KỸ NĂNG SỐNG CÁC MÔN

NỘI DUNG VÀ ĐỊA CHỈ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG TRONG
MÔN TIẾNG VIỆT 5
Trong việc giáo dục KNS cho HS có thể thực hiện trong bất cứ giờ học nào. Các nội dung và
địa chỉ giáo dục KNS trong môn Tiếng Việt nêu dưới đây chỉ là những ví dụ tiêu biểu để
hướng dẫn GV khai thác một số KNS có trong nội dung dạy học hoặc bằng cách thức tổ chức
các hoạt động dạy học tăng cường thực hành, luyện tập các KNS cho học sinh.
TT
Tuần
Tên bài học Các KNS cơ bản được giáo dục
Các phương pháp/
kĩ thuật dạy học tích cực
có thể sử dụng
1
2
Tập làm văn:
Luyện tập làm báo
cáo thống kê
-Thu thập, xử lí thông tin.
-Hợp tác(cùng tìm kiếm số liệu, thông
tin).
-Thuyết trình kết quả tự tin.
-Xác định giá trị
-Phân tích mẫu
-Rèn luyện theo mẫu
-Trao đổi trong tổ
-Trình bày một phút
2
4
Tập đọc:
Những con sếu
bằng giấy
-Xác định giá trị
-Thể hiện sự cảm thông(bày rỏ sự chia
sẻ, cảm thông với những nạn nhân bị
bom nguyên tử sát hại)
-Thảo luận nhóm
-Hỏi đáp trước lớp
-Đóng vai xử lí tình huống
3
Kể chuyện:
Tiếng vĩ cầm ở Mĩ
Lai
-Thể hiện sự cảm thông(cảm thông với
những nạn nhân của vụ thảm sát Mĩ Lai,
đồng cảm với những hành động dũng
cảm của những người Mĩ có lương tri
-Phản hồi/lắng nghe tích cực)
Kể chuyện sáng tạo
-Trao đổi về ý nghĩa câu
chuyên.
-Tự bộc lộ
4
5
Tập làm văn:
Luyện tập làm báo
cáo thống kê
-Tìm kiếm và xử lí thông tin.
-Hợp tác(cùng tìm kiếm số liệu, thông
tin).
-Thuyết trình kết quả tự tin.
-Phân tích mẫu
-Rèn luyện theo mẫu
-Trao đổi trong nhóm tổ
-Trình bày một phút
5
6
Tập làm văn:
Luyện tập làm đơn
-Ra quyết định (làm đơn trình bày
nguyện vọng).
-Thể hiện sự cảm thông (chia sẻ, cảm
thông với nỗi bất hạnh của những nạn
nhân chất độc màu da cam).
Phân tích mẫu
-Rèn luyện theo mẫu
-Tự bộc lộ
6
9
Tập làm văn:
Luyện tập thuyết
trình, tranh luận
-Thể hiện sự tự tin(nêu được những lí lẽ,
dẫn chứng cụ thể, thuyết phục; diễn đạt
gãy gọn, thái độ bình tĩnh, tự tin).
-Lắng nghe tích cực (lắng nghe, tôn
trọng người cùng tranh luận).
-Hợp tác (hợp tác luyện tập thuyết trình
tranh luận).
Phân tích mẫu
-Rèn luyện theo mẫu
-Đóng vai
-Tự bộc lộ
7
Tập làm văn:
Luyện tập thuyết
trình, tranh luận
(tiếp)
-Thể hiện sự tự tin(nêu được những lí lẽ,
dẫn chứng cụ thể, thuyết phục; diễn đạt
gãy gọn, thái độ bình tĩnh, tự tin).
-Lắng nghe tích cực (lắng nghe, tôn
trọng người cùng tranh luận).
-Hợp tác (hợp tác luyện tập thuyết trình
tranh luận).
-Đóng vai
-Tự bộc lộ
-Thảo luận nhóm
8
10
Ôn tập giữa HK I
(Tiết 1):
Lập bảng thống kê
-Tìm kiếm và xử lí thông tin (kĩ năng lập
bảng thống kê).
-Hợp tác(kĩ năng hợp tác tìm kiếm thông
tin để hoàn thành bảng thống kê).
