giao an lop 2 tuan 21 - 35

Giáo án lớp 2 Tr ờng Tiểu
học Nghĩa Hùng
Tuần 21
Ngày soạn: 22/1/2009
Ngày giảng:Thứ hai ngày 25/1/2009
Toán
LUYệN TậP
A. MụC TIÊU:
- Thuộc bảng nhân 5 .
- Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính nhân và trừ trong trờng
hợp đơn giản.
- Biết giải bài toán có một phép tính nhân (trong bảng nhân 5).
- Nhận biết đợc đặc điểm của dãy số để viết số còn thiếu của dãy số đó.
B. Đồ DùNG DạY HọC :
- Bảng phụ viết sẵn nội dung bài 2 .
C. CáC HOạT ĐộNG DạY HọC CHủ YếU
Hoạt động dạy Hoạt động học
I. KTBC :
+ 2 HS lên bảng đọc thuộc bảng nhân 5
+ HS 3:Làm bài 2.
+ HS 4: làm bài 3.
+ GV nhận xét cho điểm .
II. DạY HọC BàI MớI:
1. Giới thiệu : GV giới thiệu và ghi bảng
2. Hớng dẫn luyện tập
Bài 1: Cho HS nêu yêu cầu của bài.
+ Yêu cầu HS tự làm bài, sau đó yêu cầu
1 HS đọc bài làm của mình
+ Hỏi : Khi biết 2 x 5 = 10 có cần thực
hiện 5 x 2 không? Vì sao?
+ Nhận xét và ghi điểm
Bài 2:Bài tập yêu cầu làm gì?
+ Viết lên bảng: 5 x 4 9 =
+ Biểu thức trên có mấy dấu tính? Kể ra
+ Khi thực hiện ta làm ntn?
+ Cho HS làm bài rồi nhận xét sửa chữa.
+ Nhận xét và ghi điểm
Bài 3: Gọi HS đọc đề bài.
+ Yêu cầu HS tự tóm tắt rồi giải bài.
Tóm tắt:
1 ngày học : 5 giờ
5 ngày học: . . .giờ?
+ 2 HS đọc bảng nhân .
+ 2 HS giải bài tập

+ Điền số thích hợp vào ô trống .
+ Làm bài và chữa bài
+ Không cần thực hiện phép tính.
+ Tính giá trị của biểu thức.
+ Chú ý
+ Có hai dấu tính đó là nhân và trừ.
+ Thực hiện nhân trớc trừ sau.
+ Làm bài vào vở, 2 HS lên bảng
+ Đọc đề.
+ 1 HS lên bảng, cả lớp làm bài vào vở
Bài giải:
Số giờ 5 ngày Liên học là:
5 x 5= 25 ( giờ)
Giáo viên: L.Nhâm
Giáo án lớp 2 Tr ờng Tiểu
học Nghĩa Hùng
+ Gọi HS nhận xét bài trên bảng, GV
chấm một số bài và nhận xét.
Bài 4: HS khá giỏi
+ Yêu cầu HS tự làm bài sau đó nhận xét
và ghi điểm
Bài 5: HS khá giỏi
Yêu cầu HS làm bài, chữa bài và hỏi:
+ Tại sao viết tiếp 25, 30 vào dãy số ở
phần a?
Đáp số: 25 giờ
+ HS làm bài rồi nhận xét.
+ Làm bài và trả lời câu hỏi.
+ Vì các số đứng liền nhau trong dãy số
này hơn kém nhau 5 đơn vị.( Vì 10 = 5 +
5; 15 = 10 + 5; 20 = 15 +5 nên số đứng
sau 20 là 20 + 5 = 25 . . .)
+ Trả lời tơng tự. Các số đứng liền nhau
trong dãy số này hơn kém nhau 3 đơn vị.
III. CủNG Cố DặN Dò:
- Các em vừa học toán bài gì ?
- GV nhận xét tiết học, tuyên dơng .
- Dặn về nhà làm các bài trong vở bài tập . Chuẩn bị bài cho tiết sau .
-----------------------------------------------------------------
Giáo viên: L.Nhâm
Giáo án lớp 2 Tr ờng Tiểu
học Nghĩa Hùng
Tập đọc
CHIM SƠN CA Và BÔNG CúC TRắNG
A. MụC TIÊU:
- c ỳng, rừ rng, rnh mch ton bi. Bit ngt ngh hi ỳng ch.
- Hiu li khuyờn t cõu chuyn: Hóy cho chim c t do ca hỏt, bay
ln; cho hoa c t do tm nng mt tri ( tr li c CH 1,2,4,5 )
HS khỏ , gii tr li c CH3.
B. Đồ DùNG DạY HọC :
- Tranh minh họa bài tập đọc.
- Bảng phụ ghi sẵn các nội dung luyện đọc.
C. CáC HOạT ĐộNG DạY HọC CHủ YếU :
TIếT 1 :
Hoạt động dạy Hoạt động học
I. KTBC :
+ 3 HS lên bảng đọc thuộc lòng bài: Mùa
nớc nổi
+ Nhận xét ghi điểm
II. DạY HọC BàI MớI :
1. Giới thiệu : GV giới thiệu gián tiếp
qua tranh minh họa và ghi bảng.
2. Luyện đọc:
a. Đọc mẫu
+ GV đọc mẫu lần 1, tóm tắt nội dung bài.
b. Luyện phát âm
+ Yêu cầu HS đọc các từ cần chú ý phát
âm trên bảng phụ.
+ Yêu cầu đọc từng câu.
c. Luyện đọc đoạn
+ GV treo bảng phụ hớng dẫn .
+ Bài tập đọc có thể chia thành mấy
đoạn? Các đoạn đợc phân chia nh thế
nào?
+ Yêu cầu HS đọc, tìm cách ngắt các câu
khó, câu dài
+ Giải nghĩa các từ mới cho HS hiểu: nh
phần mục tiêu.
d. Đọc theo đoạn, bài
+ Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo đoạn trớc
lớp
+ HS 1: câu hỏi 1
+ HS 2: câu hỏi cuối bài.
+ HS 3: nêu ý nghĩa bài tập đọc
Nhắc lại tựa bài
+ 1 HS đọc lại, cả lớp đọc thầm theo.
+ Đọc các từ trên bảng phụ nh phần mục
tiêu, đọc cá nhân sau đó đọc đồng thanh
+ Nối tiếp nhau đọc từng câu theo bàn,
mỗi HS đọc 1 câu.
+ Tìm cách đọc và luyện đọc các câu:
+ Bài tập đọc chia làm 5 đoạn:
Đoạn 1: Bên bờ rào . . .xanh thẳm.
Đoạn 2: Nhng sáng . . . gì đợc
Đoạn 3: Bỗng có . . . thơng xót.
Đoạn 4: Đoạn còn lại
- Bông cúc. . . chim/nhng . . .gì đợc .//
- Tội nghiệp con chim!//Khi nó. . .ca hát/
các . . .đói khát.//Còn bông hoa,/ giá . .
mặt trời.//
+ Nối tiếp nhau đọc đoạn cho đến hết bài.
