Bai 30. Di truyen hoc voi con nguoi

Giáo án sinh 9
Ngời soạn và giảng dạy : GV : nguyễn văn lực
Tuần: 16 - Tiết: 31.
Ngày soạn: .
/11/2010
Ngày dạy: . /12/2010
Bài 30
di truyền học với con ngời
I Mục tiêu :
1. Kiến thức :
- HS hiểu đợc di truyền học t vấn là gì và nội dung của lĩnh vực khoa học này
- Giải thích đợc cơ sở di truyền học của hôn nhân một vợ, một chồng và những
ngời có quan hệ huyết thống trong vòng 4 đời không đợc kết hôn với nhau.
- Hiểu đợc tại sao phụ nữ không nên sinh con ở tuổi ngoài 35 và hậu quả di truyền
của ô nhiễm môi trờng đối với con ngời
2. Kĩ năng :
- Rèn t duy phân tích tổng hợp
II. các kĩ năng sống cơ bản đợc giáo dục trong bài
- Kĩ năng thu thập và sử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu
mối quan hệ giữa di truyền học với đời sống con ngời.
- Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực.
- Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến trớc nhóm, tổ, lớp.
III. phơng pháp dạy- học
- Trực quan.
- Động não..
- Dạy học nhóm.
IV. phơng tiện dạy- học
- Máy chiếu.
- Tranh ảnh.
V. tiến trình dạy học
1. ổn định tổ chức lớp.
2. Kiểm tra bài cũ.
Nêu đặc điểm di truyền và biểu hiện của một số bệnh và tật di truyền?
3. Bài giảng.
Hoạt động 1
Giáo án sinh 9
Ngời soạn và giảng dạy : GV : nguyễn văn lực
Di truyền y học t vấn
Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung
- GV yêu cầu HS làm bài
tập mục q(tr.86)
- GV hoàn chỉnh đáp án, tổ
chức thảo luận toàn lớp:
+ Di truyền y học t vấn là gì
? Gồm những nội dung nào?
- GV hoàn thiện kiến thức.
- HS nhgiên cứu VD
- Thảo luận nhóm, thống
nhất câu trả lời.
+ Đây là bệnh di truyền.
+ Bệnh do gen lặn quy định
vì có ngời trong gia đình đã
mắc bệnh.
+Không nên sinh con vì ở
họ có gây bệnh.
- Đại diện nhóm phát biểu,
các nhóm khác bổ sung.
- HS phát biểu
- DTYHTV là một lĩnh vực
của di truyền học kết hợp
cácphơng pháp xét nghiệm,
chuẩn đoán hiện đại về mặt
di truyền kết hợp nghiên
cứu phả hệ.
- Nội dung:
+ Chuẩn đoán.
+ Cung cấp thông tin.
+ Cho lời khuyên liên quan
đến bệnh, tật di truyền.
Hoạt động 2
Di truyền học với hôn nhân và kế hoạch hoá gia đình
Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung
- GV yêu cầu HS đọc
thông tin SGK thảo
luận vấn đề 1:
+Tại sao kết hôn gần làm
suy thoái nòi giống ?
+Tại sao những ngời có
quan hệ huyết thống từ đời
thứ 5 trở đi đợc phép kết
hôn?
- GV chốt lại đáp án
đúng
-GV yêu cầu HS tiếp tục
phân tích bảng 31.1
thảo luận vấn đề 2
+ Giải thích quy định hôn
- Các nhóm phân tích
thông tin nêu đợc:
+ kết hôn gần làm đột biến
lặn có hại biểu hiện dị
tật bẩm sinh tăng.
+Từ đời thứ 5 có sự sai
khác về mặt di truyền
- Đại diện nhóm phát biểu,
các nhóm khác bổ sung.
- HS phân tích số liệu về
sự thay đổi tỉ lệ nam/nữ
1. Di truyền học với hôn
nhân
Giáo án sinh 9
Ngời soạn và giảng dạy : GV : nguyễn văn lực
nhân 1 vợ : 1 chồng bằng
cơ sở sinh học?
+Vì sao nên cấm chẩn
đoán giới tính thai nhi?
GV tổng kết lại kiến
thức

- GV hớng dẫn HS nghiên
cứu bảng 30.2 trả lời
câu hỏi:
+ Vì sao phụ nữ không nên
sinh con ở tuổi ngoài 35?
+ Phụ nữ nên sinh con ở
tuổi nào để đảm bảo học
tập và công tác?
- GV chốt đáp án đúng.
theo đọ tuổi, lu ý tỉ lệ
nam/nữ ở độ tuổi từ 18 -
35.
Giải thích cơ sở khoa
học.
- Không chẩn đoán giới
tính thai nhi sớm hạn
chế việc mất cân đối tỉ lệ
nam/nữ .
- HS tự phân tích số liệu
trong bảng để trả lời.
+ Phụ nữ sinh con sau tuổi
35 con dễ mắc bệnhĐao
+ Nên sinh con ở độ tuổi
từ 25 34 là hợp lí.
- Di truyền học đã giải thích đ-
ợc cơ sở khọc của các quy
định :
+ Hôn nhân 1 vợ : 1 chồng
+ Những ngời có quan hệ
huyết thống trong vòng 4 đời
không đợc kết hôn.
2. Di truyền học và kế hoạch
hoá gia đình
- Phụ nữ sinh con ở độ tuổi từ
25 34 là hợp lí.
- Từ độ tuổi >35 tỉ lệ trẻ sơ
sinh bị bệnh Đao tăng rõ.
Hoạt động 3
Hậu quả di truyền do ô nhiễm môi trờng
Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung
- GV yêu cầu HS nghiên
cứu thông tin SGK và
thông tin mục em có biết
tr. 85
Nêu tác hại của ô
nhiễm môi trờng đối với cơ
sở vật chất di truyền? VD?
- GV tổng kết lại kiến
thức.
- Đại diện nhóm phát biểu,
các nhóm khác bổ sung.
-HS tự thu nhận và xử lí
thông tin , nêu đợc:
+ Các tác nhân vật lí, hoá
học gây ô nhiễm môi trờng
đặc biệt là chất phóng xạ,
chất độc hoá học rải trong
chiến tranh, thuốc trừ sâu,
thuốc diệt cỏ sử dụng quá
mức gây đột biến gen,
đột biến nhiễm sắc thể
- Các tác nhân vật lí, hoá học
gây ô nhiễm môi trờnglàm
tăng tỉ lệ ngời mắc bệnh, tật
di truyền
Kết luận chung: HS đọc kết luận SGK
VI. Kiểm tra đánh giá
Giáo án sinh 9
Ngời soạn và giảng dạy : GV : nguyễn văn lực
1- Di truyền học t vấn có chức năng gì?
2- Tại sao cần phải đấu tranh chống ô nhiễm môi trờng?
VII. Dặn dò :
- Học bài theo nội dung SGK
- Trả lời câu hỏi SGK
- Đọc trớc bài 31
Bổ sung kiến thức sau tiết dạy.
............................................................................................................................................
...................................................................................................................................... .....
.................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................................
..............................................................................................................................

Generate time = 0.33290696144104 s. Memory usage = 1.93 MB