-Thể hiện sự tự tin(thuyết trình kết quả
tự tin)
-Trao đổi nhóm
-Trình bày 1 phút
1
1
9
11
Tập làm văn:
Luyện tập làm đơn
-Ra quyết định (làm đơn kiến nghị ngăn
chặn hành vi phá hoại môi trường).
-Đảm nhận trách nhiệm với cộng đồng
-Tự bộc lộ
-Trao đổi nhóm
10
13
Tập đọc:
Người gác rừng tí
hon
-Ứng phó với căng thẳng (linh hoạt,
thông minh trong tình huống bất ngờ).
-Đảm nhận trách nhiệm với cộng đồng
Thảo luận nhóm nhỏ.
-Tự bộc lộ
11
14
Tập làm văn:
Làm biên bản cuộc
họp
-Ra quyết định/ giải quyết vấn đề (hiểu
trường hợp nào cần lập biên bản, trường
hợp nào không cần lập biên bản)
-Tư duy phê phán
-Phân tích mẫu
-Đóng vai
-Trình bày 1 phút
12
Tập làm văn:
Luyện tập làm biên
bản cuộc họp
-Ra quyết định/ giải quyết vấn đề
-Hợp tác (hợp tác hoàn thành biên bản
cuộc họp)
-Trao đổi nhóm
13
16
Tập làm văn:
Làm biên bản một
vụ việc
-Ra quyết định/ giải quyết vấn đề
-Hợp tác làm việc theo nhóm, hoàn
thành biên bản vụ việc
Phân tích mẫu
-Trao đổi nhóm
-Đóng vai(tưởng tượng
mình là bác sĩ trực phiên cụ
Ún trốn viện, lập biên bản
vụ việc)
14
17
Tập làm văn:
Ôn tập về viết đơn
-Ra quyết định/ giải quyết vấn đề
-Hợp tác làm việc theo nhóm, hoàn
thành biên bản vụ việc
-Rèn luyện theo mẫu
15
18
Ôn tập cuối HK I
(Tiết 1):
Lập bảng thống kê
-Thu thập xử lí thông tin(lập bảng thống
kê theo yêu cầu cụ thể).
-Kĩ năng hợp tác làm việc nhóm, hoàn
thành bảng thống kê
-Trao đổi nhóm nhỏ
16
Ôn tập cuối HK I
(Tiết 2):
Lập bảng thống kê
-Thu thập xử lí thông tin(lập bảng thống
kê theo yêu cầu cụ thể).
-Kĩ năng hợp tác làm việc nhóm, hoàn
thành bảng thống kê
-Trao đổi nhóm nhỏ
17
Ôn tập cuối HK I
(Tiết 5):
Viết thư
-Thể hiện sự cảm thông.
-Đặt mục tiêu
-Rèn luyện theo mẫu
18
20
Tập làm văn:
Lập chương trình
hoạt động
-Hợp tác(ý thức tập thể, làm việc nhóm,
hoàn thành chương trihf hoạt động).
-Thể hiện sự tự tin.
-Đảm nhận trách nhiệm
-Rèn luyện theo mẫu
-Thảo luận nhóm nhỏ
-Đối thoại (với các thuyết
trình viên)
19
21
Tập đọc:
Trí dũng song toàn
Tự nhận thức (nhận thức được trách
nhiệm công dân của mình, tăng thêm ý
thức tự hào, tự trọng, tự tôn dân tộc).
-Tư duy sáng tạo
-Đọc sáng tạo
-Gợi tìm
-Trao đổi, thảo luận
-Tự bộc lộ(bày tỏ sự cảm
phục Giang Văn Minh;
nhận thức của mình)
20
Tập làm văn:
Lập chương trình
hoạt động
-Hợp tác(ý thức tập thể, làm việc nhóm,
hoàn thành chương trình hoạt động).
-Thể hiện sự tự tin.
-Đảm nhận trách nhiệm.
-Trao đổi cùng bạn đê góp ý
cho chương trình hoạt động
(Mỗi HS tự viết)
-Đối thoại(Với các thuyết
trình viên về chương trình
đã lập)
21
23
Tập làm văn:
Lập chương trình
hoạt động
-Hợp tác(ý thức tập thể, làm việc nhóm,
hoàn thành chương trình hoạt động).
-Thể hiện sự tự tin.
-Đảm nhận trách nhiệm.