+ Từng HS thực hành đọc trong nhóm.
+ Lần lợt từng nhóm đọc thi và nhận xét
Giáo viên: L.Nhâm
Giáo án lớp 2 Tr ờng Tiểu
học Nghĩa Hùng
+ Chia nhóm và yêu cầu luyện đọc trong
nhóm
e. Thi đọc giữa các nhóm
+ Tổ chức thi đọc cá nhân, đọc đồng
thanh.
g. Đọc đồng thanh
Cả lớp đọc đồng thanh.
TIếT 2 :
.
3. Tìm hiểu bài :
* GV đọc lại bài lần 2+ Chim sơn ca nói
về bông cúc nh thế nào ?
+ Khi đợc sơn ca khen ngợi, cúc thấy NTN ?
+ Sung sớng khôn tảcó nghĩa là gì ?
+ Tác giả dùng từ gì để tả tiếng hót của
sơn ca?
+ Véo von có nghĩa là thế nào?
+ Vì sao tiếng hót của sơn ca trở nên rất
buồn thảm?
+ Ai là ngời đã nhót sơn ca vào lồng?
+ Chi tiết nào cho thấy hai chú bé rất vô
tâm với sơn ca?
+ Cuối cùng chuyện gì đã xảy ra với
chim sơn ca và bông cúc trắng?
+ Hai cậu bé đã làm gì khi sơn ca chết?
+ Long trọng có nghĩa là sao?
+ Theo em, việc làm của các cậu bé đúng
hay sai?
+ Hãy nói lời khuyên của em với các cậu
bé?
+ Câu chuyện muốn nói với chúng ta
điều gì?
6. Luyện đọc lại bài
+ Tổ chức cho HS thi đọc truyện theo vai .
+ Nhận xét ,tuyên dơng các nhóm đọc bài tốt.
* 1 HS đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm
theo + Cúc ơi! Cúc mới xinh xắn làm
sao!.
+ Cúc cảm thấy sung sớng khôn tả.
+ Nghĩa là không thể tả hết niềm sung sớng.
+ Chim sơn ca hót véo von.
+ Là tiếng hót rất cao, trong trẻo.
+ Vì sơn ca bị nhốt vào lồng.
+ Hai chú bé .
+ Không những hai chú bé nhốt mà còn
không cho sơn ca một giọt nớc nào.
+ Chim sơn ca chết khác còn bông cúc
trắng thì héo lả đi vì thơng xót.
+ Đặt chim vào chiếc hộp thật đẹp và
chôn cất thật long trọng.
+ Nghĩa là đầy đủ nghi lễ và trang nghiêm.
+ Các cậu bé làm nh vậy là sai.
+ HS nêu rồi nhận xét
+ Chúng ta cần đối xử tốt với các con vật
và các loài cây, loài hoa.
+ Luyện đọc cả bài và đọc thi đua giữa
các nhóm
III. CủNG Cố DặN Dò :
- Gọi 1 HS đọc bài. Em thích nhân vật nào nhất? Vì sao?
- Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì?
- Dặn về luyện đọc và chuẩn bị tiết sau. GV nhận xét tiết học.
-----------------------------------------------------------------
Giáo viên: L.Nhâm
Giáo án lớp 2 Tr ờng Tiểu
học Nghĩa Hùng
Ngày soạn: 23/1/2009
Ngày giảng:Thứ ba ngày 26/1/2009
Tập đọc
Vè CHIM
A. MụC TIÊU:
- c ỳng, rừ rng, rnh mch ton bi. Bit ngt ngh ỳng nhp khi c cỏc
dũng th trong bi vố .
- Hiu ND : Mt s loi chim cng cú c im , tớnh nt ging nh con ngi
( tr li c CH1 , CH2 , CH3 ; hc thuc c 1 on trong bi vố )
HS khỏ, gii thuc c bi vố ; thc hin c yờu cu ca CH2
B. Đồ DùNG DạY HọC :
- Tranh minh hoạ.
- Bảng phụ ghi sẵn các nội dung luyện đọc, luyện ngắt giọng.
C. CáC HOạT ĐộNG DạY HọC CHủ YếU :
Hoạt động dạy Hoạt đông học
I. KTBC :
+ Gọi 3 HS lên bảng đọc bài : Thông báo
của th viện vờn chim và trả lời các câu
hỏi.
+ Nhận xét ghi điểm từng HS
II. DạY HọC BàI MớI:
1. Giới thiệu : GV giới thiệu và ghi bảng
2. Luyện đọc
a. Đọc mẫu
+ GV đọc mẫu lần 1, dùng tranh để tóm
tắt nội dung bài.
b. Đọc từng câu và luyện phát âm
+ Cho HS đọc các từ cần luyện phát âm
đã ghi trên bảng phụ . Theo dõi và chỉnh
sửa.
+ Yêu cầu HS đọc bài từng câu
c. Luyện đọc theo đoạn
+ Yêu cầu HS đọc nối tiếp, mỗi HS đọc 2
câu.
+ Chia nhóm, mỗi nhóm có 5 HS và yêu
cầu đọc bài trong nhóm.
e. Thi đọc và đọc đồng thanh
+ Cho các nhóm thi nhau đọc, đọc đồng
thanh
3.Tìm hiểu bài:
GV đọc mẫu lần 2
+ Tìm tên các loài chim trong bài?
+ HS1: Câu hỏi 1?
+ HS2: Câu hỏi 2?
+ HS3: Bài tập đọc nói lên điều gì?
Nhắc lại tựa bài
+ 1 HS đọc lại, cả lớp đọc thầm theo.
+ Đọc các từ cần luyện phát âm nh phần
mục tiêu.
+ Nối tiếp nhau đọc, mỗi HS đọc 1 câu
+ 10 HS nối tiếp nhau đọc bài
+ Nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong
nhóm.
+ Đọc trớc lớp.
+ Các nhóm thi đọc, cả lớp đọc đồng
thanh
Đọc thầm và trả lời
+ Các loài chim: gà, sáo, liếu điếu, chìa
Giáo viên: L.Nhâm
Giáo án lớp 2 Tr ờng Tiểu
học Nghĩa Hùng
+ Để gọi chim sáo, tác giả đã dùng từ nào?
+ Tơng tự, hãy tìm từ gọi tên các loại
chim khác?
+ Con gà có đặc điểm gì?
+ Chạy lon xon có nghĩa là gì?
+ Tìm những từ chỉ đặc điểm các loài chim?
+ Việc tác giả dân gian dùng các từ để
gọi ngời, các đặc điểm của ngời để kể về
các loài chim có dụng ý gì?
+ Trong bài, em thích loài chim nào
nhất? Vì sao?
4.Học thuộc lòng:
+ Yêu cầu đọc đồng thanh sau đó xoá
dần cho HS học thuộc lòng
vôi, chèo bẻo, khách, chim sẻ, chim sâu,
tu hú, cú mèo.
+ Từ: con sáo.
