Đề thi HK 1 - Vật Lý 11 THPT Thủ Đức

I/ Phần chung
Câu 1:Hãy nêu 2 ứng dụng của hiện tượng điện phân trong thực tế và đời sống (1đ)
Câu 2:Đương lượng điện hoá của Niken k= 3.10
-4
g/C .Khi cho một điện lượng 10 C chạy qua bình điện
phân có anốt bằng Niken thì khối lượng Niken bám vào catốt là bao nhiêu ?(1đ)
Câu 3: Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số α
T
= 65µV /K được đặt trong không khí ở 20
0
C còn
mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ 232
0
C .Tìm suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện
(1đ)
Câu 4: Cho mạch như hình: 12V , r =1Ω ,R biến trở
a/ Khi R= 5Ω .Tìm cường độ dòng điện qua mạch (1đ)
b/ Điều chỉnh R để công suất mạch ngoài là 11W .Tìm giá trị R(1đ)
Câu 5: Mắc giữa hai đầu điện trở điểm có R =10Ω một hiệu điện thế U=20V
Tìm nhiệt lượng toả ra trên R trong thời gian t=10s (1đ)
Câu 6: Nêu bản chất dòng điện trong kim loại (1đ)
II/Phần riêng:
-Học sinh ban KHTN bắt buộc phải làm chương trình nâng cao
-Học sinh ban cơ bản có thể chọn 1 trong 2 phần chương trình chuẩn hay nâng cao
A. Chương trình chuẩn
Câu 6:Mắc một điện trở R=14Ω vào 2 cực của nguồn điện có suất điện động
và điện trở trong r =1Ω thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là
8,4V .Tìm công suất của nguồn (1đ)
Câu 7:Cho mạch điện như hình Đ( 3V-3W) ,R
1
=6 Ω ,R=2 Ω. Mỗi nguồn có
1,5V,r=0,5 Ω . Điện trở ampe kế rất nhỏ
a/ Xác định số chỉ ampe kế (1đ)
b/ Thay R bằng bình điện phân chứa dd CuS0
4
với anod làm bằng
đồng có điện trở của bình điện phân R
p
= 5 Ω . Tìm khối lượng đồng
giải phóng ở điện cực trong 16ph5s (A
Cu
=64g/mol.n=2) (1đ)
B. Chương trình nâng cao
Câu6: Một nguồn điện có suất điện động 12V , điện trở trong
r =0,6 Ω. Mạch ngoài gồm máy thu có r
p
=1Ω mắc nối tiếp với một điện
trở R= 2,4 Ω.Cường độ dòng điện chạy trong mạch là 2A.Tìm
suất phản điện của máy thu(1đ)
Câu 7: Cho mạch điện với R
2
= 5 Ω ,bình điện phân chứa dd CuSO
4
có R
p
=5Ω.
R
A
=0, R
V
rất lớn (Anot làm bằng đồng ,A
Cu
=64g/mol,n=2) R
1
là biến trở
a/ Khi K mở ampe kế chỉ 0,5A , vôn kế chỉ 9,5V .Tính R
1
và khối lượng
Cu giải phóng trong 64 phút 20giây(1đ)
b/ Khi K đóng điều chỉnh R
1
để ampe kế chỉ 0,5A .Tính R
1
và độ chỉ vôn
kế (1đ)
Trường THPT Thủ Đức Đề kiểm tra HKI - Khối 11
Năm học 2009-2010 Môn : Vật lý - Thời gian : 45phút
r
+
R
A
Ð
R
1
R
,

r
R
2
R
1
V
A
p
R

Generate time = 0.21356081962585 s. Memory usage = 1.93 MB