-Trao đổi cùng bạn đê góp ý
cho chương trình hoạt động
(Mỗi HS tự viết)
-Đối thoại(Với các thuyết
trình viên )
2
2
22
25
Tập làm văn:
Tập viết đoạn đối
thoại; phân vai đọc,
diễn màn kịch
-Thể hiện sự tự tin(đối thoại tự nhiên,
hoạt bát, đúng mục đích, đúng đối tượng
và hoàn cảnh giao tiếp).
-Kĩ năng hợp tác (hợp tác để hoàn chỉnh
màn kịch)
-Gợi tìm, kích thích suy
nghĩ sáng tạo của HS.
-Trao đổi trong nhóm nhỏ.
-Đóng vai(bộc lộ bản thân)
23
26
Tập làm văn:
Tập viết đoạn đối
thoại; phân vai đọc,
diễn màn kịch
-Thể hiện sự tự tin(đối thoại tự nhiên,
hoạt bát, đúng mục đích, đúng đối tượng
và hoàn cảnh giao tiếp).
-Kĩ năng hợp tác (hợp tác để hoàn chỉnh
màn kịch)
-Gợi tìm, kích thích suy
nghĩ sáng tạo của HS.
-Trao đổi trong nhóm nhỏ.
-Đóng vai
24
29
Tập đọc:
Một vụ đắm tàu
-Tự nhận thức (nhận thức về mình, về
phẩm chất cao thượng).
-Giao tiếp, ứng xử phù hợp.
-Kiểm soát cảm xúc.
-Ra quyết định
-Đọc sáng tạo
-Gợi tìm
-Trao đổi, thảo luận
-Tự bộc lộ(sự thấm thía với
ý nghĩa của bài đọc; tự nhận
thức những phẩm chất về
giới)
25
Kể chuyện:
Lớp trưởng lớp tôi
-Tự nhận thức.
-Giao tiếp, ứng xử phù hợp.
-Tư duy sáng tạo
-Lắng nghe, phản hồi tích cực
-Kể lại sáng tạo câu chuyện
(theo lời nhân vật)
-Thảo luận về ý nghĩa câu
chuyện
-Tự bộc lộ (HS suy nghĩ, tự
rút ra bài học cho mình)
26
Tập đọc:
Con gái
-Kĩ năng tự nhận thcs (Nhận thức về sự
bình đẳng nam nữ).
-Giao tiếp, ứng xử phù hợp giới tính.
-Ra quyết định
-Đọc sáng tạo
-Thảo luận về ý nghĩa câu
chuyện
-Tự bộc lộ (HS suy nghĩ, tự
rút ra bài học cho mình)
27
Tập làm văn:
Tập viết đoạn đối
thoại; phân vai đọc,
diễn màn kịch
-Thể hiện sự tự tin(đối thoại hoạt bát, tự
nhiên, đúng mục đích, đúng đối tượng
và hoàn cảnh giao tiếp).
-Kĩ năng hợp tác có hiệu quả để hoàn
chỉnh màn kịch.
-Tư duy sáng tạo.
-Gợi tìm, kích thích suy
nghĩ sáng tạo của HS
-Trao đổi trong nhóm nhỏ
-Đóng vai
28
30
Tập đọc:
Thuần phục sư tử
-Tự nhận thức.
-Thể hiện sự tự tin (Trình bày ý kiến,
quan điểm cá nhân).
-Giao tiếp
-Đọc sáng tạo
-Gợi tìm
-Trao đổi về ý nghĩa của
câu chuyện
-Tự bộc lộ(nói điều HS suy
nghĩ, thấm thía )
29
35
Ôn tập cuối HKII
(Tiết 3)
Lập bảng thống kê
-Thu thập, xử lí thông tin: lập bảng
thống kê.
-Ra quyết định (lựa chọn phương án)
Đối thoại với thuyết trình
viên về ý nghĩa của các số
liệu
30
Ôn tập cuối HKII
(Tiết 4)
Viết biên bản cuộc
họp
-Ra quyết định/ giải quyết vấn đề.
-Xử lí thông tin
-Trao đổi cùng bạn để góp ý
cho biên bản cuộc họp (mỗi
HS tự làm).