+ Con liếu điếu, cậu chìa vôi, chim chèo
bẻo, thím khách, cô . ., bác . . .
+ Con gà hay chạy lon xon.
+ Là dáng chạy của các con bé.
+ Cho HS nêu kết hợp giải nghĩa các từ mới.
+ Tác giả muốn nói các loài chim cũng
có cuộc sống nh cuộc sống con ngời, gần
gũi với cuộc sống của con ngời.
+ Trả lời theo suy nghĩ và nhận xét
+ Đọc bài
III. CủNG Cố DặN Dò:
- Các em vừa đợc học bài gì ?
- Bài văn nói lên điều gì?
- Dặn HS về luyện đọc bài và chuẩn bị tiết sau.
- GV nhận xét tiết học.
-----------------------------------------------------------------
Giáo viên: L.Nhâm
Giáo án lớp 2 Tr ờng Tiểu
học Nghĩa Hùng
Kể chuyện
CHIM SƠN CA Và BÔNG CúC TRắNG
A. MụC TIÊU:
- Da theo gi ý, k li c tng on ca cõu chuyn .
- HS khỏ, gii bit k li c ton b cõu chuyn (BT2)
B. Đồ DùNG DạY HọC:
- Bảng ghi tóm tắt của từng đoạn truyện.
C. CáC HOạT ĐộNG DạY HọC CHủ YếU :
Hoạt động dạy Hoạt động học
I. KTBC :
+ Gọi 2 HS lên bảng kể.
+ Nhận xét đánh giá và ghi điểm.
II. DạY HọC BàI MớI:
1. Giới thiệu bài : Yêu cầu HS nhắc tên
bài tập đọc, GV ghi tựa .
2. Hớng dẫn kể truyện theo gợi ý:
a. Hớng dẫn kể đoạn 1
+ Đoạn 1 của truyện nói về nội dung gì?
+ Bông cúc trắng mọc ở đâu?
+ Bông cúc trắng đẹp nh thế nào?
+ Chim sơn ca đã làm gì và nói gì với
bông cúc trắng?
+ Bông cúc trắng vui nh thế nào khi nghe
chim khen ngợi?
+ Hãy kể lại nội dung đoạn 1.
b. Hớng dẫn kể đoạn 2:
+ Chuyện gì đã xảy ra vào sáng hôm sau?
+ Nhờ đâu bông cúc trắng biết đợc sơn ca
bị cầm tù?
+ Bông cúc muốn làm gì?
+ Cho HS kể lại đoạn 2
c. Hớng dẫn kể đoạn 3:
+ Chuyện gì đã xảy ra với bông cúc
trắng?
+ Khi cùng ở trong lồng chim, sơn ca và
bông cúc thơng nhau ntn?
+ Cho HS kể lại đoạn 3.
d. Hớng dẫn kể đoạn 4:
+ 2 HS kể
Nhắc lại tựa bài.
+ Về cuộc sống tự do và sung sớng của
chim sơn ca và bông cúc trắng.
+ Mọc ngay bên bờ rào.
+ Bông cúc trắng thật xinh xắn.
+ Cúc ơi! Cúc mới đẹp làm sao! Và hót
véo von bên cúc.
+ Bông cúc trắng vui sớng khôn tả.
+ 1 HS kể lại đoạn 1.
+ Chim sơn ca bị cầm tù.
+ Bông cúc nghe thấy tiếng hót buồn
thảm của sơn ca.
+ Bông cúc muốn cứu sơn ca.
+ 1 HS kể lại đoạn 2.
+ Bông cúc trắng đã bị cắt cùng đám cỏ
bên bờ rào bỏ vào lồng chim.
+ Chim sơn ca . . . không đụng đến bông
hoa. Còn bông cúc . . .thơng xót.
+ 1 HS kể lại đoạn 3.
+ Các cậu đã đặt chim sơn ca vào một
Giáo viên: L.Nhâm
Giáo án lớp 2 Tr ờng Tiểu
học Nghĩa Hùng
+ Thấy sơn ca chết, các cậu bé đã làm gì?
+ Các cậu bé có gì đáng trách?
+ Cho HS kể lại đoạn 3.
* Hớng dẫn kể lại toàn bộ câu chuyện
+ Chia HS thành các nhóm nhỏ, mỗi
nhóm 4 HS và yêu cầu kể trong nhóm và
kể trớc lớp
chiếc hộp rất đẹp và đem chôn cất rất
long trọng.
+ HS nêu rồi nhận xét .
+ 1 HS kể lại đoạn 4.
+ Kể trong nhóm và trớc lớp.
III. CủNG Cố DặN Dò:
- Câu chuyện khen ngợi nhân vật nào ?
- Qua câu chuyện này, em học những gì bổ ích cho bản thân?
- Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện và chuẩn bị tiết sau. GV nhận xét tiết học.
-----------------------------------------------------------------
Giáo viên: L.Nhâm
Giáo án lớp 2 Tr ờng Tiểu
học Nghĩa Hùng
Toán
ĐƯờNG GấP KHúC - độ dài đờng gấp khúc
A. MụC TIÊU:
- Nhận dạng đợc và gọi đúng tên đờng gấp khúc.
- Nhận biết độ dài đờng gấp khúc.
- Biết tính độ dài đờng gấp khúc khi biết độ dài mỗi đoạn thẳng của nó.
B. Đ ồ DùNG DạY HọC
- Vẽ sẵn đờng gấp khúc ABCD nh bài học lên bảng .
- Mô hình đờng gấp khúc 3 đoạn có thể khép kín thành hình tam giác.
C. CáC HOạT ĐộNG DạY HọC CHủ YếU

Hoạt động dạy Hoạt đông học
I. KTBC:
+ Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập
4 x 5 + 20 2 x 7 + 32
3 x 8 13 5 x 8 - 25
+ Nhận xét cho điểm .
II. DạY HọC BàI MớI:
1. Giới thiệu bài : Ghi tựa
2. Hớng dẫn thành lập bảng nhân :
+ Chỉ vào đờng gấp khúc và giới thiệu:
Đây là đờng gấp khúc ABCD
+ Cho HS quan sát và hỏi:
- Đờng gấp khúc gồm những đoạn thẳng
nào?
- Đờng gấp khúc gồm những điểm nào?
- Những đoạn thẳng nào có chung 1 điểm
đầu
+ Hãy nêu độ dài các đoạn thẳng của đ-
ờng gấp khúc ABCD?
+ Giới thiệu: Độ dài đờng gấp khúc ABCD
chính là tổng độ dài của các đoạn thẳng
+ Yêu cầu HS tính tổng độ dài của các
đoạn thẳng AB , BC và CD
+ Muốn tính độ dài đờng gấp khúc ta làm
NTN?
3. Luyện tập thực hành:
Bài 1:
+ 2 HS lên bảng thực hiện, cả lớp làm ở
bảng con theo 2 dãy
Nhắc lại tựa bài
+ Theo dõi
+ Quan sát
- Gồm các đoạn thẳng: AB, BC, CD.
