoạn

Nghe và làm theo lời dặn của GV
238
tên riêng để học tốt tiết học sau
Rút kinh nghiệm
------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Toán
LUYỆN TẬP
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức -: Giúp HS
- Củng cố nhận biết góc tù, góc nhọn, góc bẹt, góc vuông, đường cao của hình
tam giác.(cả lớp làm bài tập 1,2,3, BT4(a); HS khá giỏi làm thêm BT4(b))
- Củng cố cách vẽ hình vuông, hình chữ nhật.
2. Kó năng: Rèn kó năng vẽ hình vuông, hình chữ nhật có độ dài cho trước.
3.Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác khi làm toán.
II.CHUẨN BỊ:
GV và HS :Thước thẳng có vạch chia xăng –ti- mét và ê-ke
III.LÊN LỚP
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1 Ổn đònh: (1’)
2 Bài cũ: (5’) Thực hành vẽ hình
vuông
- GV yêu cầu HS sửa bài làm nhà
GV nhận xét
3 Bài mới:
 Giới thiệu bài:(1’) Ghi tựa bài lên
bảng
Hoạt động 2:(29’) Thực hành
Bài tập 1: Vẽ lên bảng hai hình a,b
như SGK
Y/C HS ghi tên các góc vuông, góc
nhọn, góc tù, góc bẹt có trong mỗi hình.
Bài tập 2:
Yêu cầu HS quan sát hình vẽ và nêu
tên đường cao của hình tam giác ABC.
- Hát
- HS sửa bài tập đã làm ở nhà
- HS nhận xét
HS nhắc lại tựa bài
2 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào
vở
a) Góc vuông BAC; góc nhọn
ABC,ABM,MBC,ACB,AMB; góc tù
BMC; góc bẹt AMC.
b) Góc vuông DAB,DBC,ADC; góc
nhọn:
ABD,ADB,BDC,BCD; góc tù: ABC.
-Đường cao của hình tam giác ABC là
AB và CB
-Vì AB vuông góc với cạnh đáy BC
239
Vì sao AB được gọi là đường cao của
hình tam giác ABC?Hỏi tương tự với
đường cao CB.
Vì sao AH không phải là đường cao của
hình tam giác ABC?
Bài tập 3: Bài làm vở
- Yêu cầu HS vẽ được hình vuông
- Gv thu vở ghi điểm
Cho hs đổi vở kiểm tra
Bài tập 4: câu b dành cho HS khá, giỏi
a)Yêu cầu HS vẽ được hình chữ nhật
ABCD có chiều dài AB= 6cm, chiều
rộng AD= 4 cm
b) Nêu tên các hình chữ nhật đó (dành
cho HS khá, giỏi )
Nêu tên các cạnh song song với cạnh AB
4. Củng cố : (3’)
Hệ thống lại nội dung bài học
Nhận xét tiết học, tuyên dương em học
tốt.
5, Dặn dò: (1’)Về nhà làm bài tập
trong vở Bt in sẵn
Chuẩn bò bài: Nhân với số có một chữ
số.
- Vì AH không vuông góc với cạnh đáy
BC.
- Hs lớp nhận xét
Cả lớp làm vào vở
D C
A 3cm B
Làm vào phiếu theo nhóm
Đại diên nhóm báo cáo kết quả
D C

4 cm M N
A B
6 cm
b) Các hình chữ nhật: ABCD, MNCD,
ABNM
Cạnh AB song song với cạnh MN và
cạnh DC
Nghe và làm theo lời dặn của GV
Rút kinh nghiệm
------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Lòch sử
240
CUỘC KHÁNG CHIẾN
CHỐNG QUÂN TỐNG XÂM LƯC LẦN THỨ NHẤT (NĂM 981)
I MỤC TIÊU
1.Kiến thức: Nắm được những nét chính về cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ
nhất (năm981) do L Hoàn chỉ huy :
+ Lê Hoàn lên ngôi vua là phù hợp với yêu cầu của đất nước và hợp với
lòng dân
+ Tường thuật ngắn gọn cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất :
Đầu năm 981 quân Tống theo hai đường thuỷ, bộ tiến vào xâm lược nước ta. Quân
ta chặn đánh đòch ở Bạch Đằng và Chi Lăng. Cuộc kháng chiến thắng lợi
+ Đôi nét về Lê Hoàn
2.Kó năng:
- HS nhớ kó các mốc lòch sư:û diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân Tống
xâm lược & ý nghóa thắng lợi của cuộc kháng chiến
3.Thái độ: HS tự hào về chiến thắng Bạch Đằng, Chi Lăng & người anh hùng dân
tộc Lê Hoàn cùng toàn dân đã làm nên những chiến thắng vang dội đó.
