Bài 11-Tiết 12:THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG


Bài 11- tiết 12:
Bài 11- tiết 12:
Bạch Mã – 16
0
B

Hãy nêu
những
nguyên
nhân cơ bản
làm cho
thiên nhiên
nước ta
phân hóa đa
dang?
-VĨ ĐỘ ĐỊA LÝ
- ĐỊA HÌNH
-
KHÍ HẬU
…..

a ñi mĐị ể Nhi t ệ
ñộ
Tb n mă
L ng S nạ ơ 21,6
HaøN iộ 23,5
Vinh 23,9
Huế 25,1
Qui Nh nơ 26,8
Nha Trang 26,3
TP. HCM 27,1
-
Nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào
Nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào
Nam vì càng gần xích đạo
Nam vì càng gần xích đạo
lượng bức xạ Mặt trời càng
lượng bức xạ Mặt trời càng
lớn.
lớn.
- Nhiệt độ giảm dần từ Nam ra
- Nhiệt độ giảm dần từ Nam ra
Bắc do miền Bắc chịu ảnh
Bắc do miền Bắc chịu ảnh
hưởng của gió mùa Đông bắc.
hưởng của gió mùa Đông bắc.
? NGUYÊN NHÂN CHỦ
YẾU LÀM CHO THIÊN
NHIÊN NƯỚC TA PHÂN
HÓA THEO CHIỀU
BẮC – NAM ?

SỰ PHÂN HÓA KHÍ HẬU LÀ
SỰ PHÂN HÓA KHÍ HẬU LÀ
NGUYÊN NHÂN CHÍNH LÀM
NGUYÊN NHÂN CHÍNH LÀM
CHO THIÊN NHIÊN NƯỚC TA
CHO THIÊN NHIÊN NƯỚC TA
PHÂN HÓA THEO CHIỀU
PHÂN HÓA THEO CHIỀU
BẮC – NAM.
BẮC – NAM.

THẢO LUẬN NHANH (2’)
THẢO LUẬN NHANH (2’)
Dãy 1 : Tìm hiểu
Dãy 1 : Tìm hiểu


đặc điểm phần
đặc điểm phần
lãnh thổ
lãnh thổ
phía Bắc.
phía Bắc.
Dãy 2 : Tìm hiểu
Dãy 2 : Tìm hiểu
đặc điểm phần
đặc điểm phần


lãnhthổ
lãnhthổ


phía Nam.
phía Nam.
1. THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA THEO BẮC – NAM.
1. THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA THEO BẮC – NAM.

- Giới hạn:
- Khái quát :
- Khí hậu:
- Cảnh quan tiêu biểu :
Tìm hiểu sự phân hóa tự nhiên
Tìm hiểu sự phân hóa tự nhiên
Bắc - Nam theo dàn ý sau:
Bắc - Nam theo dàn ý sau:
Bạch Mã – 16
0
B

CÚC PƯƠNG ( NINH BÌNH)
CAÙT TIEÂN
Thiên nhiên miền Nam
Thiên nhiên miền Bắc
Rừng thưa nhiệt đới khô
Rừng thưa nhiệt đới khô
( Rừng Khộp _ Đắklắk)
( Rừng Khộp _ Đắklắk)

Thiên nhiên miền Nam
Thiên nhiên miền Bắc
Phan rang
Mũi né
Cao bằng
Tuyên quang

Rừng ngập mặn miền Nam
Rừng NM miền Bắc
Cần giờ
Quảng ninh

Đông vật miền Nam Động vật miền Bắc

Ngoài ra còn có hệ sinh thái thuộc kiểu
Ngoài ra còn có hệ sinh thái thuộc kiểu


khí hậu á nhiệt và ôn đới.
khí hậu á nhiệt và ôn đới.
SAPA

ÑAØ LAÏT

Phần lãnh thổ phía Nam Phần lãnh thổ phía Bắc

Generate time = 0.068464994430542 s. Memory usage = 1.93 MB