- Có các điểm: A ; B ; C ; D.
- Đoạn thẳng AB và BC có chung điểm B
Đoạn thẳng BC và CD có chung điểm C
+ AB là 2cm, BC là 4cm, CD là 3cm.
+ Nghe và nhắc lại.
+ Tổng độ dài của các đoạn thẳng AB;
BC; CD là: 2cm + 4cm + 3cm = 9cm.
+ Ta tính tổng độ dài các đoạn thẳng
thành phần.
Giáo viên: L.Nhâm
Giáo án lớp 2 Tr ờng Tiểu
học Nghĩa Hùng
+ Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
+ Yêu cầu HS tự làm bài
+ Yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn
và nêu cách vẽ khác.
+ Yêu cầu HS nêu từng đoạn thẳng trong
mỗi cách vẽ.
Bài 2: + Yêu cầu HS nêu đề bài
+ Muốn tính độ dài của đờng gấp khúc ta
làm nh thế nào?
+ Vẽ đờng gấp khúc MNPQ nh hình vẽ
và yêu cầu tính độ dài đờng gấp khúc nh
trong SGK?
+ Nhận xét và yêu cầu HS đọc bài mẫu
+ Nhận xét chấm điểm và sửa chữa
Bài 3:
+ Yêu cầu HS đọc đề bài.
+ Hình tam giác có mấy cạnh?
+ Vậy đờng gấp khúc này có mấy đoạn
thẳng ghép lại với nhau?
+ Nêu cách tính độ dài của đờng gấp
khúc?
+ Yêu cầu HS làm bài vào vở sau đó h-
ớng dẫn chữa bài
+ Nối các điểm để đợc đờng gấp khúc
+ Làm bài và kiểm tra bài lẫn nhau.
+ Nhận xét bài bạn và trình bày cách vẽ
của mình.
+ Đọc đề.
+ Ta tính tổng độ dài các đoạn thẳng
thành phần.
+ Vẽ và tính: 3cm + 2cm + 4cm = 9cm.
+ Làm bài vào vở và chú ý giống nh bài
mẫu.
+ Đọc đề.
+ Hình tam giác có 3 cạnh.
+ Đờng gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng ghép
lại với nhau.
+ Nêu cách tính.
+ Làm bài và nhận xét.
Bài giải:
Độ dài đoạn dây đồng đó là:
4 + 4 + 4 = 12 (cm)
Đáp số : 12 cm

III. CủNG Cố DặN Dò :
- Dặn HS về học bài .
- Về làm các bài tập trong VBT và chuẩn bị cho tiết sau.
- GV nhận xét tiết học.
-----------------------------------------------------------------
Giáo viên: L.Nhâm
Giáo án lớp 2 Tr ờng Tiểu
học Nghĩa Hùng
Ngày soạn: 24/1/2009
Ngày giảng:Thứ t ngày 27/1/2009
Toán
LUYệN TậP
A. MụC TIÊU:
- Biết tính độ dài đờng gấp khúc.
B. Đ ồ DùNG DạY HọC
- Bảng phụ vẽ sẵn các đờng gấp khúc nh phần bài học.
C. CáC HOạT ĐộNG DạY HọC CHủ YếU
Hoạt động dạy Hoạt đông học
I. KTBC:
+ Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập
Tính độ dài đờng gấp khúc ABCD biết
độ dài các đoạn thẳng AB là 3cm, BC là
10cm, CD là 5cm
+ Nhận xét cho điểm .
II. DạY HọC BàI MớI:
1. Giới thiệu bài : Ghi tựa
2. Hớng dẫn luyện tập :
Bài 1:
+ Yêu cầu HS đọc đề
+ Nêu cách tính độ dài đờng gấp khúc?
+ Cho thảo luận theo 4 nhóm .
+ Gọi đại diện 2 nhóm lên bảng trình bày
sao đó nhận xét.
+ Nhận xét ghi điểm
Bài 2: Yêu cầu HS nêu đề bài
+ Hãy quan sát và cho biết con ốc sên bò
theo hình gì? B
D
A
+ Muốn biết con ốc sên bò đợc bao nhiêu
dm ta làm ntn?
+ Cho cả lớp làm vào vở, 1 HS lên bảng
+ 2 HS lên bảng thực hiện, cả lớp làm vở
nháp
Độ dài đờng gấp khúc ABCD là
3 + 10 + 5 = 18 ( cm)
Đáp số : 18 cm
Nhắc lại tựa bài
+ Đọc đề bài.
+ Tính tổng độ dài các đoạn thẳng
+ Thảo luận: nhóm 1;2 câu a nhóm
3;4 câu b
Câu a: 12cm + 15cm = 27cm
Câu b: 10dm + 9dm + 14dm = 33dm
+ Đọc đề.
+ Con ốc sên bò theo đờng gấp khúc.
+ Tính tổng độ dài đờng gấp khúc.
+ Tóm tắt và làm bài
Bài giải:
Con ốc sên phải bò đoạn đờng dài là:
5 + 2 + 7 = 14 ( dm)
Giáo viên: L.Nhâm
C
Giáo án lớp 2 Tr ờng Tiểu
học Nghĩa Hùng
giải
+ Nhận xét chấm điểm và sửa chữa
Bài 3: HS khá giỏi
+ Vẽ hình lên bảng sau đó nêu yêu cầu
của bài và hớng dẫn làm bài.
+ Đờng gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng là đ-
ờng nào?
+ Đờng gấp khúc gồm 2 đoạn thẳng là đ-
ờng nào?
+ Đờng gấp khúc ABC và BCD có chung
đoạn thẳng nào?
Đáp số: 14 dm
+ Quan sát hình và làm bài.
+ Là đờng ABCD.
+ Là đờng ABC và BCD.
+ Có chung đoạn thẳng BC.
+ Làm bài và nhận xét.

III. CủNG Cố DặN Dò :
- Dặn HS về học bài .
- Về làm các bài tập trong VBT và tự vẽ các đờng gấp khúc có 3 ; 4 ; 5 đoạn thẳng
- Chuẩn bị cho tiết sau.
- GV nhận xét tiết học.
-----------------------------------------------------------------
Giáo viên: L.Nhâm
Giáo án lớp 2 Tr ờng Tiểu
học Nghĩa Hùng
Chính tả
CHIM SƠN CA Và BÔNG CúC TRắNG.
A. MụC TIÊU:
- Chộp chớnh xỏc bi CT, trỡnh by ỳng on vn xuụi cú li núi ca nhõn vt
. Khụng mc quỏ 5 li trong bi .
- Lm c BT2 a / b hoc BT CT phng ng do GV son .
HS khỏ, gii gii c cõu BT(3) a/b
B. Đồ DùNG DạY HọC:
- Bảng phụ viết sẵn nội dung tập chép và bài tập chính tả.
C. CáC HOạT ĐộNG DạY HọC CHủ YếU:
Hoạt động dạy Hoạt động học
I. KTBC :
+ Yêu cầu 2 HS lên bảng, cả lớp viết ở
bảng con các từ sau:
+ Nhận xét.