II.CHUẨN BỊ:
- GV: + Lược đồ minh họa, bài soạn,
- HS: SGK, chuẩn bò bài trước khi đến lớp.
III.LÊN LỚP
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1Ổn đònh: (1’)
2 Bài cũ: (5’) Đinh Bộ Lónh dẹp loạn
12 sứ quân
- Đinh Bộ Lónh đã có công gì?
- Đinh Bộ Lónh lấy nơi nào làm
kinh đô & đặt tên nước ta là gì?
- GV nhận xét.
3 Bài mới:
a) Giới thiệu bài (1’)
Buổi đầu độc lập của dân tộc,
nhân dân ta phải liên tiếp đối phó
với thù trong giặc ngoài. Nhân nhà
Đinh suy yếu, quân Tống đã đem
quân sang đánh nước ta. Liệu rồi số
phận của giặc Tống sẽ ra sao? Hôm
nay cô cùng các em tìm hiểu bài:
- Ôâng đã có công dẹp loạn 12 sứ quân
thống nhất đất nước lập nên nhà Đinh
- Đóng đô ở Hoa Lư (Ninh Bình) đặt tên
nước là: Đại Cồ Việt ,niên hiệu là Thái
Bình.
- HS nhận xét
- Hs nghe
HS nhắc lại tựa bài
241
Cuộc kháng chiến chống quân Tống
lần thứ nhất (981). Ghi tựa bài lên
bảng.
Hoạt động1:(9’) tình hình nước ta
trước khi quân Tống sâm lược
Mục tiêu: Lê Hoàn lên ngôi vua là
phù hợp với yêu cầu của đất nước và
hợp với lòng dân. Đôi nét về Lê
Hoàn
Cách tiến hành: hoạt động cặp đôi
+ Phát phiếu cho hs và giao việc
- Cho các nhóm đôi thảo luận gv
quan sát giúp đỡ
- Hoàn cảnh nước ta trước khi nhà
Tống sang xâm lược?
-Trước tình hình đó, nhân dân ta đã
làm gì?
- GV nêu vấn đề:
- Vì sao thái hậu họ Dương mơì Lê
Hoàn lên làm vua?có được nhân dân
ủng hộ không vì sao?
-

- GV kết luận: Ý kiến thứ hai đúng
vì: Đinh Toàn khi lên ngôi còn quá
nhỏ; nhà Tống đem quân sang xâm
lược. Lê Hoàn giữ chức Tổng chỉ
huy quân đội; khi Lê Hoàn lên ngôi
được quân só tung hô “Vạn tuế”
- GV giảng về hành động cao đẹp
của Dương Vân Nga trao áo long cổn
cho Lê Hoàn: Đặt lợi ích của dân tộc
lên trên lợi ích của dòng họ của cá
nhân
Hoạt động 2: (9’)cuộc kháng chiến
- Hs nhận phiếu và theo dõi việc.
- Hs thảo luận đọc sách tìm ra câu trả
lời
-Vua Đinh & con trưởng là Đinh Liễn bò
giết hại
-Con thứ là Đinh Toàn mới 6 tuổi lên
ngôi vì vậy không đủ sức gánh vác việc
nước. Lợi dụng cơ hội đó, nhà Tống đem
quân sang xâm lược nước ta
- Đặt niềm tin vào “Thập đạo tướng
quân” (Tổng chỉ huy quân đội) Lê Hoàn
& giao ngôi vua cho ông.