-Đóng vai
ĐỊA CHỈ TÍCH HỢP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG TRONG
MÔN KHOA HỌC LỚP 5


3
3
TÊN BÀI HỌC
CÁC KĨ NĂNG SÔNG CƠ BẢN ĐƯỢC
GIÁO DỤC
CÁC PHƯƠNG PHÁP/
KĨ THUẬT DẠY HỌC
TÍCH CỰC CÓ THỂ SỬ
DỤNG
GHI
CHÚ
4
4
Chủ đề: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE
Bài 1:
Sự sinh sản
Kĩ năng phân tích và đối chiếu các đặc điểm của
bố, mẹ và con cái để rút ra nhận xét bố mẹ và con
cái có đặc điểm giống nhau
- Trò chơi
Bài 2 - 3:
Nam hay nữ
-Kĩ năng phân tích, đối chiếu các đặc điểm đặc
trưng của nam và nữ.
-Kĩ năng trình bày suy nghĩ của mình về các quan
niệm nam, nữ trong xã hội.
-Kĩ năng tự nhận thức và xác định giá trị của bản
thân
- Làm việc theo nhóm
- Hỏi - Đáp với chuyên
gia
Bài 5:
Cần làm gì để
cả mẹ và em bé
đều khỏe
mạnh?
- Đảm nhận trách nhiệm của bản thân với mẹ và
em bé
- Cảm thông, chia sẻ và có ý thức giúp đỡ phụ nữ
có thai
- Quan sát
- Thảo luận
- Đóng vai
Bài 7:
Từ tuổi vị
thành niên đến
tuổi già
Kĩ năng tự nhận thức và xác định được giá trị của
lứa tuổi học trò nói chung và giá trị bản thân nói
riêng
- Quan sát hình ảnh
- Làm việc theo nhóm
- Trò chơi
Bài 8:
Vệ sinh tuổi
dậy thì
-Kĩ năng tự nhận thức những việc nên làm và
không nên làm để giữ vệ sinh cơ thể, bảo vệ sức
khỏe thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì.
-Kĩ năng xác định giá trị của bản thân, tự chăm
sóc vệ sinh cơ thể.
- Kĩ năng quản lí thời gian và thuyết trình khi
chơi trò chơi “tập làm diễn giả” về những việc
nên làm ở tuổi dậy thì.
- Động não
- Thảo luận nhóm
- Trình bày 1 phút
- Trò chơi
Bài 9 - 10:
Thực hành nói
“không với các
chất gây
nghiện”
- Kĩ năng phân tích và xử lí thông tin một cách hệ
thống từ các tư liệu của SGK, của GV cung cấp
về tác hại của chất gây nghiện.
- Kĩ năng tổng hợp, tư duy hệ thống thông tin về
tác hại của chất gây nghiện.
Kĩ năng giao tiếp, ứng xử và kiên quyết từ chối
sử dụng các chất gây nghiện.
- Kĩ năng tìm kiếm sự giúp đỡ khi rơi vào hoàn
cảnh bị đe dọa phải sử dụng các chất gây nghiện
- Lập sơ đồ tư duy
- Hỏi chuyên gia
- Trò chơi
- Đóng vai
- Viết tích cực
Bài 11:
Dùng thuốc an
toàn
- Kĩ năng tự phản ánh kinh nghiệm bản thân về
cách sử dụng một số loại thuốc thông dụng.
- Kĩ năng xử lí thông tin, phân tích, đối chiếu để
dùng thuốc đúng cách, đúng liều, an toàn.
- Lập sơ đồ tư duy
- Thực hành
- Trò chơi
Bài 12:
Phòng bệnh sốt
rét
- Kĩ năng xử lí và tổng hợp thông tin để biết
những dấu hiệu, tác nhân và con đường lây truyền
bệnh sốt rét.
- Kĩ năng tự bảo vệ và đảm nhận trách nhiệm tiêu
diệt tác nhân gây bệnh và phòng tránh bệnh sốt
rét.
- Động não/Lập sơ đồ tư
duy
- Làm việc theo nhóm
- Hỏi - đáp với chuyên
gia
Bài 13:
Phòng bệnh sốt
xuất huyết
- Kĩ năng xử lí và tổng hợp thông tin về tác nhân
và con đường lây truyền bệnh sốt xuất huyết.
- Kĩ năng tự bảo vệ và đảm nhận trách nhiệm giữ
vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở.
- Làm việc theo nhóm
- Hỏi - đáp với chuyên
gia
5
5

Generate time = 0.096976041793823 s. Memory usage = 1.94 MB