II. DạY HọC BàI MớI:
1. Giới thiệu: GV giới thiệu và ghi bảng
2. Hớng dẫn viết chính tả
a. Ghi nhớ nội dung đoạn viết
+ GV đọc mẫu.
+ Đoạn văn trích trong bài tập đọc nào ?
+ Đoạn trích nói về nội dung gì?
b. Hớng dẫn nhận xét trình bày
+ Đoạn văn có mấy câu ?
+ Lời của sơn ca nói với cúc đợc viết sau
dấu câu nào?
+ Trong bài còn sử dụng dấu câu nào nữa?
+ Khi viết xuống dòng chữ đầu câu viết NTN?
c. Hớng dẫn viết từ khó
+Yêu cầu HS đọc các từ khó.
+ Yêu cầu viết các từ khó
d. Viết chính tả
+ Viết: sơng mù, cây xơng rồng, đất phù
sa, chiết cành, hiểu biết, xanh biếc.
Nhắc lại tựa bài.
+ 3 HS đọc lại, cả lớp theo dõi.
+ Bài Chim sơn ca và bông cúc trắng.
+ Về cuộc sống của chim sơn ca và bông cúc
trắng khi cha bị nhốt vào lồng.
+ Đoạn văn có 5 câu.
+ Viết sau dấu hai chấm và dấu gạch đầu
dòng.
+ Dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm cảm.
+ Viết lùi vào 1 ô li, viết hoa chữ đầu câu.
+ Đọc các từ: rào, dại, trắng, sơn ca, sà,
sung sớng, mãi, trời, thẳm.
+ Viết các từ trên vào bảng con rồi sửa chữa
Giáo viên: L.Nhâm
Giáo án lớp 2 Tr ờng Tiểu
học Nghĩa Hùng
+ GV đọc thong thả, mỗi cụm từ đọc 3
lần cho HS viết.
+ Đọc lại cho HS soát lỗi.
+ Thu vở chấm điểm và nhận xét
3. Hớng dẫn làm bài tập
+ Gọi HS đọc yêu cầu bài 1 và 2.
+ Chia lớp thành 4 đội, phát cho mỗi đội
một bảng ghi từ và tổ chức cho HS thi
làm bài nhanh, sau 5 phút đội nào tìm đ-
ợc nhiều từ thì đội đó thắng cuộc.
+ Yêu cầu các đội dán bảng từ của đội
mình
+ Nhận xét trao phần thởng cho đội thắng
.
+ Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh các từ
vừa tìm đợc
+ Đọc và viết chính tả.
+ Soát lỗi.
+ Đọc đề bài
+ Các đội bắt đầu nhận bảmg và hoạt
động để tìm từ nhanh: Ví dụ:
- chào mào, chão chàng, chẫu chuột, châu
chấu, chèo bẻo, chuồn chuồn, chuột chũi.
+ Các đội dán bảng từ

III. CủNG Cố DặN Dò:
- Cho HS nhắc lại quy tắc viết chính tả.
- Yêu cầu HS về nhà giải câu đó vui trong bài tập 3.
- Chuẩn bị cho tiết sau. GV nhận xét tiết học.
-----------------------------------------------------------------
Giáo viên: L.Nhâm
Giáo án lớp 2 Tr ờng Tiểu
học Nghĩa Hùng
Ngày soạn: 25/1/2009
Ngày giảng:Thứ năm ngày 28/1/2009
Toán
LUYệN TậP CHUNG
A. MụC TIÊU:
- Thuộc các bảng nhân 2 ; 3 ; 4 ; 5 để tính nhẩm.
- Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính nhân và cộng hoặc trừ
trong trờng hợp đơn giản.
- Biêta giải bài toán có một phép nhân.
- Biết tính độ dài đờng gấp khúc.
B. Đồ DùNG DạY HọC :
- Chuẩn bị hình vẽ đờng gấp khúc bài 5 .
C. CáC HOạT ĐộNG DạY HọC CHủ YếU
Hoạt động dạy Hoạt động học
I. KTBC :
+ 2 HS lên bảng làm bài
- Tình độ dài đờng gấp khúc ABCD, AB
là 4cm, BC là 5cm, CD là 7 cm
- Đặt tên các điểm sau đó kể tên tất cả các
đờng gấp khúc.
+ GV nhận xét cho điểm .
II. DạY HọC BàI MớI:
1. Giới thiệu : GV giới thiệu và ghi bảng
2. Hớng dẫn luyện tập
Bài 1:
+ Tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng các
bảng nhân 2 ; 3 ; 4 ; 5.
+ Nhận xét tuyên dơng những HS đọc tốt
và ghi điểm.
Bài 2: HS khá giỏi
+ Bài tập yêu cầu làm gì?
+ Viết lên bảng: 2 x . . . = 6
+ Hỏi: 2 nhân mấy để bằng 6?
+ 2 HS giải bài tập , cả lớp làm vào vở
nháp

+ 1 số HS nêu rồi nhận xét.
Nhắc lại tựa bài.
+ Thi đọc thuộc lòng, mỗi HS đọc 1 bảng và
trả lời một số kết quả các phép tính.
+ Nhận xét bài bạn.
+ Đọc đề.
+ Theo dõi
+ 2 x 3 = 6.
Giáo viên: L.Nhâm
Giáo án lớp 2 Tr ờng Tiểu
học Nghĩa Hùng
+ GV làm mẫu và hớng dẫn cách làm
+ Cho HS làm bài vào vở, 3 HS lên bảng
+ Nhận xét chữa bài
Bài 3
+ Gọi HS đọc đề bài.
+ Cho HS nêu cách thực hiện tính?
+ Tổ chức cho thảo luận 4 nhóm, mỗi nhóm 1
bài và phát phiếu cho từng nhóm.
+ Yêu cầu đại diện các nhóm lên trình
bày và nhận xét
Bài 4:
+ Yêu cầu HS đọc đề bài
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán yêu cầu làm gì?
+ Gọi 1 HS lên bảng thực hiện. Yêu cầu
HS tự tóm tắt rồi giải bài.
Tóm tắt:
Mỗi đôi đũa : 2 chiếc
7 đôi đũa : . . .chiếc?
+ Gọi HS nhận xét bài trên bảng, GV
chấm một số bài và nhận xét.
Bài 5:
+ Gọi HS đọc đề bài
+ Hớng dẫn: Quan sát hình vẽ và nêu yêu
cầu
+ Hãy nêu cách tính của đờng gấp khúc?
+ Yêu cầu HS làm bài vào vở rồi nhận xét
+ GV chấm một số bài và nhận xét.
+ Theo dõi cách thực hiện, làm bài vào vở
+ Đọc đề.
+ HS nhắc lại cách thực hiện.
+ Các nhóm thảo luận sau đó lên bảng
trình bày
a/ 5 x 5 + 6 = 25 + 6 = 31
b/ 4 x 8 17 = 32 17 = 15
c/ 2 x 9 18 = 18 18 = 0
d/ 3 x 7 + 29 = 27 + 29 = 56
+ Đọc đề bài.