- Vì Đinh Toàn còn quá nhỏ kkhông đủ
sức gánh vác âviệc nước . nên chỉ có
người giỏi giang mới lãnh đạọ đất nước
qua khỏi khó khăn như hiện giờ . Ông
được nhân dân ủng hộ khi ông lên ngôi
mọi người tung hô: “Vạn tuế”
- HS lắng nghe
242
chống quân Tống xâm lược lần thứ
nhất
Mục tiêu: Nắm được cuộc kháng
chiến chống quân Tống xâm lược
lần thứ nhất (981)
+ Tường thuật ngắn gọn cuộc kháng
chiến chống Tống lần thứ nhất : Đầu
năm 981 quân Tống theo hai đường
thuỷ, bộ tiến vào xâm lược nước ta.
Quân ta chặn đánh đòch ở Bạch
Đằng và Chi Lăng. Cuộc kháng
chiến thắng lợi
Cách tiến hành: Hoạt động nhóm
bốn
GV yêu cầu các nhóm thảo luận các
câu hỏi:
N1: Quân Tống sang xâm lược nước
ta vào năm nào?
N2: Quân Tống tiến vào nước ta
theo những đường nào?
N3:Hai trận đánh lớn diễn ra ở đâu
& diễn ra như thế nào?
N4: Quân Tống có thực hiện được ý
đồ xâm lược của chúng không?
Hoạt động 3:(6’) ý nghóa lòch sử
Mục tiêu: nắm được ý nghóa lòch sử
của cuộc kháng chiến chống quân
Tống xâm lược lần thứ nhất
Cách tiến hành:Làm việc cả lớp
- Thắng lợi của cuộc kháng chiến
chống quân Tống đã đem lại kết quả
gì cho nhân dân ta?
-Thảo luận nhóm
- Năm 981 quân Tống kéo quân sang
xâm lược nước ta
- Quân Tống tiến vào nước ta theo hai
con đường : đường thuỷ theo sông Bạch
Đằng, đường bộ theo ngõ Lạng Sơn
- Lê Hoàn chia làm hai đạo quân làm
thành 2 cánh sau đó chặn đánh giặc ở
cửa sông Bạch Đằng: cũng theo kế của
Ngô Quyền ta đóng cọc sắt để đánh
giặc.Còn đường bộ quân ta chặn đánh ác
liệt diễn ra giữa ta và đòch ở ải Chi Lăng
buộc chúng phải rút lui.
-Không thực hiện được ý đồ, tướng giặc
bò giết.
- Giữ vững nền độc lập dân tộc, đưa lại
niềm tự hào & niềm tin sâu sắc ở sức
mạnh & tiền đồ của dân tộc.
Hs nghe
243
- Gdtt: HS tự hào về chiến thắng
Bạch Đằng, Chi Lăng & người anh
hùng dân tộc Lê Hoàn cùng toàn
dân đã làm nên những chiến thắng
vang dội đó
4 Củng cố : (4’)
Gv nêu ý tổng kết nhấn mạnh:
Nhờ sức mạnh đoàn kết của dân tộc,
nhờ tinh thần yêu nước mãnh liệt
của các tầng lớp nhân dân ta, Lê
Hoàn cùng các tướng só đã đập tan
cuộc xâm lược lần thứ nhất của nhà
Tống, tiếp tục giữ vững nền độc lập
của nước nhà. Chúng ta tự hào sâu
sắc với quá khứ đó
- Cho đọc ghi nhớ
5 Dặn dò: (1’) Về nhà học kó bài
- Chuẩn bò bài: Nhà Lý dời đô ra
Thăng Long
- Hs đọc ghi nhớ
Nghe và làm theo lời dặn của GV
Rút kinh
nghiệm---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------
Đạo đức
TIẾT KIỆM THỜI GIỜ (Tiết 2)
I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức: - HS nêu được ví dụ về tiết kiệm thời giờ
- HS biết được lợi ích của tiết kiệm thời giờ.
+ Bước đầu biết sử dụng thời gian học tập, sinh hoạt,… hằng ngày một cách hợp

2. kó năng: Thực hành làm việc khoa học, giờ nào việc nay một cách hợp lí
3. Thái độ: Biết quý trọng và sử dụng thời giờ một cách tiết kiệm.
II.CHUẨN BỊ:
- SGK
- Mỗi HS có 3 tấm bìa màu xanh, đỏ, trắng
- Các truyện, tấm gương về tiết kiệm thời giờ.