+ Mỗi đôi đũa có 2 chiếc.
+ 7 đôi đũa có bao nhiêu chiếc
+ 1 HS lên bảng, cả lớp làm bài vào vở
rồi nhận xét bài ở bảng
Bài giải:
7 đôi đũa có số chiếc là:
2 x 7= 14 (chiếc)
Đáp số: 14 chiếc
+ Đọc đề.
+ Nêu yêu cầu.
+ Nhắc lại cách tính.
+ Làm bài vào vở. 1 HS lên bảng sau đó
nhận xét
III. CủNG Cố DặN Dò:
- Các em vừa học toán bài gì ?
- GV nhận xét tiết học , tuyên dơng .
- Dặn về nhà làm các bài trong vở bài tập . Chuẩn bị bài cho tiết sau .
-----------------------------------------------------------------
Giáo viên: L.Nhâm
Giáo án lớp 2 Tr ờng Tiểu
học Nghĩa Hùng
Chính tả
SÂN CHIM
A. MụC TIÊU:
- Chộp chớnh xỏc bi CT , trỡnh by ỳng on vn xuụi cú li núi ca nhõn
vt . Khụng mc quỏ 5 li trong bi .
- Lm c BT2 a / b hoc BT CT phng ng do GV son .
HS khỏ , gii gii c cõu BT(3) a/b
B. Đồ DùNG DạY HọC : Bảng phụ ghi các quy tắc chính tả .
C. CáC HOạT ĐộNG DạY HọC CHủ YếU :
Hoạt động dạy Hoạt đông học
I. KTBC :
+ Gọi 3 HS lên bảng. Yêu cầu HS nghe
và viết lại các từ mắc lỗi của tiết trớc.
+ Nhận xét sửa chữa.
II. DạY HọC BàI MớI :
1. Giới thiệu: GV giới thiệu và ghi bảng.
2. Hớng dẫn viết chính tả:
a. Ghi nhớ nội dung
GV treo bảng phụ và đọc bài một lợt
+ Đoạn trích nói về nội dung gì?
b. Hớng dẫn cách trình bày
+ Đoạn văn có mấy câu?
+ Trong bài thơ sử dụng những dấu câu nào?
+ Những chữ đầu câu thơ phải viết ntn?
c. Hớng dẫn viết từ khó
Cả lớp viết ở bảng con.
+ Viết các từ: chào mào, chiền chiện,
chích choè, trâu bò, ngọc trai, chẫu
chàng, trùng trục, tuốt lúa, đôi guốc.
Nhắc lại tựa bài.
2 HS đọc to, cả lớp đọc thầm theo.
+ Về cuộc sống của các loài chim trong
sân chim.
+ Đoạn văn có 4 câu.
+ Dấu chấm, dấu phẩy.
+ Viết hoa các chữ cái đầu mỗi câu văn.
Giáo viên: L.Nhâm
Giáo án lớp 2 Tr ờng Tiểu
học Nghĩa Hùng
+ Cho HS đọc các từ khó.
+ Yêu cầu HS viết các từ khó
+ Theo dõi, nhận xét và chỉnh sữa lỗi sai.
d. GV đọc cho HS viết bài, sau đó đọc
cho HS soát lỗi.
GV thu vở chấm điểm và nhận xét
3. Hớng dẫn làm bài tập
Bài 2:Gọi 1 HS đọc yêu cầu.
+ Gọi 1 HS lên bảng làm bài.
+ Gọi HS nhận xét bài làm trên bảng.
+ Nhận xét và ghi điểm
Hớng dẫn tơng tự với phần b.
Bài 3: Gọi 1 HS đọc yêu cầu của đề.
+ Chia lớp thành 4 nhóm, phát cho mỗi
nhóm 1 tờ giấy to và 1 bút dạ
+ Yêu cầu trong mỗi nhóm truyền tay
nhau giấy và bút để ghi các từ trong thời
gian 5 phút.
+ Đọc và viết các từ : làm , tổ, trứng, nói
chuyện, trắng xoá, sát sông.
Viết bài vào vở, sau đó soát bài và nộp bài.
+ Đọc yêu cầu:
+ Cả lớp làm bài vào vở.
+ Nhận xét.
Đáp án: uống thuốc, trắng muốt, bắt buộc, buột
miệng, buột nói chuyện, chải chuốt, chuộc lỗi.
+ Đọc đề bài.
+ Thảo luận theo 4 nhóm nh yêu cầu của
GV.
+ Các nhóm bắt đầu hoạt động, báo cáo
và nhận xét
III. CủNG Cố DặN Dò:
- Dặn về nhà viết lại các lỗi sai và chuẩn bị tiết sau. GV nhận xét tiết học.
Luyện từ và câu
Từ ngữ về chim chóc - Đặt Và TRả LờI câu hỏi ở ĐÂU?
A. MụC TIÊU:
- Xp c tờn mt s loi chim theo nhúm thớch hp ( BT1) .
- Bit t v tr li cõu hi cú cm t õu (BT1,BT3 )
B. Đồ DùNG DạY HọC :
- Bảng thống kê từ của bài tập 1. Mẫu câu bài tập 2.
C. CáC HOạT ĐộNG DạY HọC CHủ YếU :
Hoạt động dạy Hoạt động học
I. KTBC :
+ Kiểm tra 3 HS.
+ Nhận xét.
II. DạY HọC BàI MớI:
1. Giới thiệu:
Tiết Luyện từ và câu hôm nay các em sẽ
đợc mở rộng vốn từ về
2. Hớng dẫn làm bài tập:
Bài 1: Gọi 2 HS đọc yêu cầu
+ Yêu cầu đọc các từ trong ngoặc đơn
+ Yêu cầu HS đọc các tên của các cột
trong bảng từ cần điền.
+ Yêu cầu HS đọc mẫu.
+HS 1: Tìm từ chỉ đặc điểm của các mùa
trong năm?
+ HS 2 và 3 thực hành hỏi và đáp về thời gian
Nhắc lại tựa bài.
+ 1 HS đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm theo.
+ HS đọc
+ Gọi tên theo hình dáng, tiêng kêu, cách
kiếm ăn.
+ Đọc bài mẫu.
Giáo viên: L.Nhâm
Giáo án lớp 2 Tr ờng Tiểu
học Nghĩa Hùng
+ Cho HS suy nghĩ và làm bài cá nhân,
gọi 1 HS lên bảng làm bài
+ Yêu cầu nhận xét bài trên bảng
Bài 2 : Gọi HS đọc đề.
+ Yêu cầu HS theo cặp trao đổi để hỏi
và trả lời
+ Gọi một số cặp thực hành trớc lớp.
+ Muốn biết địa điểm của ai đó, của việc
gì đó . . .ta dùng từ gì để hỏi?
+ Hãy hỏi bạn bên cạnh 1 câu có dùng từ
ở đâu?
+ Yêu cầu HS lên trình bày trớc lớp rồi
nhận xét, sửa chữa.
Bài 3: Gọi 2 HS đọc yêu cầu.
+ Treo bảng phụ và gọi HS đọc.
+ Yêu cầu 2 HS thực hành theo câu mẫu.
+ Cho HS làm bài vào vở, 1 HS lên bảng
+ Chấm bài và nhận xét
+ Làm bài vào vở, 1 HS lên bảng.
+ Đọc đề bài
+ Trao đổi theo cặp.
+ Một số cặp lên bảng thực hành.
+ Ta dùng từ ở đâu ?
+ HS thực hành hỏi đáp.
+ Thực hành trớc lớp rồi nhận xét.
+ Đọc đề bài.
+ Theo dõi và đọc
+ 2 HS lên bảng thực hành câu mẫu.
- Sao chăm chỉ họp ở đâu?
- Sao chăm chỉ họp ở phòng truyền
thống.
+ 1 HS lên bảng, cả lớp làm vào vở .
+ Nhận xét bài làm trên bảng.
III. CủNG Cố DặN Dò :
- Hôm nay, chúng ta học bài gì?
- Dặn HS về nhà làm bài tập vào vở bài tập.
-----------------------------------------------------------------
Tập viết
CHữ CáI R HOA
A. MụC TIÊU:
- Vit ỳng ch hoa R (1 dũng c va, 1 dũng c nh), ch v cõu ng dng:
Rớu (1 dũng c va, 1 dũng c nh), Rớu rớt chim ca (3 ln)
Ch vit rừ rng, tng i du nột, thng hng, bc u bit núi nột gia ch
vit hoa vi ch vit thng trong ch ghi ting .
HS khỏ, gii vit ỳng v cỏc dũng (tp vit lp 2 ) trờn trang v tp vit
lp 2.
B. Đồ DùNG DạY HọC
- Mẫu chữ R hoa đặt trong khung chữ trên bảng phụ, có đủ các đờng kẻ và
đánh số các đờng kẻ.
- Mẫu chữ cụm từ ứng dụng: Ríu rít chim ca.
- Vở tập viết.
C. CáC HOạT ĐộNG DạY HọC CHủ YếU
Hoạt động dạy Hoạt động học
Giáo viên: L.Nhâm
Giáo án lớp 2 Tr ờng Tiểu
học Nghĩa Hùng
I. KTBC :
+ Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
+ Nhận xét .
II. DạY HọC BàI MớI:
1. Giới thiệu bài: Ghi tựa bài, giới thiệu
chữ viết và cụm từ ứng dụng .
2. Hớng dẫn viết chữ P hoa.
a) Quan sát và nhận xét
+ Chữ R hoa cỡ vừa cao mấy ô li?
+ Chữ R hoa gồm mấy nét? Là những nét
nào?
+ Chúng ta đã học chữ cái hoa nào cũng
có nét móc ngợc trái?
+ Yêu cầu nêu quy trình viết?
b)Viết bảng .
+ Yêu cầu HS viết trong không trung sau
đó viết vào bảng con chữ P
+ GV theo dõi và chỉnh sửa lỗi cho HS .
c. Viết từ ứng dụng
+ Yêu cầu đọc cụm từ ứng dụng
- Hỏi nghĩa của cụm từ Ríu rít chim
ca.
+ Quan sát và nhận xét
+ Cụm từ gồm mấy tiếng? Là những
tiếng nào
+ Những chữ nào có chiều cao bằng chữ R?
+ Những chữ còn lại cao mấy li?
+ Khoảng cách giữa các chữ ra sao?
+ Viết bảng .
+ Yêu cầu HS viết bảng con chữ Ríu rít
+ Theo dõi và nhận xét khi HS viết .
d. Hớng dẫn viết vào vở .
+ GV nhắc lại cách viết và yêu cầu viết
nh trong vở.
+ GVtheo dõi uốn nắn sữa t thế ngồi,
cách cầm bút .
+ Thu và chấm 1số bài .
+ HS nhắc lại
+ Chữ R hoa cỡ vừa cao 5 li .
+ Gồm 2 nét: nét móc ngợc trái và có 1
nét cong trên và móc ngợc phải.
+ Chữ hoa B ; P
+ HS nêu quy trình viết
+ HS viết thử trong không trung ,rồi viết
vào bảng con.
+ HS đọc từ Quê hơng tơi đẹp
- Tiếng chim hót nối liền nhau không dứt,
tạo cảm giác vui tơi .
+ 4 tiếng là: Ríu ,rít, chim ,ca
+ Chữ h.
+ Chữ t cao 1 li rỡi, các chữ còn lại cao 1 li.
+ Khoảng cách giữa các chữ bằng 1 chữ 0.
- 1 HS viết bảng lớp .cả lớp viết bảng con
.
- HS thực hành viết trong vở tập viết .
+ HS viết:
- 1 dòng chữ R cỡ vừa.
- 2 dòng chữ R cỡ nhỏ.
- 1 dòng chữ Ríu cỡ vừa.
- 1 dòng chữ Ríu cỡ nhỏ.
- 3 dòng cụm từ ứng dụng cỡ nhỏ.
+ Nộp bài
III. CủNG Cố DặN Dò:
Giáo viên: L.Nhâm
Giáo án lớp 2 Tr ờng Tiểu
học Nghĩa Hùng
- Nhận xét chung về tiết học .
- Dặn dò HS về nhà viết hết phần bài trong vở tập viết .
----------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 26/1/2009
Ngày giảng:Thứ sáu ngày 29/1/2009
Toán
LUYệNTậP CHUNG
A. MụC TIÊU:
- Thuộc bảng nhân 2 ; 3; 4 ; 5 để tính nhẩm.
- Biết thừa số, tích.
- Biết giải toán có một phép nhân.
B. Đ ồ DùNG DạY HọC
- Bảng phụ ghi sẵn bài tập 2 ;3.
C. CáC HOạT ĐộNG DạY HọC CHủ YếU
Giáo viên: L.Nhâm
Giáo án lớp 2 Tr ờng Tiểu
học Nghĩa Hùng
Hoạt động dạy Hoạt đông học
I. KTBC:
+ Gọi 2 HS lên bảng giải bài 3; 1 HS giải
bài 4
+ Nhận xét cho điểm .
II. DạY HọC BàI MớI:
1. Giới thiệu bài :
2. Luyện tập thực hành:
Bài 1:
+ Tổ chức cho HS thi đọc các bảng nhân
đã học
+ Nhận xét và ghi điểm
+ 3 HS lên bảng thực hiện, cả lớp làm ở
bảng con theo 2 dãy ý b ; c bài tập 3.
Nhắc lại tựa bài
+ Thi đọc các bảng nhân
+ Nhận xét.

Bài 2:
+ Yêu cầu HS nêu đề bài
+ Yêu cầu HS quan sát bảng số trên
bảng, chỉ vào bảng yêu cầu HS đọc từng
dòng và hỏi:
+ Điền số mấy vào ô trống thứ nhất?Tại sao?