III.LÊN LỚP
244
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1 Ôån đònh: (1’)
2 Bài cũ: (5’)
Gọi 2 HS lần lượt lên bảng trả lời câu
hỏi:
Vì sao cần phải tiết kiệm thời giờ ?
Thế nào là tiết kiệm thời giờ?
GV nhận xét và đánh giá
3. Bài mới: (25’)
+ Giới thiệu bài- (1’)Ghi tựa bài lên
bảng
Hoạt động1: (9’) ( BT1, SGK)
Mục tiêu:- HS biết được lợi ích của
tiết kiệm thời giờ
Cáh tiến hành: Làm việc cá nhân
Bước 1 : hs nhận thẻ và thảo luận tình
huống ở bt3
Bước 2: Gọi hs trình bày
GV kết luận:
- Việc làm tiết kiệm thời giờ là sử
dụng thời gian hợp lí và có hiệu quả.
Hoạt động 2:(7’) bài tập 4
Mục tiêu: Nêu được ví dụ về tiết kiệm
thời giờ
Cách tiến hành: hoạt động nhóm đôi
- GV yêu cầu HS trả lời về việc bản
thân đã sử dụng thời giờ như thế nào
và dự kiến thời gian biểu của mình
trong thời gian tới.
- Yêu cầu vài HS
phát biểu trước lớp
- GV nhận xét, khen ngợi những HS
đã biết sử dụng tiết kiệm thời giờ và
nhắc nhở các HS còn sử dụng lãng phí
thời giờ.
- hát
2 hS lần lượt thực hiện yêu cầu của
GV
- Vì thời giờ là thứ quý nhất, nó đã
trôi qua thì không bao giờ trở lại.
-…làm việc nào xong việc nấy một
cách hợp lí.
HS nhận xét
HS nhắc lại tựa bài
- Hs thảo luận
- Việc làm tán thành: Các việc làm
(a), (c), (d) là tiết kiệm thời giờ.
- Việc làm không tán thành Các việc
làm (b), (đ), (e) không phải là tiết
kiệm thời giờ.
- HS Thảo luận nhóm đôi về việc
bản thân đã sử dụng thời giờ như thế
nào và dự kiến thời gian của mình
trong thời gian tới.
Lớp trao đổi chất vấn , nhận xét
- HS thảo luận nhóm đôi
- Hs nhận nhiệm vụ và thảo luận
245
Hoạt động 3:(8-9’) bài tập 6
Mục tiêu: sử dụng thời gian học tập,
sinh hoạt,… hằng ngày một cách hợp lí
Cách tiến hành: hoạt động nhóm đôi
Bước 1; giao phiếu cho nhóm thảo luận
Bước 2: gv cho hs trình bày
- GV khen những nhóm chuẩn bò tốt &
giới thiệu hay.
- Liên hệ thực tế
- Gdtt: Biết quý trọng và sử dụng thời
giờ một cách tiết kiệm.
GV kết luận chung:
- Thời giờ là thứ quý nhất, cần phải sử
dụng tiết kiệm.
- Tiết kiệm thời giờ là sử dụng thời giờ
vào các việc có ích một cách hợp lí, có
hiệu quả.
4 Củng cố : (3’)
- Yêu cầu HS nhắc lại ghi nhớ.
Y/C HS kể một vài gương tốt về tiết
kiệm thời giờ
5 Dặn dò(1’)
- Thực hiện tiết kiệm thời giờ trong
sinh hoạt hàng ngày.
- Chuẩn bò bài: Hiếu thảo với ông bà,
cha mẹ.
- HS trình bày hs khác theo dõi nhận
xét bổ sung
- Hs tự liên hệ bản thân
-Hs nhắc lại ghi nhớ
-1-2 HS kể

Nghe và làm theo lời dặn của GV
Rút kinh nghiệm
------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Thứ ba ngày tháng năm
Tiếng Việt
ÔN TẬP GIỮA HKI (Tiết 2)
I.MỤC TIÊU
246
1.Kiến thức: Nghe- viết đúng bài chính tả không mắc quá 5 lỗi trong bài ; trình bày
đúng bài văn có lời đối thoại. Nắm được tác dụng của dấu ngoặc kép trong bài
chính tả
- Nắm được quy tắc viết hoa tên riêng ( Việt Nam và nước ngoài ); bước đầu biết
sửa lỗi chính tả trong bài viết
(HS khá, giỏi viết đúng và tương đối đẹp bài chính tả ( tốc độ trên 75 chữ /15 phút )
hiểu nội dung của bài
2.Kó năng: Rèn kó năng viết chữ rõ ràng, đều nét, kòp tốc độ
3.Thái độ: Gdục HS trình bày bài rõ ràng, chữ viết đẹp, cẩn thận.
II.CHUẨN BỊ:
GV: Một tờ phiếu khổ to viết sẵn lời giải bài tập 2
- 4 – 5 tờ phiếu kẻ bảng ở BT2 để phát riêng cho 4 – 5 HS
HS: Chuẩn bò bài trước khi đến lớp
III.LÊN LỚP
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Ổn đònh: (1’)
2 Bài cũ: ( 5’)
- GV đọc cho hs viết bảng lớp và bảng
con
uống nước, nhớ nguồn, rau muống, năm
gian nhà, thấp le te.
Nhận xét và cho điểm
Bài mới:
+ Giới thiệu bài-(1’) Ghi tựa bài lên
bảng
Hoạt động1: (15’)
Hướng dẫn HS nghe – viết
- GV đọc bài Lời hứa, giải nghóa từ
trung só.
- GV nhắc HS chú ý những từ ngữ mình
dễ viết sai (sau, ngẩng đầu, gác) , cách
trình bày bài, cách viết các lời thoại
- GV đọc từng câu, từng cụm từ 2 lượt
cho HS viết
- GV đọc toàn bài chính tả 1 lượt
- GV chấm bài 1 số HS & yêu cầu từng
cặp HS đổi vở soát lỗi cho nhau
- GV nhận xét chung
- Hát
Thực hiện theo y/c
HS nhắc lại tựa bài
Lắng nghe
- HS nghe – viết
- HS soát lại bài
- HS đổi vở cho nhau để soát lỗi chính tả
- 1 HS đọc nội dung BT2
- Từng cặp HS trao đổi, trả lời các câu
247
Hoạt động 2:( 8’)Dựa vào bài chính tả
“Lời hứa”, trả lời các câu hỏi
-Cho hs trả lời theo cặp
- Gọi hs trình bày
- Em bé được giao nhiệm vụ gì trong
trò chơi đánh trân giả?
-Vì sao trời tối rối rồi mà em vẫn chưa
vể?
- GV nhận xét, kết luận
Hoạt động 3:(6’) Thực hành một số quy
tắc viết tên người đòa lí , tên riêng
- GV nhắc HS:
+ Xem lại kiến thức cần ghi nhớ trong
các tiết LTVC tuần 7, tuần 8 để làm bài
cho đúng.
+ Phần quy tắc cần ghi vắn tắt.
- GV nhận xét & dán tờ phiếu đã viết
sẵn lời giải đúng cho 1 – 2 HS đọc
4 Củng cố , tổng kết: (3’)
- Gv thu vở ghi điểm công bố sửa sai
một số bài .
- GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập
của HS trong giờ học
- 5 Dặn dò: (1’)
- Chuẩn bò bài: Ôn tập giữa học kì I
(tiết 3)
hỏi a, b, c, d
- HS phát biểu
- Giao nhiệm vụ gác kho đạn
- Vì Không bỏ vò trí trong khi đang làm
nhiệm vụ , chưa có ai đếngác thay.
- Cả lớp nhận xét
- HS đọc yêu cầu của bài
- HS làm bài vào VBT
- 4 – 5 HS làm bài vào phiếu riêng
- Những HS làm bài trên phiếu trình bày
kết quả
- Cả lớp nhận xét
- Cả lớp sửa bài theo lời giải đúng
Hs nộp bài
Hs nghe
Nghe và làm theo lời dặn của GV
Rút kinh nghiệm
------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Toán
LUYỆN TẬP CHUNG
I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Thực hiện được cộng, trừ các số có đến sáu chữ số
- Nhận biết được hai đường thẳng vuông góc
248
- Giải được bài toán tìm hai số
2. Kó năng: Rèn kó năng làm toán dạng trên.
3.Thái độ: Chăm học tính toán cho cẩn thận, chính xác,.