+ Hớng dẫn và cho HS làm bài
+ Yêu cầu HS làm bài, 1 HS lên bảng giải
+ Nhận xét
+ Đọc đề.
+ 4 tuần.
+ Mỗi tuần làm 5 ngày.
+ Tóm tắt và làm bài
Thừa
số
2 5 4 3 5 3 2 4
Thừa
số
6 9 8 7 8 9 7 4
Tích 12 45 32 21 40 27 14 16
Bài 3:
+ Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
+ Muốn điền dấu đúng chúng ta cần làm gì?
+ Yêu cầu HS làm bài, 2 HS lên bảng.
+ Yêu cầu nhận xét bài bạn
Bài 4:
+ Gọi HS đọc đề bài
+ Yêu cầu tự tóm tắt và giải bài toán. Gọi
1 HS lên bảng, cả lớp làm vào vở
Tóm tắt:
1 HS : 5 quyển sách
+ Điền dấu: >;<;= vào chỗ trống thích hợp
+ Tính các tích sau đó so sánh.
+ 2 HS lên bảng, cả lớp làm vào vở
2 x 3 = 3 x 2 4 x 9 < 5 x 9
4 x 6 > 4 x 3 5 x 2 = 2 x 5
5 x 8 > 5 x 4 3 x 10 > 5 x 4
+ Đọc đề
+ 1 HS lên bảng làm ở bảng phụ, cả lớp
làm vào vở.
Bài giải:
Số quyển sách 8 HS đợc mợn là:
Giáo viên: L.Nhâm
Giáo án lớp 2 Tr ờng Tiểu
học Nghĩa Hùng
8 HS : . . . quyển sách
Bài 5: HS khá giỏi
+ Yêu cầu HS nêu lại cách tính độ dài
của đờng gấp khúc.
+ Cho HS hoạt động theo nhóm và báo
cáo kết quả thảo luận.
+ Nhận xét
5 x 8 = 40 (quyển sách)
Đáp số : 40 quyển sách
+ Nêu lại cách tính.
+ Hoạt động theo 4 nhóm sau đó đại diện
từng nhóm báo cáo kết quả.
+ Nhận xét
III. CủNG Cố DặN Dò :
- Dặn HS về học bài . Cho vài HS đọc thuộc các bảng nhân.
- Về làm các bài tập trong VBT và chuẩn bị cho tiết sau.
- GV nhận xét tiết học.
-----------------------------------------------------------------
Tập làm văn
ĐáP LờI CảM Ơn. Tả ngắn về loài CHIM
A. MụC TIÊU:
- Bit ỏp li li cm n trong tỡnh hung giao tip n gin (BT1, BT2) .
- Thc hin c yờu cu ca BT3 ( tỡm cõu vn miờu t trong bi, vit 2 , 3
cõu v mt loi chim)
B. Đồ DùNG DạY HọC :
- Tranh minh hoạ bài tập 1.
- Chép sẵn đoạn văn bài tập 3 trên bảng phụ.
- Mỗi HS chuẩn bị tranh ảnh về loài chim mà em yêu thích.
C. CáC HOạT ĐộNG DạY HọC CHủ YếU :
Giáo viên: L.Nhâm
Giáo án lớp 2 Tr ờng Tiểu
học Nghĩa Hùng
Hoạt động dạy Hoạt động học
I. KTBC :
+ Gọi 2 HS đọc đoạn văn viết về mùa hè
+ Nhận xét và ghi điểm.
II. DạY HọC BàI MớI :
1. Giới thiệu: GV giới thiệu và ghi bảng
2. Hớng dẫn làm bài:
Bài 1:
+ Treo tranh minh hoạ và yêu cầu HS đọc
lời của các nhân vật trong tranh.
+ Khi đợc cụ già cảm ơn, bạn HS đã nói
gì?
+ Theo em, tại sao bạn HS lại nói vậy?
Khi nói nh vậy với bà cụ, bạn nhỏ đã thể
hiện thái độ ntn?
+ Cho HS tìm một số câu nói khác thay
cho câu nói của bạn HS?
+ Cho HS đóng lại tình huống.
Bài 2 :
+ Gọi HS đọc yêu cầu.
+ Cho 2 HS ngồi cạnh nhau cùng đóng vai thể
hiện lại từng tình huống trong bài.
+ Gọi 1 cặp HS đóng lại tình huống 1.
+ Cho cả lớp nhận xét và đa ra lời đáp khác
+ Tiến hành tơng tự với các tình huống
còn lại
Bài 3:
+ Treo bảng phụ và yêu cầu HS đọc đoạn
văn: Chim chích bông.
+ Những câu nào tả hình dáng của chích
bông?
+ Những câu nào tả hoạt động của chích
bông?
+ Gọi 1 HS đọc yêu cầu của câu c
+ Dặn dò HS đôi điều khi viết.
+ Thu vở chấm điểm và nhận xét
+ 2 HS đọc bài.
+ Nhắc lại tựa bài.
+ 2 HS thực hiện đóng vai, diễn lại tình
huống trong bài, cả lớp theo dõi.
+ Bạn HS nói: Không có gì ạ.
+ Vì giúp cụ già qua đờng chỉ là một việc
nhỏ mà tất cả chúng ta đều có thể làm đ-
ợc. Nói nh vậy để thể hiện sự khiêm tốn,
lễ độ
+ Một số HS nói câu của mình và nhận
xét
+ Một số HS thực hành trớc lớp.
+ Đọc đề bài.
+ HS làm việc theo cặp
+ 2 HS thực hành.
+ Nhận xét.
+ Thực hành
+ 2 HS lần lợt đọc bài.
+ Một số HS lần lợt trả lời cho đến khi đủ các
câu văn nói về hình dáng của chích bông.
Đáp án:
- Là một con chim . . .xinh đẹp.
- Hai chân . . . chiếc tăm.
- Hai chiếc cánh . . . nhỏ xíu.
- Cặp mỏ . . . chắp lại.
- Hai chân . . . liên liến.
- Cánh nhỏ . . . vun vút.
- Cặp mỏ tí hon . . . ốm yếu.
+ Viết 2 đến 3 câu nói về loài chim em
thích.
+ Nghe và thực hành viết.
III. CủNG Cố DặN Dò :
Giáo viên: L.Nhâm
Giáo án lớp 2 Tr ờng Tiểu
học Nghĩa Hùng
- Vừa học xong bài gì?
- Dặn về nhà viết đoạn văn vào vở
- Dặn HS về chuẩn bị tiết sau. GV nhận xét tiết học.
-----------------------------------------------------------------
Tiếng Việt (Ôn)
LUYệN đọc, VIết : chim sơn ca và bông cúc trắng
A - MụC đích - YÊU CầU:
- Đọc trôi chảy, rành mạch, rõ Chim sơn ca và bông cúc trắng".
- Rèn cho HS viết thành thạo, chính xác đoạn trong bài Chim sơn ca và bông cúc
trắng".
- Trình bày sạch sẽ, đẹp.
Giáo viên: L.Nhâm

Generate time = 0.062381029129028 s. Memory usage = 1.99 MB