II.CHUẨN BỊ:
GV và HS tham khảo bài trước khi đến lớp
III.LÊN LỚP
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1 Ôån đònh: (1’)
2 Bài cũ: (5’) Luyện tập
GV kiểm tra VBT đã làm ở nhà của
HS
Cho hs vẽ và tính chu vi hình vuông
với cạnh là6cm
GV nhận xét
3 Bài mới:
 Giới thiệu -(1’) Ghi tựa bài lên
bảng
HD Thực hành: (29’)
Bài tập 1: câu b dành cho HS khá,
giỏi
- Cho hs nêu yêu cầu bài
Khi HS làm bài, GV kết hợp hỏi lại
cách đặt tính & cách thực hiện phép
tính.
- Gv nhận xét và ghi điểm cho hs
Bài tập 2:bài làm thi đua các nhóm
Sử dụng tính chất giao hoán & kết
hợp để tính nhanh
Yêu cầu HS nêu cách kết hợp chung
(tròn chục, tròn trăm)
Yêu cầu HS nêu cách kết hợp &
giao hoán cụ thể ở từng bài làm.
Gv nhận xét sửa sai ghi điểm
Bài tập 3: *câu a dành cho HS khá,
giỏi
- Cho hs đọc yêu cầu bài
- hát
HS nộp VBt
Hs thực hành trên bảng lớp và bảng
con
HS nhận xét
HS nhắc lại tựa bài
- Đặt tính rồi tính
HS làm bài vào bảng con :
386259 435260
+ 260837 - 92753
647096 342507
Từng cặp HS sửa & thống nhất kết
quả
* câu b dành cho HS khá, giỏi
Các nhóm làm vào phiếu
Đại diện nhóm làm bài nhanh dán
lên bảng lớp
a) 6257 +989 +743
= (6257 + 743)+989
= 7000 + 989
= 7989
HS đọc đề bài
HS quan sát hình
- Có chung cạnh BC
249
Yêu cầu HS quan sát hình trong
SGK
- Hình vuông ABCD và hình BIHC
có chung cạnh nào?
-Độ dài cạnh của hình vuông BIHC
là bao nhiêu?
- Cạnh DH vuông góc với cạnh
nào?
- -Gv cho hs thực hành tính chu vi
hình chữ nhật AIHD
- Gv nhận xét tông hợp các ý kiến.
Bài tập 4
- Cho hs đọc yêu cấu, đề bài
- Đây là dạng toán gì?
- Em hiểu thế nào là nửa chu vi
- Cho hs làm bài
- GV động viên HS giải bài theo các
cách khác nhau.
Nhận xét và chấm điểm
4 Củng cố :( 4’)
Cho hs tham gia trò chơi “ai nhanh
ai đúng” gv phổ biến luật chơi
-GV tổng kết thi đua.
Hệ thống lại nội dung bài học
5 Dặn dò: (1’)
Làm bài trong vở BT in sẵn
Chuẩn bò bài để kiểm tra
- Cạnh là: 3 cm
- vuông góc với AD, BC, IH,
c)-Chiều dàicủa hình chữ nhật
AIHD:
3x2 = 6 (cm)
Chi vi hình hình chữ nhật AIHD:
(6+3) x2=18 (cm)
- hs đọc yêu cầu bài 4
-HS trả lời: là tìm hai số khi biết
tổng và hiệu
-Nửa chu vi nghóa là: một nửa của
chu vi : (a+ b)x2 một nửa là: chỉ có
a+b. Đó chính là tổng của chúng
1 HS lên bảng làm, HS cả lớp làm
vào vở
Bài giải
Chiều rộng của hình chữ nhật là:
( 16 – 4) : 2 = 6(cm)
Chiều dài hình chữ nhật là:
6+ 4 = 10( cm)
Diện tích hình chữ nhật đó là:
10 x 6 = 60(cm
2
)
Đáp số : 60 (cm
2
)
- Hs cùng tham gia
Nghe và làm theo lời dặn của GV
250
Rút kinh nghiệm
------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Tiếng Việt
ÔN TẬP GIỮA HKI (Tiết 3)
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:- Đọc rành mạch, trôi chảy bài tập đọc đã học theo tốc độ qui đònh giữa
HK1(khoảng 75 tiếng/1 phút ); bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù
hợp với nội dung đoạn đọc (HS khá, giỏi đọc tương đối lưu loát, diễn cảm được đoạn
văn, đoạn thơ ( tốc độ đọc trên 75 tiếng/ 1phút ))
- Nắm được nội dung chính, nhân vật và giọng đọc các bài tập đọc là
truyện kể thuộc chủ điểm măng non
2. Kó năng: Rèn kó năng đọc diễn cảm, đọc đúng rõ ràng, lưu loát…
3. Thái độ: Giáo dục Chăm chỉ học tập trung thực ngay thẳng thật thà
II.CHUẨN BỊ:
Lập 12 phiếu viết tên từng bài tập đọc, 5 phiếu viết tên các bài HTL trong 9
tuần đầu sách Tiếng Việt 4, tập 1
Giấy khổ to ghi sẵn lời giải của BT2 + 1 số tờ phiếu khổ to kẻ sẵn bảng ở BT2
để HS điền nội dung.
IIILÊN LỚP
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1 Ổn đònh ( 1’)
2 Bài mới:
a.Giới thiệu bài: (1’)Ghi tựa bài lên
bảng
Hoạt động1: (15’) Kiểm tra tập đọc &
HTL
(1/3 số HS trong lớp)
GV đặt câu hỏi về đoạn vừa đọcGV cho
điểm. HS nào đọc không đạt yêu cầu,
GV cho các em về nhà luyện đọc lại
trong tiết học sau
Hoạt động 2: ( 14’)Bài tập 2
GV viết tên bài lên bảng lớp:
- Hát
HS nhắc lại tựa bài
Từng HS lên bốc thăm chọn bài
(sau khi bốc thăm, được xem lại
bài khoảng 1 – 2 phút)
HS đọc trong SGK 1 đoạn hoặc
cả bài (theo chỉ đònh trong phiếu)
HS trả lời
HS đọc yêu cầu của bài
HS đọc tên bài
HS đọc thầm các truyện trên, suy
nghó, trao đổi theo cặp
Đại diện nhóm trình bày kết quả
251
Tuần 4: Một người chính trực trang 36
Tuần 5: Những hạt thóc giống trang 46
Tuần 6: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca
trang 55
Chò em tôi trang 59
GV nhận xét, tính điểm thi đua theo các
tiêu chí:
+ Nội dung ghi ở từng cột có chính xác
không?
+ Lời trình bày có rõ ràng, mạch lạc
không?
+ Giọng đọc minh hoạ
GV chốt lại lời giải đúng, dán phiếu đã
ghi lời giải, mời 1 – 2 HS đọc bảng kết
quả
GV mời vài HS thi đọc diễn cảm 1 đoạn
văn, minh hoạ giọng đọc phù hợp với nội
dung bài mà các em vừa tìm được.
4 Củng cố: (4’)
-Những truyện kể mà các em vừa ôn có
chung một lời nhắn nhủ gì?
- Giáo dục Chăm chỉ học tập qua chủ
điểm măng mọc thẳn
GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập
của HS trong giờ học
5 Dặn dò: (1’)
-Nhắc HS đọc trước, chuẩn bò nội dung
cho tiết ôn tập sau: tiếp tục luyện tập đọc
& HTL; đọc lại các bài về dấu câu, 5 bài
mở rộng vốn từ trong các tiết LTVC ở 3
chủ điểm.
Cả lớp nhận xét đánh giá theo
tiêu chí
1 – 2 HS đọc lại kết quả đúng
Cả lớp sửa bài theo lời giải đúng
HS thi đọc diễn cảm
Các truyện đều có chung lời
nhắn nhủ chúng em cần sống
trung thực, tự trọng, ngay thẳng
như măng luôn mọc thẳng

Nghe và làm theo lời dặn của
GV
Rút kinh nghiệm
------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Kó thuật
KHÂU VIỀN ĐƯỜNG MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU ĐỘT THƯA ( tiết 1)
I.MỤC TIÊU:
252

Generate time = 0.18842101097107 s. Memory usage = 1.97 MB